Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi sẽ thay mặt quý khách hàng là doanh nghiệp hay tổ chức đang có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh thực hiện các thủ tục pháp lý cũng như các công việc cần thiết để thành lập một chi nhánh một cách nhanh chóng. Nỗi lo về những thủ tục pháp lý rườm rà đó không còn làm bạn đau đầu suy nghĩ hay tốn thời gian đi lại vì đã có chúng tôi đảm nhiệm.

Mục lục
  Add a header to begin generating the table of contents

  Chi nhánh công ty là gì?

  chi nhánh công ty

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ thực hiện một hay nhiều phần chức năng của công ty kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó:

  • Chi nhánh phải mang tên của công ty, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh đó.
  • Công ty có thể lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.
  • Việc thành lập chi nhánh tuân theo các quy định của Nhà nước về điều kiện, hồ sơ và thủ tục.

  Qua đó có thể hiểu, thành lập chi nhánh công ty đồng nghĩa với việc mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Và hãy để dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi của chúng tôi giúp bạn giải quyết các vấn đề pháp lý khi thành lập chi nhánh nếu bạn không thực sự am hiểu và không có thời gian cho quá trình này.

  Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

  Để mở rộng việc kinh doanh thông qua hình thức thành lập chi nhánh công ty thì sau đây là những điều kiện mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng. Nếu như có nhu cầu hoặc cần được giải đáp thắc mắc thì dịch vụ thành lập chi nhánh công ty Quảng Ngãi chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ toàn diện

  điều kiện thành lập chi nhánh công ty

  1. Điều kiện về tư cách hoạt động của chi nhánh

  Doanh nghiệp phải là đơn vị đã có giấy phép kinh doanh được cấp theo quy định của pháp luật mới có thể thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh

  2. Điều kiện về tên chi nhánh

  • Tên chi nhánh sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
  • Tên chi nhánh phải mang tên công ty kèm theo cụm từ “Chi nhánh”  và phải được gắn tại trụ sở chính của chi nhánh.
  • Đồng thời có thể đăng ký tên chi nhánh của doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt ngoài tên bằng tiếng Việt.

  3. Điều kiện về địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh

  • Địa chỉ được sử dụng để đặt trụ sở của chi nhánh phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, được xác định rõ ràng và chính xác trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ này 4 cấp, cùng với số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
  • Không được đặt địa chỉ chi nhánh tại chung cư, nhà tập thể. Đồng thời phải xuất trình được việc hình thành hợp pháp nếu địa chỉ ở tòa nhà cao tầng.
  • Công ty có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Tại Việt Nam, doanh nghiệp có thể lập một hay nhiều chi nhánh khác nhau tại một địa phương theo địa giới hành chính.

  4. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh chi nhánh

  • Chi nhánh công ty chỉ được đăng ký những ngành nghề mà công ty đã đăng ký và đã được cập nhật theo hệ thống mã ngành kinh tế năm 2020 ban hành kèm theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Tức là chi nhánh công ty chỉ được đăng ký những ngành nghề mà công ty đã đăng ký.

  5. Điều kiện về người đứng đầu chi nhánh

  • Người đứng đầu chi nhánh có thể là người khác hoặc thành viên công ty, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Trừ những đối tượng theo khoản 2 điều 18 Luật Doanh Nghiệp 2014.
  • Người đứng đầu chi nhánh không thuộc trường hợp đang bị treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế và đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  6. Điều kiện về loại hình hoạt động của chi nhánh

  • Lựa chọn hình thức hạch toán chi nhánh độc lập hoặc phụ thuộc.

  Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

  Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021 NĐ-CP cụ thể như sau:

  1. Hồ sơ thành lập chi nhánh Công ty TNHH 1 thành viên

  hồ sơ thành lập chi nhánh công ty
  • Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên.
  • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh.
  • Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục này.
  • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.

  2. Hồ sơ thành lập chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  • Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
  • Văn bản quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh
  • Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục này.
  • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.
  • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền

  3. Hồ sơ thành lập chi nhánh Công ty cổ phần

  • Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần.
  • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.
  • Văn bản quyết định và bản sao biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.
  • Quyết định về việc bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục này.
  • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.

  4. Hồ sơ thành lập chi nhánh Công ty hợp danh

  • Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh công ty hợp danh.
  • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.
  • Văn bản quyết định và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thành lập chi nhánh của các thành viên hợp danh.
  • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục này.
  • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

  5. Hồ sơ thành lập chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân

  • Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân.
  • Quyết định thành lập chi nhánh của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.
  • Bản sao hợp lệ quyết định về việc bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh.
  • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục này.
  • Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.

  Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

  Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh

  • Cách 1: Người đứng đầu chi nhánh hoặc người đại diện nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chi nhánh.
  • Cách 2: Nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại đường link https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

  Bước 2: Chờ cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh

  Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xem xét hồ sơ sau khi tiếp nhận

  • Hồ sơ hợp lệ: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
  • Hồ sơ chưa hợp lệ: Cơ quan sẽ gửi thông báp yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung.

  Bước 3: Các công tác cần thực hiện sau khi thành lập chi nhánh

  • Công bố thông tin lên cổng thông tin quốc gia.
  • Đăng ký và công bố dấu mộc của chi nhánh.
  • Tiến hành việc kê khai thuế và đóng các loại thuế theo quy định.
  • Treo bảng hiệu tại trụ sở của chi nhánh.
  • Mở tài khoản ngân hàng, đăng ký chữ ký số điện tử, hóa đơn điện tử cho chi nhánh.

  Thông qua dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi trọn gói, chúng tôi mong muốn đồng hành pháp lý cùng quý doanh nghiệp có nhu cầu. Thông tin vui lòng liên hệ số 0838.386.486 để được tư vấn và hỗ trợ.

  Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi

  dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại quảng ngãi
  • Thủ tục thành lập chi nhánh được thực hiện nhanh gọn, không yêu cầu ký giấy tờ nhiều lần với quy trình triển khai chuyên nghiệp cam kết sẽ làm hài lòng Quý khách hàng.
  • Tùy theo thời gian nhanh chậm mà khách hàng yêu cầu mà dịch vụ thành lập chi nhánh Quảng Ngãi có chi phí trọn gói chỉ từ … . Thủ tục thành lập chi nhánh được triển khai trọn gói cho các công ty trên cả nước.
  • Thủ tục được thực hiện nhanh gọn, hỗ trợ tư vấn pháp luật đầy đủ và tận tình.
  • Khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi của chúng tôi, doanh nghiệp sẽ nhận được đầy đủ giấy phép thành lập chi nhánh công ty, con dấu và thông báo hoàn tất việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng như mẫu con dấu đúng với quy định với chi phí vô cùng ưu đãi.
  • Doanh nghiệp sẽ được các chuyên viên tư vấn, hướng dẫn mọi vấn đề liên quan đến thành lập chi nhánh công ty cũng như những chi phí cần chi trả. Hướng dẫn về cách đặt tên, cách chọn địa chỉ, loại hình công ty hay vốn điều lệ cần kê khai khi mở doanh nghiệp…Giúp doanh nghiệp thuận lợi đăng ký kinh doanh.
  • Tư vấn cho khách hàng cách thức thành lập chi nhánh công ty, giải đáp những vướng mắc mà khách hàng vẫn còn băn khoăn.

  Chúng tôi tiến hành như sau:

  • Tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty và chuyển cho khách hàng để ký và đóng dấu.
  • Đến Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/ thành phố để nộp hồ sơ thành lập chi nhánh và đóng lệ phí thành lập chi nhánh công ty.
  • Thay mặt khách hàng nhận kết quả.
  • Tiến hành hoàn thiện các thủ tục khắc dấu của chi nhánh.
  • Và thực hiện đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp và mẫu dấu của chi nhánh lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia nếu được ủy quyền.
  • Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết sau khi công ty đi vào hoạt động với chi phí phù hợp nhất.

  Trên đây là những nội Trên đây là những nội dung tư vấn về việc thành lập chi nhánh công ty và chi phí dịch vụ thành lập chi nhánh công ty. Nếu như có nhu cầu hoặc cần được giải đáp bất kỳ điều gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838.386.486 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn thành lập chi nhánh công ty tốt nhất nhé!

  Câu hỏi thường gặp khi thành lập chi nhánh công ty

  Tổng chi phí dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi trọn gói là 950.000đ, không bao gồm phí khắc con dấu.

  Thông thường quy trình thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi mất khoảng 15 ngày. Trong đó thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh từ Phòng ĐKKD khoảng 7 ngày trong thực tế.

  Tuy nhiên trong vòng từ 5 - 7 ngày làm việc, chúng tôi sẽ bàn giao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và con dấu tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng muốn rút ngắn thời gian hơn nữa, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838.386.486 để được tư vấn chi tiết.

  Khi khách hàng liên hệ và muốn sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty Quảng Ngãi chúng tôi, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp những thông tin sau đây:

  • Bản scan GPKD hoặc Mã số thuế công ty
  • Hình thức hạch toán của chi nhánh (hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc)
  • Địa chỉ dự kiến đặt chi nhánh
  • Thông tin & CMND/CCCD/Hộ chiếu người đứng đầu chi nhánh
  0705.80.80.80 gọi điện thoại