Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ngãi

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ngãi ra đời như một giải pháp tối ưu, giúp doanh nghiệp thực hiện thành công và có được một khoản tài chính, thúc đẩy quá trình mở rộng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Mục lục
  Add a header to begin generating the table of contents

  Thuế giá trị gia tăng là gì?

  Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Theo đó khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

  Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

  Hoàn thuế GTGT được hiểu là việc Nhà nước hoàn trả lại số thuế GTGT mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho ngân sách nhà nước trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

  Do đó, để được hoàn thuế GTGT, người nộp thuế phải thuộc trường hợp được hoàn thuế và đáp ứng đủ điều kiện, chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan quản lý thuế. Quy định về việc hoàn thuế khá phức tạp, rườm rà. Cho nên đòi hỏi người nộp thuế cần phải am hiểu kiến thức phá luật. Chính vì vậy, việc sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ngãi của chúng tôi là lựa chọn tối ưu dành cho bạn.

  Vì sao cần hoàn thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp?

  Hoàn thuế giá trị gia tăng

  Có rất nhiều loại thuế và cũng có nhiều dịch vụ hoàn thuế. Tuy nhiên thuế giá trị gia tăng vẫn là khoản mục được nhiều doanh nghiệp thực hiện bởi vì:

  • Hoàn thuế GTGT giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kế toán hóa đơn chứng từ. Thông qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.
  • Hoàn thuế GTGT giúp Doanh nghiệp nhận về nguồn tài chính lớn. Từ đó, thúc đẩy việc mở rộng sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện tài chính cho doanh nghiệp những khi gặp khó khăn.

  Tuy nhiên, để có thể nhận được những lợi ích từ việc hoàn thuế thì không phải doanh nghiệp nào cũng biết và am hiểu về pháp luật thuế. Phải là doanh nghiệp có đầy đủ kỹ năng giải trình mỗi khi cơ quan thanh tra thuế kiểm tra. Đây cũng chính là lý do doanh nghiệp luôn cần đến dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ngãi của chúng tôi.

  Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

  • Hoàn thuế GTGT đối với hành hóa, dịch vụ xuất khẩu;
  • Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư;
  • Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;
  • Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết;
  • Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo;
  • Hoàn thuế đối với đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng;
  • Hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  Điều kiện hoàn thuế GTGT

  Điều kiện hoàn thuế gtgt

  Các doanh nghiệp muốn được hoàn thuế giá trị gia tăng thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp phải là đơn vị kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
  • Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phé hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và các loại giấy tờ có điều kiện theo quy định của pháp luật về hoạt động có điều kiện;
  • Doanh nghiệp có con dấu theo đúng quy định của phá luật;
  • Doanh nghiệp có lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
  • Doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

  Các bước tiến hành để hoàn thuế GTGT

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

  Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế

  Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

  Bước 3: Xử lý yêu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng

  • Sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, cơ quan có thẩm quyền sẽ phân loại, đánh giá, kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp đến để giải trình.
  • Nếu hồ sơ suôn sẻ thì cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế và số tiền thuế được hoàn sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.

  Thời hạn giải quyết hoàn thuế

  Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được chia thành 2 trường hợp, cụ thể:

  1. Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

  • Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  • Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  2. Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

  • Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.
  • Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

  Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ngãi

  Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ngãi

  Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập công ty và kế toán thuế. Trong đó có dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ngãi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn hoàn thiện mọi công việc hoàn thuế và nhận được những lợi ích sau: 

  • Thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến hoàn thuế như: chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền.
  • Tư vấn nhiệt tình mọi vấn đề pháp lý, giúp khách hàng an tâm sử dụng.
  • Hỗ trợ giải đáp mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng.
  • Chi phí dịch vụ luôn ở mức hợp lý, cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác ngoài chi phí đã báo từ đầu.
  • Cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối.
  • Tiết kiệm thời gian tối đa, có được nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
  • Dịch vụ chuyên nghiệp và chính xác trong việc xử lý tiếp nhận hồ sơ cũng như giao dịch với cơ quan thuế.
  • Trong quá trình tư vấn, chuẩn bị hồ sơ nhân viên, chúng tôi sẽ xem xét hỗ trợ các vấn đề khác liên quan đến kiểm toán thuế, hóa đơn điện tử …

  1. Công việc mà chúng tôi thực hiện

  Dịch vụ hoàn thuế luôn là nhu cầu đối với các doanh nghiệp hiện nay. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ:

  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị chứng từ, sổ sách kế toán để hoàn thuế;
  • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng đều chỉnh hồ sơ hoàn thuế;
  • Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế;
  • Soạn thảo hồ sơ hoàn thuế;
  • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế;
  • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế;
  • Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế;
  • Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế;
  • Nhận văn bản, quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

  2. Các gói dịch vụ khác của chúng tôi

  • Dịch vụ chữ ký số điện tử
  • Dịch vụ hóa đơn điện tử
  • Dịch vụ quyết toán thuế
  • Dịch vụ đại lý thuế
  • Dịch vụ kiểm toán thuế
  • Dịch vụ kế toán

  Mọi thắc mắc trong quá trình tìm hiểu cũng như có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng Quảng Ngãi, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0838.386.486 để được để được hỗ trợ.

  Câu hỏi thường gặp khi hoàn thuế GTGT

  Trọn gói chi phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Quảng Ngãi của chúng tôi là ... Chúng tôi sẽ thay bạn hoàn thành toàn bộ thủ tục hoàn thuế GTGT và theo dõi tiến độ hồ sơ cho đến khi doanh nghiệp được hoàn thuế.

  Trong trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nộp thừa thuế giá trị gia tăng sẽ được hoàn thuế GTGT. Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh cần đảm bảo các điều kiện khi làm thủ tục hoàn thuế GTGT.

  0705.80.80.80 gọi điện thoại