Hướng dẫn mở hộ kinh doanh

Mở hộ kinh doanh tại Việt Nam là thủ tục phức tạp. Những doanh nghiệp mới hoặc cá nhân muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cần phải làm dở rất nhiều việc trước khi trở thành một doanh nghiệp để được phép tham gia vào môi trường kinh doanh Việt Nam. Thủ tục mở hộ kinh doanh bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định lĩnh vực kinh doanh

Trước tiên, bạn cần xác định lĩnh vực kinh doanh mà bạn muốn tham gia vào. Bạn có thể xem qua các lĩnh vực kinh doanh được phép hoạt động tại Việt Nam bằng cách truy cập vào danh sách các lĩnh vực do Bộ Khoa học Công nghệ quy định:

 • Công nghệ thông tin
 • Dịch vụ giao thông vận tải
 • Y tế
 • Xây dựng
 • Thiết kế
 • Và nhiều lĩnh vực khác

Khi bạn đã xác định lĩnh vực kinh doanh mà bạn muốn tham gia, bạn có thể bắt đầu các bước khác để thực hiện thủ tục mở hộ kinh doanh.

Bước 2: Khởi tạo tổ chức

Tổ chức là bước đầu tiên bạn cần làm để mở hộ kinh doanh tại Việt Nam. Việc khởi tạo tổ chức có thể được làm bằng nhiều cách khác nhau. Doanh nghiệp có thể được thành lập bằng cách đầu tư vào một doanh nghiệp hiện có hoặc bằng cách thành lập một doanh nghiệp mới. Một công ty có thể được khởi tạo bởi một hay nhiều cá nhân hoặc bởi một tổ chức có hoạt động trên cả nước. Việc khởi tạo tổ chức cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia kiểm toán, luật sư và các chuyên viên tài chính để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu pháp lý được đáp ứng để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Bước 3: Tờ khai mở hộ kinh doanh

Sau khi tổ chức đã được thành lập, bạn cần phải đăng ký tờ khai mở hộ kinh doanh với cơ quan hội nhập quốc tế. Tờ khai này yêu cầu người đăng ký cung cấp thông tin chi tiết về tổ chức cũng như các lĩnh vực kinh doanh mà bạn muốn tham gia. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải cung cấp một danh sách các tài liệu liên quan đến hộ kinh doanh bạn muốn mở. Những tài liệu này bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận định danh của cứng nhận cá nhân và doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận thuế đã thanh toán
 • Giấy chứng nhận đăng ký bảo hiểm
 • Và nhiều tài liệu khác

Bước 4: Đăng ký tài khoản thuế

Sau khi đã đăng ký tờ khai mở hộ kinh doanh, bạn cần phải đăng ký một tài khoản thuế để được một số thuế đã được quy định. Việc đăng ký tài khoản thuế yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cơ bản về doanh nghiệp cũng như các thông tin liên quan tới những lĩnh vực kinh doanh mà bạn đang tham gia.

Bước 5: Xác nhận mở hộ kinh doanh

Sau khi đã hoàn tất các bước trước, bạn sẽ được gửi một giấy chứng nhận mở hộ kinh doanh từ cơ quan hội nhập quốc tế. Việc này xác nhận rằng bạn đã hoàn tất thủ tục mở hộ kinh doanh và đã được phép tham gia vào môi trường kinh doanh Việt Nam. Giấy chứng nhận này cũng đã cung cấp bạn với một số thông tin cụ thể về doanh nghiệp của bạn và các lĩnh vực kinh doanh mà bạn muốn tham gia.

Các bước trên là cách mở hộ kinh doanh tại Việt Nam. Việc mở hộ kinh doanh tại Việt Nam có thể là một quá trình phức tạp, nhưng nó luôn là một cột mốc quan trọng trong quá trình thành lập một doanh nghiệp thành công trong hệ thống kinh tế Việt Nam.

0838.386.486 gọi điện thoại