Công Ty TNHH 2 Thành Viên trở lên: Giới thiệu và Tài liệu cần biết

Công Ty TNHH 2 Thành Viên trở lên (GTC) là một công ty có trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong một số lĩnh vực khác nhau, với tổng số thành viên trong mỗi công ty từ 2 thành viên trở lên. Trong những năm gần đây, số lượng GTC tại Việt Nam đã tăng lên một cách nhanh chóng và đã thu hút mục đích đầu tư của các cửa hàng trong và ngoài nước. Đây là một hướng dẫn chung của một GTC cần biết và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty.

1. Giới thiệu về Công Ty TNHH 2 Thành Viên trở lên

Một GTC là một hình thức của công ty có trách nhiệm hữu hạn, được phân loại dựa trên số lượng thành viên trong công ty từ 2 thành viên trở lên. Trong GTC, thành viên là các cá nhân hoặc toàn thể tổ chức hoạt động đầu tư, cùng chia sẻ các rủi ro kinh doanh, lãi suất lợi nhuận, trách nhiệm và chi phí của công ty. Họ còn sở hữu đồng thời chia sẻ vốn đầu tư và đóng góp công sức vào sự phát triển của công ty. Tổng số thành viên đối với mỗi công ty GTC phụ thuộc vào số lượng vốn đầu tư của từng thành viên và công suất của hoạt động của họ.

2. Lợi ích của GTC

Các GTC có những lợi ích đặc biệt như:

 • Thành viên có thể tăng độ tự do kinh doanh của mình.
 • Lãi suất lợi nhuận có thể được chia sẻ giữa các thành viên.
 • Mức trách nhiệm hữu hạn được áp dụng cho từng thành viên.
 • Tăng khả năng lựa chọn về phương thức hoạt động kinh doanh.
 • Giảm gánh nặng chi phí quản lý.

Tuy nhiên, những lợi ích này cũng đồng nghĩa với những rủi ro kinh doanh tương tự như:

 • Mỗi thành viên sẽ đóng góp cho hợp đồng công ty.
 • Mỗi thành viên sẽ không thể loại trừ một trong số họ hoặc công ty ở một thời điểm nào đó.
 • Mỗi thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm bởi hành vi của bên thứ ba đến công ty.

3. Quy trình đăng ký GTC

Việc đăng ký một GTC yêu cầu qua một quy trình đăng ký bao gồm những bước sau:

 • Thực hiện việc chọn tên cho công ty: trước khi đăng ký, các thành viên cần phải chọn một tên hợp lệ cho công ty và đăng ký trước khi chứng nhận độc quyền sử dụng tên.
 • Tạo trang web: đây là bước cần thiết để có thể giới thiệu đến cộng đồng và tiếp cận với những khách hàng tiềm năng.
 • Đăng ký công ty với sở kế hoạch và đầu tư: sau khi tạo trang web, các thành viên cần phải đăng ký công ty và trình bày một số các chi tiết liên quan đến công ty và vốn đầu tư của họ.
 • Lập kế hoạch kinh doanh: sau khi đăng ký công ty thành công, các thành viên sẽ phải lập một kế hoạch kinh doanh và cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Xuất bản văn bản công ty: các văn bản của công ty cần đảm bảo để xác nhận rằng công ty sẽ hoạt động theo hình thức đã được quy định và cũng theo luật của nước.

4. Tài liệu cần biết cho GTC

Khi thành lập một GTC trong nước, các thành viên cần cung cấp các tài liệu sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh: các bản giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ xác nhận rằng công ty đã được đăng ký và luật pháp về kinh doanh đã được tuân thủ.
 • Hợp đồng công ty: các hợp đồng công ty ghi rõ một loạt các điều khoản và điều kiện liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Tài liệu quy định của công ty: các tài liệu này sẽ luôn là các tài liệu quan trọng để công ty có thể hoạt động theo luật của và trong lĩnh vực sẽ áp dụng.

5. Những vấn đề pháp lý của GTC

Khi thành lập một GTC, các nhà quản trị cần phải tuân thủ những quy định pháp lý và luật của nước. Các quy định pháp lý của GTC bao gồm:

 • Tối thiểu số lượng thành viên cần có: GTC cần có ít nhất 2 thành viên trở lên để được thành lập.
 • Hợp đồng công ty: đây là một tài liệu quan trọng, ghi rõ quyền hạn của từng thành viên trong công ty.
 • Quy định về tài sản: một GTC cần tuân thủ các quy định của luật về việc sử dụng tài sản.
0838.386.486 gọi điện thoại