Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một liên quan đến việc thu thuế và trả lại từ các doanh nghiệp. Bên cạnh việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, các doanh nghiệp còn có thể nhận lại tiền thuế thu nhập đã nộp. Nội dung bài viết này cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết về khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm yêu cầu và quy trình.

1. Yêu Cầu Khai Quyết Toán Thuế

Có nhiều yêu cầu phải đáp ứng trước khi nhà nước đề nghị doanh nghiệp của bạn khai quyết toán thuế thu nhập. Để tuân thủ đúng quy định, các yêu cầu phải đạt được phải được thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp phải đã áp dụng quyết toán thuế trong năm trước
 • Doanh nghiệp cần phải có các bản quyết toán thuế thu nhập đã nộp
 • Doanh nghiệp cần phải có bản in trích lục các khoản thuế đã nộp.

Ngoài ra, khai quyết toán thuế còn có yêu cầu về tài chính, bao gồm các thông tin sau:

 • Doanh nghiệp cần cung cấp các lệnh đền bù đã được thực hiện trong năm
 • Doanh nghiệp phải cung cấp bảng xác định Tổng thuế thu nhập trong năm chốt
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các hợp đồng hoặc bản báo cáo năm chốt.

2. Quy Trình Khai Quyết Toán Thuế

Khi bạn đã tuân thủ được tất cả các yêu cầu phải thực hiện, bạn có thể tiến hành quy trình khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được chia thành ba bước chính như sau:

 • Bước 1: Khai báo các thuế thu nhập đã nộp. Nhà nước sẽ yêu cầu doanh nghiệp của bạn phải khai báo các thuế thu nhập đã nộp trong tháng vừa qua.
 • Bước 2: Các doanh nghiệp khai báo các khoản chi tiêu và điều chỉnh. Sau khi khai báo thuế đã nộp, các doanh nghiệp cũng phải khai báo các khoản chi tiêu của họ và thực hiện điều chỉnh thuế đã nộp nếu cần thiết.
 • Bước 3: Nâng cao chất lượng dữ liệu. Cuối cùng, doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lượng dữ liệu để đảm bảo tính phù hợp và tính độc lập của các báo cáo thuế.

Khi nhà nước nhận được báo cáo quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo xác nhận trả lại thuế và thời gian trả lại.

3. Lợi Ích Của Khai Quyết Toán Thuế

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cung cấp cho các doanh nghiệp nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tăng tính minh bạch. Khai quyết toán thuế giúp doanh nghiệp của bạn tăng tính minh bạch bằng cách cung cấp các thông tin chi tiết về các khoản thuế đã nộp.
 • Giảm các lỗ hổng dữ liệu. Khai quyết toán thuế giúp doanh nghiệp giảm các lỗ hổng dữ liệu và đảm bảo tính đúng đắn của báo cáo thuế.
 • Tăng tính trung thực. Việc khai báo tốt và trung thực các khoản thuế đã nộp giúp doanh nghiệp của bạn tăng tính trung thực của báo cáo thuế.

4. Các Điều Cần Lưu Ý

Mặc dù khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có những lợi ích lớn, doanh nghiệp lại cần cẩn thận khi thực hiện việc này. Bạn cần lưu ý các nhắc nhở sau:

 • Không thể tránh khỏi kỳ quyết toán thuế. Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp phải tham gia quyết toán thuế thu nhập thường xuyên, nên đừng bỏ qua kỳ quyết toán thuế.
 • Kiểm tra tất cả các thông tin trước khi đề nghị. Doanh nghiệp cần phải kiểm tra cẩn thận tất cả các thông tin trước khi đề nghị trả lại thuế.
 • Tìm kiếm sự hỗ trợ. Nếu doanh nghiệp của bạn cảm thấy bỡ ngỡ trước quy trình khai quyết toán thuế, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia thuế.

Tổng kết lại, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đảm bảo rằng các doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, tránh các vấn đề về làm sai phạm và luôn làm đúng các khoản thuế.

0838.386.486 gọi điện thoại