Việc làm tại Công ty Dịch vụ Kế toán

Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc làm trong lĩnh vực kế toán, giám đốc kế toán của bạn hoặc cả công ty dịch vụ kế toán là nơi dành cho bạn. Các công ty dịch vụ kế toán được thiết kế để cung cấp các dịch vụ kế toán, điều hành cơ sở, cập nhật tài chính, quản lý khai thuế và thực hiện các dịch vụ kế toán khác cho khách hàng của họ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn về các công việc làm tại công ty dịch vụ kế toán, các yêu cầu bắt buộc, cũng như các khoản lương và lợi ích làm việc này có thể mang lại cho bạn.

Mô Tả Công Việc

Khi bạn làm việc tại một công ty dịch vụ kế toán, bạn sẽ có nhiệm vụ cập nhật chính sách, quy trình và các luật áp dụng cho các khách hàng. Bạn sẽ cũng được yêu cầu hoàn thành các yêu cầu kế toán của khách hàng khác nhau, gồm có:

 • Quản lý cơ sở dữ liệu kế toán: Bạn phải quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu kế toán và các hồ sơ kế toán của khách hàng.
 • Quản lý hóa đơn: Bạn cũng sẽ cần thực hiện các hoạt động như thu, chi và quản lý các hoá đơn để đảm bảo đủ thông tin kế toán cho khách hàng.
 • Kiểm tra và thống kê báo cáo kế toán: Bạn sẽ kiểm tra và thống kê các báo cáo kế toán cho khách hàng.
 • Quản lý thuế: Bạn cũng cần cập nhật các luật thuế mới nhất để giúp khách hàng đảm bảo tất cả các yêu cầu pháp lý và thuế.
 • Giao tiếp với khách hàng: Bạn cũng phải thực hiện công việc giao tiếp với khách hàng bằng cách liên hệ và hỗ trợ các khách hàng về các câu hỏi liên quan đến kế toán và luật thuế.

Các kỹ năng và kiến thức cần thiết, các nhân viên kế toán cần phải có đầy đủ các kỹ năng chính và kiến thức cho công việc đó, bao gồm:

 • Kế toán – kiến thức về luật kế toán, kế toán công nghiệp và các phương pháp tài chính.
 • Tài Chính – hiểu biết về giá trị cổ phiếu, quản lý tài sản, và tính toán lợi nhuận và rủi ro.
 • Kế hoạch tài chính – làm thế nào để xây dựng và thực hiện một kế hoạch tài chính có hiệu quả.
 • Luật thuế – học cách đưa ra các kết luận thuế hợp lý, và tối ưu hóa thuế của khách hàng.
 • Kỹ năng mềm – như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, và trình bày ý tưởng.

Yêu cầu làm việc

Để hợp tác cùng công ty dịch vụ kế toán, có một số yêu cầu làm việc đòi hỏi bạn phải đạt. Những yêu cầu chính bao gồm:

 • Bằng cấp: Bạn cần phải có bằng cấp kế toán hoặc ngành tương đương.
 • Kinh nghiệm: Bạn cần có ít nhất 2 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán.
 • Kỹ năng phần mềm: Bạn cần có kiến thức về phần mềm kế toán, như Microsoft Office, Quickbooks và Excel.
 • Khả năng quản lý: Bạn cần có khả năng quản lý thời gian, quản lý mối quan hệ và hợp tác với nhân viên khác.

Lương và Quyền Lợi

Việc làm tại một công ty dịch vụ kế toán có thể cung cấp cho bạn một lương và lợi ích làm việc tốt. Lương trung bình của một kế toán tại một công ty dịch vụ kế toán là $45.000-$60.000 một năm, tùy thuộc vào kinh nghiệm của bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể hưởng được các lợi ích làm việc, bao gồm:

 • Bảo hiểm y tế: Bạn sẽ được bảo hiểm y tế và các loại hỗ trợ khác như điều trị bệnh tại nhà, điều trị ngoại trú, và các lợi ích điều trị khác.
 • Nghỉ phép: Bạn sẽ được hưởng các chương trình nghỉ phép hàng năm, bao gồm nghỉ phép phép hành chính, nghỉ lễ và nghỉ trợ cấp.
 • Lương nghỉ phép: Ngoài việc hưởng nghỉ phép, bạn cũng có thể được hưởng lương trong thời gian nghỉ phép.
 • Bảo hiểm tài sản: Bạn sẽ được hưởng bảo hiểm tài sản của công ty như một lợi ích làm việc của bạn.

Ngoài ra, các công ty dịch vụ kế toán còn cung cấp một số lợi ích khác như hỗ trợ du học, khoản trợ cấp để mua sắm, trợ cấp điều trị bệnh và các chương trình đào tạo để giúp bạn phát triển.

0838.386.486 gọi điện thoại