Vốn Điều Lệ Thành Lập Công Ty Du Lịch

Khi bạn đang tư duy trong việc thành lập một công ty du lịch, vốn điều lệ là thành phần đầu tiên cần nghiên cứu. Để trở thành một nhà tổ chức du lịch có uy tín, bạn cần phải tự chuẩn bị vốn điều lệ cơ bản cần thiết cho công ty. Vốn đầu tư vào công ty và số tiền cần thiết sẽ phụ thuộc vào các mục đích cần thực hiện, nhưng tổng quan, đây là những yếu tố cơ bản cần có cho một công ty du lịch thành công:

1. Phần đầu tư khởi đầu

Phần vốn khởi đầu là việc bạn cần tốn thêm nhất để thành lập một công ty du lịch. Bạn cần phải dành cho công ty một vốn khởi đầu để thu hút những nguồn tài nguyên và đầu tư cần thiết. Vốn khởi đầu có thể bao gồm:

 • Tiền mặt: lượng tiền mặt cần thiết để thanh toán các chi phí tạm thời như tiền thuê văn phòng hoặc phần ứng trước của một nhãn hàng.
 • Vốn đầu tư từ bên ngoài: nếu bạn cần một số vốn lớn hơn để đầu tư công ty của mình, bạn có thể tìm các nhà đầu tư bên ngoài.
 • Vay vốn: bạn cũng có thể sử dụng vào vốn vay từ bên thứ ba để hỗ trợ cho công ty.

Vốn điều lệ khởi đầu được tài trợ thường bao gồm cả các khoản phí xin giấy phép sử dụng, công thức tài chính hoạch định, và các chi phí khác về tài sản để thành lập công ty.

2. Thu nhập dự phòng

Ngoài việc cần có vốn khởi đầu để thành lập công ty, bạn cũng cần phải có đủ thu nhập dự phòng để đảm bảo việc đang triển khai những thủ tục mở cửa và hoạt động. Các khoản thu nhập dự phòng có thể bao gồm như sau:

 • Tiền lương nhân viên: bạn cần phải có đủ tiền dự phòng để trả lương cho những nhân viên mà bạn có thể cần để hoạt động.
 • Các chi phí hợp lý: bạn cũng phải chuẩn bị đủ tiền để trả các chi phí hợp lý như phí marketing, phí xử lý chuyển khoản, và phí của các cung cấp dịch vụ.
 • Các khoản chi: bạn cũng cần phải dành ít nhất một số tiền để trả những khoản chi khác như phí thuê và phí thuế.

3. Tài sản cố định

Tài sản cố định là các dịch vụ cần thiết cho công ty của bạn. Bạn phải có đủ vốn để mua các tài sản cố định như những thứ bạn cần để bắt đầu:

 • Văn phòng: bạn sẽ cần thuê một văn phòng để làm việc và lưu trữ tài liệu.
 • Phần cứng: bạn sẽ cần các thiết bị văn phòng cơ bản như máy tính, máy in, điện thoại, và các thiết bị khác.
 • Phần mềm: bạn có thể cần sử dụng các phần mềm như phần mềm quản lý, phần mềm lập báo cáo kinh tế, phần mềm đặt vé, và nhiều hơn nữa.

4. Tài liệu cần thiết

Để thành lập công ty, bạn cần phải có toàn bộ các tài liệu cần thiết. Các tài liệu này giúp bạn thực hiện các thủ tục đăng ký công ty trong quy trình thành lập công ty. Bạn nên cố gắng có đủ các tài liệu sau đây:

 • Giấy phép của tỉnh: bạn cần phải xin giấy phép cho công ty của mình từ cơ quan quản lý địa phương hoặc tỉnh.
 • Hợp đồng sở hữu: tài sản cố định và các quyền sở hữu khác của công ty cần được đề cập trong hợp đồng sở hữu.
 • Dự toán đầu tư: bạn cũng cần phải chuẩn bị một dự toán đầu tư để thể hiện các khoản khởi đầu đầu tư vào công ty.

5. Cung cấp dịch vụ

Ngoài vốn điều lệ thành lập công ty, bạn cũng cần các dịch vụ cần thiết để công ty có thể hoạt động độc lập. Ở đây, bạn nên chuẩn bị các dịch vụ sau đây:

 • Đại lý đăng ký công ty: nếu bạn muốn đăng ký công ty, bạn sẽ cần đến các đại lý đã được cấp phép để hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện các thủ tục.
 • Đại lý bảo vệ sức khỏe: bạn cần phải mua bảo hiểm sức khỏe cho toàn bộ nhân viên của công ty.
0838.386.486 gọi điện thoại