Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần tại Quảng Ngãi sẽ tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác đối với những thắc mắc của quý doanh nghiệp đang có nhu cầu. Tất cả được thực hiện với một mức chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng để giúp hoàn thiện hồ sơ giấy tờ cũng như thủ tục sao cho phù hợp với quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Mục lục
  Add a header to begin generating the table of contents

  Cổ đông là gì? Phân loại cổ đông trong công ty cổ phần

  1. Cổ đông là gì?

  Theo Khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Nói cách khác, cổ đông chính là người góp vốn vào công ty cổ phần và sở hữu phần vốn góp tương ứng với số lượng cổ phần đã mua trong công ty.

  Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

  2. Phân loại cổ đông

  Luật Doanh nghiệp chia cổ đông thành 3 loại chính tương ứng với các loại cổ phần hiện nay bao gồm:

  2.1. Cổ đông sáng lập

  • Là cổ đông sở hữu ít một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Nói cách khác, cổ đông sáng lập chính là người ban đầu đứng ra góp vốn thành lập công ty cổ phần, sở hữu những cổ phần phổ thông đầu tiên trong công ty cổ phần.
  • Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

  2.2. Cổ đông phổ thông

  • Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

  2.3. Cổ đông ưu đãi

  Tương ứng với các loại cổ phần ưu đãi thì có các loại cổ đông ưu đãi như sau:

  • Cổ đông ưu đãi biểu quyết: Là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.
  • Cổ đông ưu đãi cổ tức: Là cổ đông sở hữu cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.
  • Cổ đông ưu đãi hoàn lại: Là cổ đông sở hữu cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.
  • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

  Các trường hợp thay đổi cổ đông công ty cổ phần

  Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

  Bởi vì cổ đông là những nhà đầu tư. Cho nên sẽ có những nhà đầu tư rút vốn hoặc góp vốn vào công ty trong suốt quá trình hoạt động của công ty cổ phần. Có nhiều trường hợp dẫn đến thay đổi cổ đông trong công ty cổ phần như:

  • Thay đổi cổ đông do không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.
  • Thay đổi cổ đông do chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần.
  • Thay đổi cổ đông do tặng cho/ thừa kế.

  Trong đó, trường hợp phổ biến nhất là do chuyển nhượng cổ phần xảy ra giữa các cổ đông trong công ty với nhau hoặc cổ đông bên ngoài công ty.

  Hồ sơ thay đổi cổ công công ty cổ phần

  Hồ sơ thay đổi cổ công công ty cổ phần

  Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng soạn thảo tất cả các giấy tờ, hồ sơ pháp lý khi sử dụng dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần tại Quảng Ngãi, bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
  • Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;
  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
  • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
  • Giấy chứng nhận cổ phần của các cổ đông công ty;
  • Sổ đăng ký cổ đông (đã cập nhật thông tin của cổ đông mới).
  • Giấy ủy quyền (nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện);
  • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

  Thủ tục thay đổi cổ đông công ty cổ phần

  Thủ tục thay đổi cổ đông công ty cổ phần

  Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

  Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

  • Nộp trực tiếp: Tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Nộp online: Thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng tại Công thông tin về đăng ký doanh nghiệp

  Bước 3: Nhận kết quả thay đổi cổ đông công ty

  Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ

  • Hồ sơ hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
  • Hồ sơ không hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

  Bước 4: Công bố thông tin nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh
  Tiến hành thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi cổ đông công ty.

  Lưu ý khi thay đổi cổ đông công ty cổ phần

  • Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập của công ty có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho nhau và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải cổ đông sáng lập của công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông đồng ý.
  • Cổ đông nhận chuyển nhượng sau khi làm xong thủ tục chuyển nhượng thì đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty (03 năm tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
  • Sau thời hạn 3 năm kể từ công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hoặc của cho người khác được tự do và mọi hạn chế về chuyển nhượng cổ phần được bãi bỏ (Cổ đông cũ vẫn ghi tên trong đăng ký kinh doanh nhưng số cổ phần bằng 0 và cổ đông mới nhận chuyển nhượng không có tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh).
  • Lưu ý: Phòng đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được thể hiện trong sổ đăng ký cổ đông của công ty. Vì vậy công ty phải tiến hành lập sổ cổ đông cho các cổ đông và việc lập sổ cổ đông còn có ý nghĩa lưu lại các lần chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông.

  Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

  Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

  Mọi vấn đề liên quan đến luật pháp đều rất phức tạp. Thậm chí bạn tốn rất nhiều thời gian và công sức nhưng chưa chắc sẽ giải quyết được. Thấu hiểu được nhu cầu này của quý khách hàng, dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần tại Quảng Ngãi của chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho quý khách hàng một dịch vụ tốt nhất gồm:

  • Tư vấn quy định pháp luật về thay đổi cổ đông và các quy định khác về doanh nghiệp.
  • Tư vấn hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi cổ đông của công ty.
  • Đại diện soạn thảo hồ sơ thay đổi; nộp hồ sơ và nhận kết quả.
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Quy trình dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần tại Quảng Ngãi

  • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, báo chi phí tương ứng với số lượng cổ đông chuyển nhượng
  • Bước 2: Tư vấn điều kiện chuyển nhượng, thay đổi cổ đông công ty cổ phần và các thủ tục cần thực hiện với cơ quan thuế sau khi chuyển nhượng
  • Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thay đổi cổ đông công ty cổ phần
  • Bước 4: Trình doanh nghiệp ký, đóng dấu tận nơi
  • Bước 5: Tính tiền thuế thu nhập cá nhân mà cổ đông chuyển nhượng phải nộp
  • Bước 6: Hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế thu nhập cá nhân

  Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838.386.486 để được tư vấn chi tiết, cụ thể các thắc mắc về quá trình thay đổi cổ đông của doanh nghiệp. Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần uy tín, nhanh chóng, chi phí hợp lý sẽ giúp giải quyết được vấn đề của quý doanh nghiệp mà không phải tốn quá nhiều công sức, tiền bạc!

  Câu hỏi thường gặp khi thay đổi cổ đông công ty cổ phần

  Tùy thuộc vào số lượng cổ đông cần thay đổi mà chúng tôi sẽ báo chi phí dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần tại Quảng Ngãi cụ thể. Doanh nghiệp vui lòng liên hệ theo số hotline 0838.386.486 để được tư vấn chi tiết.

   

  Với dịch vụ tăng giảm cổ đông, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp 3 thông tin:

  • Bản chụp/bản scan giấy phép kinh doanh (GPKD);
  • Thông tin danh sách cổ đông hiện tại và dự kiến thay đổi;
  • CMND/CCCD/hộ chiếu của các cổ đông trong danh sách chuyển nhượng.
  0705.80.80.80 gọi điện thoại