Quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Với sự phát triển của thị trường, quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cũng được cập nhật thường xuyên, phục vụ nhu cầu tài chính của người thu nhập. Để thu nhập theo đúng quy định về thuế, doanh nghiệp và cá nhân cần tìm hiểu các quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

1. Quy định về kiểu thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân có thể được quyết toán theo các kiểu khác nhau. Trong đó, các kiểu thuế thông dụng nhất bao gồm các biến thể dưới đây:

  • Thuế thu nhập cá nhân tính theo thời gian (TNCN)
  • Thuế trước bạ (TTCB)
  • Thuế TNCN trước bạ (TNCNTCB)
  • Thuế thu nhập cá nhân theo định kỳ (TNCNDK)
  • Thuế thu nhập cá nhân tính trực tiếp (TNCNTT)

Mỗi loại thuế thu nhập cá nhân có những quy định riêng biệt về thời gian và cách thức quyết toán, doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu để thực hiện đúng.

2. Quy định về hạn mức thu nhập cước

Hạn mức thu nhập cước thông thường là mức thuế thu nhập cá nhân có thể quyết toán được trong một giai đoạn thuế. Doanh nghiệp và cá nhân cần tính toán chính xác thu nhập cước đã thực hiện để đảm bảo tính đúng đắn của mức thuế quyết toán.

3. Quy định về lợi ích thuế thu nhập cá nhân

Người thu nhập cá nhân có thể nhận được các lợi ích thuế của thuế thu nhập cá nhân như mức thuế thu nhập cá nhân giảm, được miễn thuế hoặc nhận lại thế thuế trừ trên thu nhập.

Ví dụ, Thuế thu nhập cá nhân có thể được giảm nếu người thu nhập cá nhân được hưởng lợi hoặc nhận được những khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng tiền thuê nhà hay tiền điện. Người thu nhập cá nhân cũng có thể miễn thuế những số tiền được trả cho người phụ thuộc. Người thu nhập cá nhân cũng có thể được phép nhận lại thế thuế trừ trên thu nhập để giảm mức thuế quyết toán.

4. Quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được quy định theo các quy định cụ thể của từng định hướng của ngân hàng, các cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng khác.

Ví dụ, thuế thu nhập cá nhân phải được quyết toán trước khi 31/12 mỗi năm. Trong trường hợp doanh nghiệp đã quyết toán thuế trong khoảng thời gian này, nhưng sai phạm thuế thì có thể bị xử phạt.

5. Quy định về hóa đơn thuế của người thu nhập cá nhân

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người thu nhập cá nhân cũng cần phải xuất hóa đơn thuế để đảm bảo tính đúng đắn của mức thuế quyết toán. Cụ thể, người thu nhập cá nhân phải tự đặt các hóa đơn thuế của mình, chứng từ giấy tờ, hoặc những tài liệu khác để đảm bảo tính xác thực của mức thuế thu nhập cá nhân.

Với những quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên, doanh nghiệp và cá nhân sẽ có được tính đúng đắn trong quy trình thuế, giúp tiết kiệm chi phí và hỗ trợ người thu nhập cá nhân trong việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

0838.386.486 gọi điện thoại