Hướng dẫn lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mỗi năm kể từ năm 2019, người dân ở Việt Nam có trách nhiệm thuế nhưng đồng thời có lợi thế của việc được trả lại thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nghĩa là, nếu có thu nhập trên mức xác định, có thể đăng ký quyết toán thuế và nếu đạt đầy đủ các điều kiện, có thể yêu cầu trả lại thuế nhận được vào cuối năm. Dưới đây là hướng dẫn lập quyết toán TNCN.

1. Khám phá khoản thu nhập của bạn

Trước hết, người dân Việt Nam cần phải thực hiện các bước cơ bản sau để khám phá thu nhập của bản thân:

  • Kiểm tra hóa đơn: Người dân Việt Nam cần thực hiện kiểm tra hóa đơn và thanh toán trong tất cả các mục có thể được thuế hoặc trả thuế, bao gồm nhà ở, điện nước, hợp đồng lao động và các loại hóa đơn khác.
  • Kiểm tra hợp đồng lao động: Cần xem xét kích thước lương chính, thưởng, phụ cấp và các khoản chi khác đã được trả trong khoảng thời gian cụ thể.
  • Kiểm tra các phiếu thu khác: Cần chuẩn bị bản sao tất cả các phiếu thu của bạn bao gồm tiền lương hoặc bất kỳ hình thức thu nhập nào khác.

Những thông số trên sẽ được sử dụng để định giá lợi của bạn để lập quyết toán TNCN.

2. Điền vào biểu mẫu quyết toán thuế

Khi bạn đã cung cấp tất cả các thông số trên, bạn có thể tải biểu mẫu quyết toán thuế trực tuyến hoặc đến địa chỉ của những cơ quan thuế Việt Nam gần nhất để nhận được biểu mẫu. Khi đã nhận được biểu mẫu, người dân Việt Nam cần thực hiện các bước sau để điền thông tin:

  • Điền thông tin cơ bản: Điền họ tên, số CMND, địa chỉ nhà, nghề nghiệp, và số điện thoại.
  • Điền thu nhập: Liệt kê tất cả thu nhập khác nhau mà bạn có trong khoảng thời gian này và đưa ra tổng thu nhập.
  • Điền thuế và các chi phí khác: Điền chi phí và thuế đã trả cho các mục như nhà ở, điện nước, hợp đồng lao động và các loại hóa đơn khác.
  • Kiểm tra lại: Cuối cùng, trước khi hoàn thành biểu mẫu, hãy kiểm tra lại những thông tin này để đảm bảo rằng những thông tin này là đúng và đầy đủ.

3. Gửi biểu mẫu điền đầy đủ và xác nhận

Khi hoàn thành biểu mẫu, bạn có thể gửi biểu mẫu trực tuyến lên cơ quan thuế Việt Nam hoặc truy cập đến cơ quan thuế gần nhất để gửi và xin xác nhận. Đừng quên lưu lại một bản sao của biểu mẫu này.

4. Chờ kết quả quyết toán thuế

Bạn cần phải chờ đợi cho đến khi cơ quan thuế xác nhận quyết toán của bạn. Sau đó, có thể yêu cầu trả lại thuế hoặc kiểm tra số tiền cần phải trả thêm bằng cách vào tài khoản thuế của bạn. Lưu ý rằng trong một số trường hợp bạn phải thanh toán thêm thuế thu nhập cá nhân. Điều này có thể xảy ra khi thu nhập của bạn vượt mức thuế có sẵn.

5. Cập nhật biểu mẫu thuế mới nhất

Trước khi lập quyết toán thuế mới, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật biểu mẫu thuế mới nhất. Việc cập nhật biểu mẫu thuế mới nhất của Việt Nam sẽ giúp người dân Việt Nam đảm bảo rằng bạn đang thuế theo quy định của tỉnh và nhà nước.

Vậy là bạn đã hoàn thành hướng dẫn lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hãy luôn lấy lại biểu mẫu thuế của bạn và cập nhật nếu cần thiết. Bạn nên liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ thêm nếu bạn cần đặc biệt.

0838.386.486 gọi điện thoại