Thành lập Công ty vốn nước ngoài: Hướng dẫn từ A-Z

Khi thành lập một công ty có vốn nước ngoài, các doanh nhân cần hiểu rõ các yếu tố trong quá trình làm bước đệm. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ A-Z quá trình thành lập một công ty có vốn nhập khẩu tại Việt Nam.

1. Phân tích nhu cầu vốn nhập khẩu

Đầu tiên, bạn cần phân tích mức độ cần thiết của vốn nhập khẩu của công ty mới của bạn. Việc này có thể bắt đầu bằng cách đánh giá một số yếu tố chính như:

 • Mục đích sử dụng vốn nhập khẩu: Bạn cần phân tích cẩn thận mục đích sử dụng vốn nhập khẩu của mình. Điều này sẽ giúp bạn biết phải hạn chế tổng mức vốn cần thiết.
 • Thời gian thành lập: Nếu thời gian thành lập là rất quan trọng, bạn nên tính toán rõ số tiền vốn cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn xác định mức vốn cụ thể cần thiết.
 • Ưu đãi thuế nhập khẩu: Ưu đãi thuế nhập khẩu là một mặt hàng cần phải xem xét. Nếu bạn được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu, ít nhất bạn cần thống kê tất cả các khoản thuế phí, để biết bạn cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty.

2. Tổ chức lại công ty của bạn

Sau khi bạn đã xác định được mối liên quan của vốn nhập khẩu đến công ty của mình, bạn cần phải tổ chức lại công ty của mình. Bạn có thể làm điều này bằng cách tổ chức công ty trong thời gian sớm nhất có thể. Những thay đổi nhỏ trong công ty của bạn có thể bao gồm:

 • Đặt lịch thành lập công ty: Bạn cần đặt ra một lịch thành lập công ty hợp lý và để rải rác trong khoảng thời gian này.
 • Thành lập pháp đình: Để đảm bảo rằng công ty của bạn có thể hoạt động một cách hợp lý, bạn cần thành lập một pháp đình có giá trị nhất. Pháp đình này sẽ bao gồm những thứ như quyền lợi của nhân viên, nội quy của công ty, công tác pháp lý và quản lý tài sản.
 • Tổ chức thông tin vốn nhập khẩu: Bạn cần tổ chức lại các thông tin liên quan đến vốn nhập khẩu của công ty. Việc này bao gồm việc tổ chức các hồ sơ, quản lý các tài khoản nhập khẩu, biên lai, thông tin nhà cung cấp và những thứ khác.

3. Thỏa thuận vốn nhập khẩu

Sau khi bạn đã tổ chức lại các thông tin liên quan đến vốn nhập khẩu, bạn cần thống nhất các thỏa thuận vốn để đảm bảo rằng công ty của bạn đã được thiết lập theo quy trình quốc tế. Thỏa thuận này sẽ bao gồm:

 • Thỏa thuận vay ngắn hạn và dài hạn: Được thiết lập theo quy trình định sẵn, thỏa thuận này sẽ quy định các điều khoản thanh toán, tỷ lệ lãi suất, thời hạn vay, và các thỏa thuận pháp lý khác.
 • Thỏa thuận sống lâu: Thỏa thuận này sẽ quy định các điều khoản sống lâu, thời hạn vay, tỷ lệ lãi suất, và các sự kiện pháp lý khác.
 • Thỏa thuận đầu tư: Thỏa thuận này sẽ quy định các điều khoản đầu tư, khoản trả vốn, thời hạn đầu tư, và các sự kiện pháp lý khác.

4. Đăng ký công ty có vốn nhập khẩu

Cuối cùng, bạn cần phải đăng ký công ty của mình với cơ quan thuế. Bạn sẽ cần phải cung cấp những thông tin như:

 • Thông tin nhà cung cấp: Bạn sẽ cần cung cấp thông tin nhà cung cấp nhập khẩu, bao gồm thông tin liên lạc, tên của nhà cung cấp, số điện thoại, địa chỉ và những thông tin khác.
 • Thông tin vốn nhập khẩu: Bạn cần cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến vốn nhập khẩu, bao gồm lãi suất, thời hạn, và các sự kiện có thể xảy ra.
 • Tài liệu thẩm định: Bạn cũng cần cung cấp tài liệu thẩm định chứng nhận vốn nhập khẩu, bằng cách cung cấp một khoản chi cho cơ quan thuế, và chứng minh rằng bạn đã thanh toán lãi suất và phí làm công ước.

5. Lưu ý bảo mật

Cuối cùng, bạn cần đảm bảo rằng công ty của mình được bảo mật tốt nhất. Điều này bao gồm việc xây dựng một hệ thống quản trị tài sản, bảo vệ dữ liệu cá nhân, và đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ được bảo mật.

0838.386.486 gọi điện thoại