Điều Kiện Lập Công Ty

Thành lập một công ty là một quy trình phức tạp với nhiều vấn đề cần được xem xét. Tuy nhiên, hiểu rõ về các điều kiện cần thiết cũng như quy trình làm việc trong thời gian dài sẽ là ưu tiên của bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu các yếu tố cần thiết để lập công ty.

Tổ chức

 • Chọn đối tác cố vấn: Bạn có thể thay đổi thành lập công ty của họ như thế nào tùy thuộc vào đối tác cố vấn của bạn. Một đối tác cố vấn có kinh nghiệm giúp đỡ bạn tốt hơn trong quá trình lập công ty và có thể giúp bạn tránh các lỗi pháp lý.
 • Tên công ty: Bạn cần phải bảo đảm rằng tên công ty của bạn không trùng với tên các công ty khác. Bạn cũng phải chắc chắn rằng tên công ty của bạn không vi phạm bất kỳ vấn đề pháp lý nào. Bạn cũng có thể đăng kí tên công ty của bạn trên mạng xã hội để bảo vệ tên thương hiệu của mình.
 • Quyền lợi người tham gia: Bạn cần phải định rõ quyền lợi người tham gia của công ty trước khi thành lập. Bạn cần phải áp dụng cùng một bản về quyền lợi và xử lý những tranh chấp phát sinh liên quan đến quyền lợi của những người tham gia.
 • Lương và BHXH: Bạn cũng cần phải đảm bảo rằng lương của các nhân viên được thanh toán đúng luật và hợp pháp. Bạn cũng cần phải đăng ký cho các nhân viên của mình với Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) và thực hiện các yêu cầu khác của BHXH.
 • Tờ khai thuế: Bạn sẽ cần phải trả các thuế cần thiết theo luật và điều khoản của các tờ khai thuế. Nó cũng có thể bao gồm một số thuế của các cấp độ khác nhau của chính phủ.

Chính sách bảo mật

Sau khi thành lập công ty, bạn cũng nên phát triển một chính sách bảo mật để bảo vệ thông tin của công ty. Chính sách bảo mật phải bao gồm các nội dung sau:

 • Quy định bảo vệ thông tin: Bạn phải thiết lập quy định về việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng và nhân viên của mình. Nó sẽ bao gồm cả việc bảo mật thông tin và sự tuân thủ các quy trình liên quan đến xử lý thông tin cá nhân.
 • Giám sát sử dụng thông tin: Bạn cần phải thiết lập các quy trình để kiểm soát việc sử dụng thông tin cá nhân bởi công ty của bạn. Điều này sẽ giúp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và nhân viên của công ty.
 • Quy định về truy cập: Bạn cũng cần phải thiết lập các quy định về truy cập để bảo vệ thông tin của công ty. Những quy định này sẽ định rõ những người có thể truy cập thông tin và những thông tin mà họ có thể xem.
 • Phê duyệt: Bạn cũng cần phải định rõ cách để các nhân viên của bạn truy cập thông tin của công ty. Các nhân viên cần phải được phê duyệt bởi một người quản lý trước khi họ có thể truy cập thông tin của công ty.

Văn bản pháp lý

Bạn cũng cần phải lập các văn bản pháp lý hợp lệ trước khi thành lập công ty. Văn bản pháp lý có thể bao gồm:

 • Kế toán: Dự kiến vốn và các vấn đề liên quan đến các vốn, mức lợi nhuận để mở tài khoản ngân hàng của công ty và các thủ tục thanh toán pháp lý khác.
 • Hợp đồng: Bạn cần phải lập các hợp đồng với các nhà cung cấp, các nhân viên, các đối tác xuất bản và các khách hàng. Hợp đồng này cần được thống nhất trên toàn thể và được thực hiện theo các nghị định pháp lý.
 • Thực tập sinh: Khi công ty của bạn trở thành một tổ chức hợp pháp, bạn có thể cần phải lập các hợp đồng về thực tập sinh cho các sinh viên. Họ sẽ được hưởng các lợi ích lương và chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
 • Giấy chứng nhận: Bạn cũng cần phải làm mới giấy chứng nhận của công ty của mình trước khi thành lập công ty. Một giấy chứng nhận hợp lệ sẽ giúp công ty của bạn được coi là một công ty trách nhiệm hữu hạn.

Chung khoan

Ngoài các yếu tố đã đề cập ở trên thì bạn cũng nên xem xét việc đăng ký cho công ty của bạn với các sàn giao dịch chứng khoán.

0838.386.486 gọi điện thoại