Các Điều Kiện Thành Lập Công Ty Tư Vấn Du Học

Trở thành một công ty tư vấn du học nắm bắt được cơ hội du học là trên hết một công việc đầy thách thức. Để có thể xây dựng một doanh nghiệp chuyên tư vấn du học thành công, việc đầu tiên bạn cần làm là hiểu rõ về các điều kiện thành lập công ty. Dưới đây là những yêu cầu nền móng tối thiểu để mở một công ty tư vấn du học thành công.

Yêu Cầu Đối Với Toàn Bộ Các Thành Viên Đồng Sáng Lập

  • Bằng cấp: Trước tiên, toàn bộ các thành viên đồng sáng lập cần sở hữu ít nhất bằng cấp trung cấp hoặc cao hơn. Bằng cấp này sẽ giúp bạn hiểu được hết cả những điều cơ bản và cụ thể của lĩnh vực du học.
  • Kinh nghiệm: Ngoài bằng cấp, trường hợp ít nhất một thành viên trong đội ngũ đồng sáng lập cần có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực du học. Kinh nghiệm này sẽ giúp bạn tổ chức giải đáp cho các vấn đề và thắc mắc phát sinh ở công việc tư vấn du học một cách tốt nhất.
  • Thông tin cá nhân: Trước khi thành lập công ty, mọi đồng sáng lập cần phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác, bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, số CMND và các thông tin hồ sơ khác.

Quy Chế Chức Năng Của Công Ty

  • Nhận sự giúp đỡ của người nước ngoài: Để có thể thành lập một công ty tư vấn du học thành công, bạn cần phải đảm bảo rằng bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ người nước ngoài.

Các Mối Liên Hệ Với Doanh Nghiệp Quốc Tế

  • Miễn phí dịch vụ mở hồ sơ: Để thu hút khách hàng, công ty tư vấn du học cần cung cấp miễn phí dịch vụ mở hồ sơ cho khách hàng. Dịch vụ này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình của từng doanh nghiệp và giúp họ đảm bảo rằng hồ sơ của họ được xử lý một cách chính xác nhất.
  • Hợp tác với các đơn vị du học: Cũng như người nước ngoài, công ty cần hợp tác với các đơn vị du học, bao gồm cả các trường đại học và trung tâm dạy ngoại ngữ. Hợp tác này sẽ giúp tăng thêm uy tín của doanh nghiệp trong lĩnh vực du học.

Đăng Ký Nhà Nước

  • Thủ tục đăng ký nhà nước: Sau khi hoàn tất tất cả các yêu cầu đối với đội ngũ đồng sáng lập, công ty sẽ tiếp tục thực hiện một số thủ tục đăng ký nhà nước. Các yêu cầu này bao gồm cả việc đề xuất quy hoạch chiến lược phát triển, xác định mức lợi nhuận và chỉ ra các nguyên nhân công bố thông tin.
  • Hợp đồng với các cơ quan nhà nước: Để có thể hoạt động hoàn toàn hợp pháp, công ty cần phải có một số hợp đồng với các cơ quan nhà nước. Hợp đồng này sẽ giúp công ty du học nắm bắt được chiến lược phát triển của nhà nước, đảm bảo rằng công ty sẽ hoạt động trong sự hợp pháp của luật pháp.

Cấp Hồ Sơ

  • Cấp phát hồ sơ: Để thành lập thành công một công ty tư vấn du học, bạn cần phải cấp phát hồ sơ cho các khách hàng. Hồ sơ này sẽ giúp khách hàng hiểu được các quy trình đăng ký và các yêu cầu tối thiểu để xét duyệt hồ sơ.
  • Hỗ trợ du học: Trong hồ sơ, công ty cũng cung cấp một số sản phẩm hỗ trợ du học như hồ sơ xin visa, giấy xác nhận visa, tài liệu đăng ký học, các giấy tờ khác, v.v với mục đích giúp khách hàng có thể dễ dàng hoàn thành các thủ tục du học.

Các yêu cầu đối với toàn bộ đồng sáng lập, quy chế chức năng công ty, mối liên hệ với các doanh nghiệp quốc tế, quy trình đăng ký nhà nước và cấp phát hồ sơ là những điều kiện thành lập công ty tư vấn du học cần thiết. Doanh nghiệp mới khởi động sẽ phải thực hiện nghiêm ngặt những tiêu chí trên để đảm bảo hoạt động của công ty có thể chạy mượt mà và có uy tín trong lĩnh vực tư vấn du học.

0838.386.486 gọi điện thoại