Hướng dẫn làm thủ tục quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế TNCN (Thuế Thu nhập cá nhân) là một quy trình pháp lý đáng quan tâm của các cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân làm việc trong ngành thuế. Việc quyết toán thuế TNCN hội tụ các yêu cầu pháp luật và luôn được thực hiện đúng thời hạn quy định bởi Bộ Tài Chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các bước quyết toán thuế TNCN.

1. Tìm hiểu về thuế TNCN

Trước khi bắt đầu quyết toán thuế TNCN, cần có những cơ bản về Thuế Nhập Cá Nhân (TNCN). Để quyết toán thuế TNCN đúng cách, việc tìm hiểu có những nội dung sau đây là hết sức cần thiết:

  • Tỷ lệ thuế và hạn mức thuế – Phạm vi thuế TNCN, các tỷ lệ thuế tương ứng, các hạn mức thuế TNCN và quy định về thẩm quyền Thuế.
  • Quy trình làm thủ tục quyết toán thuế TNCN – Bao gồm các thông tin về lịch trình, hạn chót quyết toán, biểu mẫu quyết toán, quyết toán…
  • Chính sách điều chỉnh và khấu trừ thuế – Bao gồm các chính sách điều chỉnh, giảm thuế, các mức khấu trừ thuế mà cá nhân được hưởng và các nghĩa vụ pháp lý liên quan…

Khi tìm hiểu đầy đủ và chi tiết về thuế TNCN, bạn sẽ có một cơ sở lý luận tốt hơn để tiến hành quyết toán thuế TNCN.

2. Thu thập và tập hợp thông tin gốc

Sau khi biết được những cơ bản về thuế TNCN, bạn cần thu thập và tập hợp tất cả thông tin gốc cần thiết vào bảng tổng hợp. Đối với việc quyết toán thuế TNCN, thông tin gốc chứa tất cả các thông tin về thu nhập, các khoản thuế khác, chi phí định kỳ của cá nhân, các khoản trừ,….

Bạn cần có thông tin này để tính toán đúng thuế TNCN, cũng như các tiền đặt cọc, thời gian và mức độ ưu đãi khác mà cá nhân đã lợi được. Thông tin gốc cũng cần phải được cung cấp đầy đủ, chính xác và được tải lên đúng thời hạn theo quy định của Bộ Tài Chính.

3. Điền thông tin vào biểu mẫu

Sau khi thu thập và tập hợp thông tin gốc, bạn cần điền các thông tin mới vào biểu mẫu thuế TNCN trước khi quyết toán. Đầu tiên, bạn cần điền các thông tin cơ bản vào biểu mẫu, chẳng hạn như thông tin cá nhân, ngày bắt đầu và kết thúc thuế trong quý đó, tổng thu nhập, tổng thuế, các khoản trừ phải nộp…

  • Thông tin cá nhân – Họ và Tên, CMND, Địa chỉ, Số Tài Khoản…
  • Thông tin thu nhập – Tổng thu nhập trong quý, thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, các khoản trừ phải nộp…
  • Thông tin thuế – Tổng thuế phải nộp, tổng số tiền đã đóng thuế trong quý…

4. Đối chiếu các khoản thu

Sau khi điền xong thông tin vào biểu mẫu, bạn cần chắc chắn rằng các khoản thu đã được đối chiếu chính xác. Đối chiếu các khoản thu sẽ giúp cho việc thu thập thông tin và điền thông tin vào biểu mẫu đúng chuẩn hơn. Việc đối chiếu các khoản thu bao gồm các thông tin về số tiền đã nộp, hạn mức thuế, tỷ lệ thuế, thời gian đã nộp, các mức khấu trừ, điều chỉnh thuế, khoản trừ thuế…

Các thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về cách tính toán thuế của mình và có thể điều chỉnh kịp thời nếu có chỗ nào không như ý muốn.

5. Quyết toán thuế TNCN

Sau khi thu thập và tập hợp đầy đủ thông tin và đối chiếu khoản thu, bạn có thể thực hiện quyết toán thuế TNCN của mình. Bạn cần xác nhận mức độ ưu đãi và thanh toán trong tài khoản của mình nhằm hoàn thành việc quyết toán thuế TNCN. Để bảo đảm quy trình quyết toán thành công, bạn cần chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành tất cả các bước quy trình quy định và đóng thuế trong thời hạn.

Định kỳ kiểm tra và cập nhật thông tin

Khi đã hoàn thành việc quyết toán thuế TNCN, bạn cần kiểm tra và cập nhật thông tin thường xuyên. Bạn có thể kiểm tra lại thông tin trên biểu mẫu thuế TNCN và xác nhận lại thông tin về mức độ ưu đãi, số tiền đã nộp và thời gian đã trả thuế. Bạn cũng cần lưu ý cập nhật những thay đổi của luật về thuế và làm việc với các cơ quan thuế liên quan để đảm bảo rằng quy trình quyết toán thuế TNCN luôn được thực hiện đúng chuẩn.

0838.386.486 gọi điện thoại