Khai Báo Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) 2023 Online

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) là một trong những khái niệm quan trọng trong luật thuế của Việt Nam. Cụ thể, TNCN được xác định là loại thuế thu nhập do mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm trả trên từng thu nhập mà họ nhận được.

Với luật TNCN tháng 4 năm 2021 hiện đang có hiệu lực, luật này định nghĩa rõ hơn việc khai báo thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) 2023 Online. Các yêu cầu bắt buộc và luật thuế đi kèm sẽ được điều chỉnh theo thời gian để phù hợp với yêu cầu thuế của cục thuế.

1. Thai Độ Khai Thuế

Theo luật thuế cũ lần này, những cá nhân nhận được thu nhập từ các hoạt động kinh doanh lớn hơn hay bằng 500 triệu đồng mỗi năm phải khai thuế. Mức khai thuế phụ thuộc vào mức thu nhập, từ 5% đến 35%.

2. Các Loại Thu Nhập Chịu Thuế

Đối với thu nhập cá nhân 2023 Online, có những loại thu nhập chịu thuế như sau:

 • Thu nhập từ việc làm – Bao gồm cả thu nhập cố định và thu nhập làm thêm;
 • Thu nhập hoạt động kinh doanh – Bao gồm cả các hoạt động kinh doanh lớn hơn 500 triệu đồng mỗi năm;
 • Thu nhập từ hợp đồng tài chính – Bao gồm tất cả các khoản thu nhập từ hợp đồng tài chính, như thu nhập từ cổ phiếu, lãi suất và đặc biệt là những khoản thu nhập từ tài sản bất động sản và hàng hoá;
 • Thu nhập lợi nhuận kinh doanh – Bao gồm cả những khoản thu nhập từ các hoạt động kinh doanh và lợi nhuận kinh doanh;
 • Thu nhập bất cứ loại thu nhập nào – Bao gồm cả những khoản thu nhập từ bất cứ nguồn nào khác như tiền thưởng, đồng phục, thưởng, hỗ trợ và bất kỳ khoản thu nhập nào khác.

3. Định Nghĩa Thu Nhập Trước Giảm Trừ Thuế

Trong khi khai báo thuế TNCN 2023 Online, người khai phải định nghĩa hợp lý về thu nhập trước giảm trừ thuế. Thu nhập trước giảm trừ thuế bao gồm tất cả các khoản thu nhập do cá nhân đó nhận được trong một chu kỳ khai thuế.

Việc định nghĩa thu nhập trước giảm trừ thuế là cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo rằng mức thuế trả ra sẽ được chi trả đúng mức định sẵn. Mức thuế trả ra sẽ là tỷ lệ của thu nhập trước giảm trừ thuế và mức thuế tối thiểu. Ví dụ, nếu tổng thu nhập trước giảm trừ thuế là 10 triệu đồng và mức thuế tối thiểu là 5%, thì phải khai 5 triệu đồng làm thuế TNCN.

4. Cách Khai Báo TNCN 2023 Online

Những bạn sử dụng Internet có thể sử dụng trang web của cục thuế để khai báo thuế TNCN 2023 online. Để khai báo thuế online, người khai phải làm theo các bước như sau:

 • Đăng kí tài khoản trang web thuế;
 • Tạo một bảng khai báo thuế;
 • Điền đầy đủ thông tin trong bảng khai báo, bao gồm thông tin về thu nhập trước giảm trừ thuế, các thu nhập chịu thuế, mức thuế trả ra và các khoản giảm trừ thuế có thể được áp dụng;
 • Kiểm tra thông tin đã nhập để đảm bảo rằng đầy đủ và đúng;
 • Kiểm tra kết quả và xác nhận thông tin;
 • Gửi bảng khai thuế đã hoàn thành đến cục thuế;
 • Chờ cục thuế xác nhận bảng khai.

5. Tổng Kết

Để khai báo thu nhập cá nhân 2023 online, cá nhân khai phải làm theo các bước đã nêu trên. Việc khai báo thuế trước giảm trừ thuế là bắt buộc để đảm bảo rằng cá nhân đó sẽ trả ra mức thuế phù hợp với luật thuế của Việt Nam. Chúng ta cần đảm bảo rằng khai báo thuế được thực hiện chính xác, hoàn toàn đúng với luật thuế hiện hành.

Với các thông tin trên, chúng ta hy vọng rằng bạn đã hiểu được khai báo thuế thu nhập cá nhân 2023 online như thế nào. Những thông tin trên giúp bạn có thể dễ dàng trả ra mức thuế phù hợp và đảm bảo hoàn toàn phù hợp với luật thuế. Chúng ta cùng học hỏi và áp dụng lợi ích từ luật thuế TNCN 2023 Online.

0838.386.486 gọi điện thoại