Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Quảng Ngãi

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Quảng Ngãi dành cho các cá nhân có thu nhập cao với chi phí tối ưu nhất. Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ hoàn thuế trọn gói, thủ tục nhanh chóng, đảm bảo cho khách hàng yên tâm tiền của bạn sẽ về với bạn theo thời hạn mong muốn.

Mục lục
  Add a header to begin generating the table of contents

  Thuế thu nhập cá nhân là gì?

  Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu, thuế được tính căn cứ dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

  Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

  Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân nộp thuế được hoàn lại phần tiền sau khi đã nộp thuế TNCN thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định và có yêu cầu hoàn trả gửi cơ quan Thuế.

  Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Căn cứ vào Thông tư 92/2015/TT-BTC cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

  • Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế.
  • Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Thu nhập từ hợp đồng thời vụ hoặc hoa hồng như: đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Trong trường hợp này, khả năng bạn được hoàn thuế cũng rất cao. Vì thu nhập được tính để khấu trừ thuế chưa xem xét đến giảm trừ gia cảnh của bạn.
  • Mức thu nhập giảm trong năm: Nếu mức thu nhập giảm đến mức mà thu nhập trung bình năm của bạn rơi vào mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất của các tháng trong năm thì bạn hoàn toàn được hoàn thuế.

  Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế. Theo Luật, thời gian để nhận được tiền hoàn thuế chỉ là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

  Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  1. Đối với doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế

  • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156).
  • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pha của doanh nghiệp trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

  2. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

  • Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

  3. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế

  • Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

  Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân với doanh nghiệp được ủy quyền

  Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo (mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).
  • Bản chụp các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
  • Giấy ủy quyền quyết toán thuế của người yêu cầu (theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN).

  Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Kiểm tra hồ sơ đầy đủ và nộp hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

  Bước 3: Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế

  Tính từ ngày nhận đầy đủ tất cả hồ sơ hoàn thuế, dựa vào tính hợp lệ, chính xác của hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp sẽ ra thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế gửi người nộp thuế theo quy định tại (điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC) trong vòng 6 ngày làm việc.

  Thủ tục hoàn thuế TNCN với cá nhân tự quyết toán

  1. Trường hợp cá nhân nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.
  • Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN
  • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (là chứng từ khấu trừ thuế mà doanh nghiệp cấp cho các bạn)
  • Chứng minh nhân dân;
  • Bản chụp hợp đồng lao động (Nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh)
  • Hoặc sổ hộ khẩu/sổ tạm trú (Nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú).

  Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Cá nhân sẽ đến Chi Cục Thuế nơi mà cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm để nộp hồ sơ trực tiếp.

  Bước 3: Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế

  • Khi nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Trong vòng 6 ngày làm việc, Chi Cục Thuế sẽ gửi thông báo chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế đến người nộp hồ sơ theo quy định trong pháp luật.

  2. Trường hợp cá nhân nộp trực tuyến

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK hoặc HTKT TCNC v3.3.2 rồi kết xuất XML. Ngoài ra bạn có thể kê khai trực tiếp trên trang https://canhan.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn bằng cách đăng nhập vào, điền các thông tin cần thiết.

  Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  • Khi hoàn thành tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN nộp qua trang canhan.gdt.gov.vn hoặc thuedientu.gdt.gov.vn.
  • Nếu kê khai trực tiếp trên trang canhan.gdt.gov.vn hoặc thuedientu.gdt.gov.vn, sau khi điền các thông tin cần thiết, tờ khai quyết toán thuế, rồi chọn ô “Tôi cam đoan số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm”. Sau đó, kiểm tra lại thông tin rồi nhấp nộp hồ sơ.

  Bước 3: Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế

  Cơ quan thuế sau khi nhận được đề nghị hoàn trả thuế online sẽ giải quyết trong 6 ngày làm việc .

  Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Quảng Ngãi

  Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Quảng Ngãi

  Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Quảng Ngãi cam kết giúp khách hàng giải quyết mọi khó khăn khi chuẩn bị thủ tục hoàn thuế:

  • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thông tin cần thiết theo quy định.
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoàn thuế.
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin liên quan đến hoàn thuế.
  • Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoàn thuế.
  • Kiểm tra thông tin hoàn thuế.
  • Thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến công việc hoàn thuế như: chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, lập hồ sơ, nộp hồ sơ cho cơ quan thuế thay khách hàng, giải trình hồ sơ hoàn thuế theo quy định.
  • Theo dõi tiến trình hoàn thuế và giải quyết các vấn đề phát sinh.

  Tại sao nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân Quảng Ngãi?

  Các quy định về chính sách thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không am hiểu, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt và cập nhật các quy định của pháp luật. Từ đó có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện. Chính vì vậy, việc sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Quảng Ngãi của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những giá trị cụ thể, bao gồm:

  • Giá trọn gói và không phát sinh.
  • Tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian công sức của khách hàng.
  • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, tư vấn miễn phí.
  • Làm đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho khách hàng.
  • Đội ngũ nhân sự có chuyên môn, trình độ cao.
  • Hoàn thành công việc đúng thời hạn quy định.
  • Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.

  Khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Quảng Ngãi, xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0838.386.486 để biết thêm chi tiết.

  Câu hỏi thường gặp khi hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Về cơ bản, bạn sẽ được hoàn thuế TNCN nếu số thuế cuối năm phải nộp nhỏ hơn số thuế đã nộp trong năm (sau khi quyết toán thuế).

  Số tiền thuế TNCN nộp thừa = Số tiền thuế TNCN đã nộp - Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế

  Tùy theo từng trường hợp mà thời gian nhận được tiền thuế hoàn từ 6 - 40 ngày. Với dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Quảng Ngãi, chúng tôi sẽ theo dõi tiến độ hồ sơ đến khi bạn nhận được tiền thuế được hoàn.

  0705.80.80.80 gọi điện thoại