Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế TNCN 2023

Công văn hướng dẫn quyết toán thuế Tổng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023 cho các cá nhân đăng ký thuế, pháp luật có liên quan, các bước hướng dẫn và các định hướng chính sách có liên quan và các phương thức quyết toán thuế TNCN. Đây là một hướng dẫn rất cần thiết đối với những người đăng ký thuế TNCN trong năm 2023.

1. Thuế TNCN năm 2023

Thuế Tổng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023 là một loại thuế dự trên doanh thu của chủ nhiệm hoặc đơn vị kinh doanh cá nhân. Thuế TNCN được tính dựa trên tổng số thu nhập của chủ nhiệm và được quản lý bởi Sở Thuế của các địa phương. Thuế TNCN năm 2023 sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Dưới đây là bảng đối chiếu chỉ lẻ thuế TNCN năm 2023:

 • Từ 0 đến 50.000 VNĐ: 0%
 • Từ 50.000 đến 200.000 VNĐ: 5%
 • Từ 200.000 đến 500.000 VNĐ: 10%
 • Từ 500.000 đến 1.000.000 VNĐ: 15%
 • Từ 1.000.000 đến 2.000.000 VNĐ: 20%
 • Từ 2.000.000 đến 5.000.000 VNĐ: 25%
 • Trên 5.000.000 VNĐ: 30%

Tỷ lệ thuế TNCN năm 2023 có thể thay đổi theo luật pháp và định hướng của các cơ quan quản lý thuế. Người đăng ký thuế TNCN năm 2023 cần phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn trong việc quyết toán thuế TNCN.

2. Quy định về thuế TNCN

Các quy định về thuế TNCN năm 2023 áp dụng cho tất cả những người đăng ký thuế TNCN và bắt buộc phải tuân thủ. Việc không tuân thủ các quy định có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và kiểm tra thuế có thể phạt hơn. Quy định thuế TNCN năm 2023 bao gồm:

 • Tất cả những người đăng ký thuế TNCN phải thu thuế theo tỷ lệ thuế áp dụng cho các địa phương.
 • Mỗi người đăng ký thuế TNCN phải có một số thủ tục quy trình và đơn bị thuế để thu phí sử dụng lao động.
 • Tất cả những người đăng ký thuế TNCN phải cung cấp bằng chứng thu nhập hợp pháp.
 • Doanh nghiệp cũng cần đóng thuế TNCN năm 2023 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý thuế.

3. Quy trình quyết toán thuế TNCN

Quy trình quyết toán thuế TNCN năm 2023 bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Kiểm tra lại thông tin thuế cá nhân và thông tin nhập và đơn bị thuế
 • Bước 2: Tính tổng thu nhập hàng tháng của chủ nhiệm và xác định số tiền thuế TNCN theo tỷ lệ áp dụng
 • Bước 3: Tạo phiếu để thanh toán thuế TNCN
 • Bước 4: Thanh toán thuế TNCN và kiểm tra lại thông tin thanh toán
 • Bước 5: Nhận biên lai thanh toán và lưu trữ bản sao thuế TNCN

4. Định hướng chính sách

Các định hướng chính sách thuế TNCN năm 2023 được áp dụng trên toàn quốc để phục vụ các nhà thuế. Quy trình quyết toán thuế TNCN sẽ được tối ưu hóa để giảm thời gian và chi phí thanh toán thuế. Chỉ cần cung cấp thông tin của chủ nhiệm và các thông tin cần thiết, các cơ quan quản lý thuế sẽ giúp người đăng ký thuế TNCN khi quyết toán thuế TNCN. Để nâng cao hiệu quả tốt nhất cho việc quyết toán thuế TNCN, người đăng ký thuế TNCN cần tham gia các khóa đào tạo liên quan để nắm rõ về việc hoàn thành thủ tục và hướng dẫn quyết toán thuế TNCN.

5. Phương thức quyết toán thuế TNCN

Việc quyết toán thuế TNCN năm 2023 có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các phương thức sau:

 • Thông qua bưu điện: Người đăng ký thuế TNCN có thể thanh toán thuế TNCN bằng cách gửi lại các tài liệu thuế cần thiết qua bưu điện.
 • Thông qua bảo hiểm lãi suất thấp: Người đăng ký thuế TNCN có thể sử dụng các phương thức thanh toán bằng bảo hiểm lãi suất thấp để phân bài chi phí thanh toán thuế TNCN.
 • Thông qua các đại lý thuế: Người đăng ký thuế TNCN có thể thanh toán thuế TNCN bằng cách sử dụng các đại lý thuế có uy tín.
 • Trực tuyến: Người đăng ký thuế TNCN có thể thanh toán thuế TNCN trực tuyến bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán trực tuyến như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 • Thông qua ngân hàng: Người đăng ký thuế TNCN có thể thanh toán thuế TNCN bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng.
0838.386.486 gọi điện thoại