Khi nào thì Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân?

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) là một trong những trường hợp thuế được ưu tiên áp dụng, quy định rõ thời gian, yêu cầu và quy trình để quyết toán. Việc quyết toán TNCN cần đảm bảo công bằng trong việc giải quyết các thủ tục thuế và các vấn đề liên quan đến cá nhân. Bài viết này sẽ trình bày một số tin tức về thời gian quyết toán TNCN, các thủ tục thuế và các yêu cầu bắt buộc cho việc quyết toán thuế.

1. Thời gian Quyết toán TNCN

Thời gian quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân phụ thuộc vào loại thu nhập của cá nhân. Trong các trường hợp sau, người lao động phải quyết toán TNCN trong thời gian quy định bởi Bộ Tài Chính:

  • Thu nhập từ việc làm: Người thu nhập thông thường phải quyết toán TNCN trong vòng 3 tháng kể từ khi lãnh lương.
  • Doanh thu (kinh doanh): Người thu nhập thông thường phải quyết toán TNCN hàng tháng trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được doanh thu.
  • Tiền lãi: Người thu nhập phải quyết toán TNCN trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được tiền lãi.
  • Truyền thống: Người nhận thụ hưởng truyền thống hoặc các khoản thưởng phải quyết toán TNCN trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận thụ hưởng.

2. Thủ tục Thuế TNCN

Với mọi thu nhập, các quy định của Bộ Tài Chính sẽ được áp dụng để xác định mức thu nhập cụ thể của một cá nhân. Người thu nhập cần phải tự xác minh thu nhập, đóng thuế bằng cách điền vào mẫu đề nghị (tạm ứng) thuế, trước khi quyết toán TNCN.

3. Yêu cầu về Quyết toán TNCN

Một số yêu cầu bắt buộc phải được thực hiện trước khi quyết toán TNCN:

  • Hoàn thuế: Nếu thuế quá nhiều đã được đóng, người thu nhập có quyền yêu cầu hoàn lại số tiền thuế đã quá thu lại.
  • Chỉnh sửa đề nghị: Nếu thuế đã được đóng không đủ, người thu nhập có thể chỉnh sửa đề nghị thuế trước khi quyết toán.
  • Thanh toán: Nếu thuế chưa được đóng, người thu nhập cần phải thanh toán thuế trước khi quyết toán.
  • Ghi chú: Người thu nhập có thể đính kèm một số ghi chú vào đề nghị thuế trước khi quyết toán.

4. Dịch vụ hỗ trợ quyết toán Thuế TNCN

Để giúp người thu nhập quyết toán TNCN một cách dễ dàng hơn, một số công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ quyết toán thuế. Trong các dịch vụ này, công ty sẽ hỗ trợ người thu nhập trong việc xác minh thu nhập và điền mẫu đề nghị thanh toán thuế. Ngoài ra, các công ty cũng cung cấp các dịch vụ khác như tư vấn thuế, tư vấn tài chính và hỗ trợ trong việc quyết toán thuế trong từng thời kỳ.

Kết luận

Tổng thể, khi quyết toán TNCN, người thu nhập phải xác minh thu nhập của họ và đóng thuế cụ thể theo quy định của Bộ Tài Chính. Từ đó, mà việc quyết toán TNCN sẽ được thực hiện công bằng và hợp lý. Với các dịch vụ hỗ trợ quyết toán TNCN, các bạn có thể được giúp đỡ trong việc quyết toán thủ tục thuế.

0838.386.486 gọi điện thoại