Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

Bên cạnh hình thức tạm ngừng kinh doanh thì dịch vụ giải thể công ty tại Quảng Ngãi cũng là một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi không còn khả năng hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh. Thông qua thủ tục giải thể, doanh nghiệp của bạn sẽ chấm dứt hoạt động một cách hợp pháp cũng như hoàn thành nghĩa vụ về thuế và nghĩa vụ pháp lý.

Mục lục
  Add a header to begin generating the table of contents

  Giải thể công ty là gì?

  giải thể công ty

  Giải thể công ty là hình thức tiến hành các thủ tục nhằm chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của công ty đó theo quyết định của chủ sở hữu (giải thể tự nguyện). Hoặc giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (giải thể bắt buộc).

  Cụ thể các trường hợp giải thể công ty đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 và tiếp tục được kế thừa tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:

  1. Trường hợp tự nguyện giải thể​

  • Giải thể theo quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
  • Thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ công ty đã kết thúc mà không có quyết định gia hạn.

  2. Trường hợp bắt buộc giải thể

  • Không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục.
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do hoạt động vi phạm các quy định của pháp luật.

  Chính vì vậy, các công ty cần chú ý và nắm rõ những trường hợp đã được liệt kê để tránh việc công ty mình bị dừng hoạt động và giải thể.

  ⇒ Xem thêm: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Quảng Ngãi [ Chỉ 3 ngày ]

  Những nguyên nhân dẫn đến giải thể công ty

  Như đã đề cập ở trên có 2 trường hợp dẫn đến việc giải thể công ty. Ở đây chúng ta không bàn đến trường hợp bị cơ quan chức năng bắt phải giải thể theo quy định của pháp luật. Còn cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc giải thể tự nguyện của doanh nghiệp thường xuất phát từ những lý do khi họ gặp phải những khó khăn sau đây:

  • Doanh nghiệp gặp khó khăn không thể tiếp tục hoạt động do làm ăn thua lỗ kéo dài và không huy động được vốn, tài chính.
  • Doanh nghiệp ngày càng đi xuống và thiếu những chiến lược phát triển hiệu quả do các cá nhân, tổ chức còn thiếu kinh nghiệm và hạn chế về năng lực trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.
  • Công ty buộc phải giải thể do không thể tiếp tục hoạt động khi phải hứng chịu những khó khăn chung của nền kinh tế, sức cạnh tranh giảm sút, nhu cầu thị trường xuống thấp.
  • Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, không tìm kiếm được thị trường hoặc đang thuộc diện bán hay chờ tổ chức lại loại hình doanh nghiệp

  Điều kiện giải thể công ty

  giải thể công ty tại quảng ngãi

  Để bảo vệ quyền lợi của những người có liên quan tại công ty như: người lao động, chủ nợ, đối tác kinh doanh, cơ quan nhà nước thì việc xác định rõ điều kiện trước khi doanh nghiệp tiến hành giải thể chấm dứt tồn tại là điều hết sức cần thiết. Sau đây là những điều kiện mà công ty cần đáp ứng để được giải thể:

  • Công ty cần phải bảo đảm việc thanh toán hết tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
  • Công ty cần phải bảo đảm đang không trong quá trình kiện tụng hay giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc bất kỳ cơ quan trọng tài thương mại nào khác.

  Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện như được đề cập ở trên thì dù là đối với trường hợp tự nguyện giải thể hay bắt buộc giải thể thì công ty cũng không thể chấm dứt hoạt động bằng thủ tục giải thể. Tuy nhiên không ít trường hợp cho thấy rằng việc đòi hỏi doanh nghiệp giải thể phải thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản là điều không hề đơn giản.

  Hồ sơ giải thể công ty

  hồ sơ giải thể công ty

  Thực tế cho thấy quá trình giải thể công ty thường tốn thời gian và chi phí hơn rất nhiều so với việc thành lập công ty. Do đó doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ sau nhằm giúp cho việc giải thể được diễn ra nhanh chóng, bao gồm:

  • Giấy biên nhận về việc công bố quyết định giải thể doanh nghiệp;
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trong trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào);
  • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định;
  • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế);
  • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
  • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp).

  Trình tự thủ tục giải thể công ty

  thủ tục giải thể công ty

  Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

  Các thành viên liên quan phải họp thống nhất lý do và thông qua quyết định giải thể. Kể từ ngày thông qua (trong thời hạn 7 ngày làm việc) quyết định giải thể công ty phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh; tất cả các chủ nợ; người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan; người lao động trong công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

  Sau đây là những nội dung phải có trong quyết định giải thể công ty

  • Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Lý do dẫn đến giải thể công ty;
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  • Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Bước 2: Thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan quản lý thuế

  • Chủ sở hữu gửi công văn xin giải thể công ty lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế);
  • Gửi Công văn xin quyết toán thuế;
  • Đóng các loại thuế còn nợ;
  • Nộp phạt (nếu có).

  Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế thì công ty tiếp tục gửi hồ sơ xin đóng cửa mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Bước 3: Thực hiện giải thể công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

  Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đã đóng cửa mã số thuế, doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng ĐKKD. Hồ sơ gồm:

  • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
  • Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán: gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Bước 4: Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại cơ quan công an

  Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin trả dấu tại cơ quan công an sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp tiếp tục gửi quyết định huỷ dấu này lên Phòng Đăng ký kinh doanh sau khi nhận được quyết định hủy dấu từ công an tỉn. Và chờ quyết định giải thể công ty cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh.

  Sau khi doanh nghiệp nhận được quyết định xoá tên công ty trong sổ đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể công ty.

  ⇒ Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty Quảng Ngãi trọn gói

  Dịch vụ giải thể công ty tại Quảng Ngãi trọn gói uy tín

  giải thể công ty tại quảng ngãi
  • Tư vấn điều kiện, lý do, các điều kiện giải thể công ty;
  • Tư vấn thủ tục, thời gian, chi phí giải thể công ty;
  • Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,…
  • Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán,…
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên/cổ đông công ty;
  • Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể;
  • Và tư vấn các vấn đề khác,…

  Liên hệ dịch vụ giải thể công ty tại Quảng Ngãi qua hotline 0838.386.486 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

  Câu hỏi thường gặp khi tiến hành giải thể công ty

  Tùy vào từng hồ sơ, tình trạng sổ sách, nghĩa vụ kê khai nộp thuế cũng như các nghĩa vụ khác của công ty mà thông thường có thể chia thời gian giải thể ra thành 2 trường hợp cụ thể như sau:

  • Trường hợp công ty chưa phát sinh hóa đơn: Thời gian giải thể là 25 ngày, không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế.
  • Trường hợp công ty có phát sinh hóa đơn: Thời gian giải thể là từ 1 - 3 tháng, không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế.

  Đối với dịch vụ giải thể công ty tại Quảng Ngãi, tùy vào từng trường hợp và từng hồ sơ công ty cụ thể dưới đây mà chi phí sẽ có sự chênh lệch, cụ thể:

  • Trường hợp doanh nghiệp chưa phát sinh hóa đơn: Chi phí từ 2.000.000 đồng.
  • Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh hóa đơn: Chúng tôi sẽ báo chi phí cụ thể sau khi xem hồ sơ.

  Kể từ khi có quyết định giải thể, nghiêm cấm công ty hay người quản lý công ty thực hiện các hoạt động sau đây:

  • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
  • Cất giấu, tẩu tán tài sản công ty
  • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của công ty
  • Huy động vốn dưới mọi hình thức
  • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực
  • Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể công ty + cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản công ty

  Phương Tuyền

  0705.80.80.80 gọi điện thoại