Hướng dẫn thực hiện quy trình thành lập Công ty Tư Vấn Thiết Kế

Việc thành lập Công ty Tư Vấn Thiết Kế (Design Consulting Company – DCC) có thể mất nhiều thời gian và công sức. Nhưng, nếu bạn biết các thủ tục cần thực hiện, bạn sẽ làm được việc này một cách hiệu quả. Với mục đích giúp bạn có một hình ảnh rõ hơn về các thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện các thủ tục này cụ thể hơn.

Bước 1: Xác Định Và Đăng Ký Tên Công Ty

Để thành lập một công ty tư vấn thiết kế, bạn cần chọn tên cho công ty. Tên công ty phải thể hiện được nội dung hoạt động của công ty và có thể bảo vệ mọi quyền lợi của bạn. Sau khi chọn tên công ty, bạn cần đăng ký cho công ty của mình. Bạn cần sử dụng một trong những biểu mẫu sau để thực hiện đăng ký công ty của mình:

  • Đăng ký cơ bản: Để thành lập công ty của mình bạn cần đăng ký cơ bản của công ty với Bộ Tài Chính và Hiệp Hội Doanh Nghiệp.
  • Đăng ký thuế: Sau khi đăng ký cơ bản, bạn cần đăng ký để được cấp số thuế doanh nghiệp với Bộ Tài Chính.
  • Chứng nhận đầu tư: Nếu bạn muốn sử dụng vốn đầu tư cho công ty của mình từ những nguồn ngoài, bạn cần yêu cầu Chứng Nhận Đầu Tư từ Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.
  • Đăng ký số điện thoại doanh nghiệp: Bạn cần đăng ký một số điện thoại doanh nghiệp và đăng ký dịch vụ thông tin doanh nghiệp để cho khách hàng liên hệ với bạn.
  • Đăng ký sổ sách: Bạn cần đăng ký sổ sách tài chính cho công ty của mình với Bộ Tài Chính để quản lý các tài khoản và công nợ của công ty.

Bước 2: Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Nội Bộ

Một mô hình quản trị doanh nghiệp cần phải được xây dựng để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được quản lý một cách hiệu quả. Hệ thống quản trị nội bộ của công ty bao gồm các tài liệu như: Bộ Luật doanh nghiệp, Quy định nội bộ, Quy tắc làm việc, Chính sách doanh nghiệp, Quy định về bảo mật thông tin và các quy định khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Bước 3: Hoàn Tất Vụ Nghiệp

Sau khi đã hoàn tất các bước trên, bạn cần phải thực hiện các vụ nghiệp liên quan đến việc khai trương công ty. Các vụ nghiệp này bao gồm các thủ tục như đăng ký nhân sự, cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh, đăng ký bảo hiểm và các vụ nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Thực Hiện Quảng Cáo Công Ty

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục trước, bạn cần thực hiện các hoạt động quảng cáo cho công ty. Bạn có thể thực hiện quảng cáo trên các trang mạng xã hội, thông qua các nhà quảng cáo và các ứng dụng trên di động để giới thiệu về dịch vụ của công ty của bạn đến các khách hàng và đối tác.

Bước 5: Xuất Cảnh Và Quản Lý Công Việc

Khi quá trình thành lập công ty đã hoàn tất, bạn cần thực hiện các hoạt động quản lý công việc và tổ chức các cuộc họp cho công ty. Bạn cũng cần xuất cảnh cho các nhân viên của mình, xử lý thuế và các công việc liên quan đến lãnh đạo và vận hành công ty.

Vậy là chúng ta đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và các bước thực hiện quy trình thành lập công ty tư vấn thiết kế. Hi vọng qua bài viết này, bạn đã có thêm một hình ảnh rõ hơn về quy trình thành lập công ty tư vấn thiết kế của mình.

0838.386.486 gọi điện thoại