Tư vấn mở Công Ty: Bài viết Chia sẻ Kinh nghiệm

Nếu bạn đang định mở một công ty, làm công nghệ hay tài chính, bạn sẽ cần nhiều những thông tin và tư vấn chuyên nghiệp để giúp bạn thành công. Tại đây, ba mình muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình để giúp bạn có thể thành công nhanh chóng.

1. Tìm hiểu về Dân Sự và Pháp Luật

Việc đầu tiên bạn cần làm đó là tìm hiểu về dân sự và pháp luật tại nước bạn đang sinh sống hoặc muốn mở công ty. Bạn sẽ cần các thông tin về các yêu cầu để khởi tạo công ty như là nộp thuế, các phí liên quan và các quy trình cần thiết. Bạn cũng nên tìm hiểu về mọi loại bại hư hỏng pháp luật để tránh trường hợp xấu trong tương lai.

Một số thứ cần ghi nhớ khi tìm hiểu về pháp luật bao gồm:

 • Chứng nhận Kinh doanh: Bạn cần phải có một chứng nhận kinh doanh hợp lệ trước khi mở công ty.
 • Quy trình nộp thuế: Bạn cần tìm hiểu về các quy trình, tiền thuế, và thời hạn để thanh toán thuế.
 • Phí Đăng Ký: Bạn cần phải tốn một khoản phí để đăng ký công ty của mình và phải cập nhật lên thường xuyên.

2. Lên Kế Hoạch

Sau khi đã có các thông tin cần thiết về dân sự và pháp luật, bạn sẽ cần lên một kế hoạch rõ ràng để thành công trong mở công ty. Kế hoạch này sẽ giúp cho bạn biết được những gì cần làm mà không làm sai lầm về mặt hình phạt.

Một kế hoạch cần bao gồm các thông tin sau:

 • Phát triển Sản phẩm hoặc Dịch vụ: Bạn cần phải có một kế hoạch cụ thể về cách phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Kiểm soát Chi phí: Việc thành công của một doanh nghiệp có liên quan đến việc kiểm soát chi phí. Bạn cần phải có một kế hoạch chi tiết về khả năng tài chính của công ty.
 • Quản lý lao động: Nếu có, bạn cần phải quản lý được việc làm của nhân viên, tuyển dụng, đào tạo nhân viên, và lập lương của nhân viên.

3. Phân tích Thị Trường

Kiểm tra trước thị trường là tiến trình quan trọng bạn sẽ cần phải thực hiện trước khi bắt đầu mở công ty. Bạn cần phân tích thị trường sẽ sẵn sàng đón nhận, các phương án để bán hàng, các giao dịch tài chính, các quảng cáo, và các hoạt động kinh doanh khác của bạn.

Khi phân tích thị trường, một số thứ nên cần lưu ý bao gồm:

 • Nhu cầu của Khách hàng: Bạn cần phải đánh giá một cách chính xác về nhu cầu của khách hàng.
 • Đối thủ Cạnh Tranh: Bạn cần phải đánh giá sức mạnh của các đối thủ cạnh tranh trong thị trường.
 • Định Giá Sản phẩm: Bạn cần phải xác định được mức giá thích hợp cho sản phẩm của mình.

4. Tiến hành Đăng Ký

Sau khi bạn đã lên kế hoạch và hoàn thành việc phân tích thị trường, bây giờ là lúc bạn cần phải đăng ký cho mình một công ty. Để thực hiện việc này, bạn sẽ phải đến các cơ quan công chứng hợp quy và đề nghị bạn điền vào một biểu mẫu của mình.

Việc đăng ký công ty bao gồm các thứ sau:

 • Điền biểu mẫu: Bạn cần điền biểu mẫu của mình trên đường dẫn trên cơ quan công chứng hợp quy.
 • Chứng nhận Kinh doanh: Bạn cần có một chứng nhận kinh doanh hợp lệ trước khi bạn đăng ký công ty.
 • Thuê Người Quan lý: Bạn cần phải thuê một người quản lý hợp lệ và đào tạo họ trước khi bạn bắt đầu kinh doanh.

5. Quảng bá và Thành công

Sau khi bạn đã hoàn thành tất cả các bước trên, bây giờ là lúc bạn cần phải quảng bá cho công ty của mình cho khách hàng và cộng đồng. Bạn có thể sử dụng các công cụ truyền thông xã hội, các trang web mạng xã hội, quảng cáo truyền thống, và các hoạt động khác để quảng bá cho công ty.

Việc quảng bá công ty của bạn bao gồm các bước sau đây:

 • Trang web cá nhân: Bạn cần phải có một trang web chuyên nghiệp cho công ty của mình để giúp khách hàng có thể tìm thấy thông tin về công ty dễ dàng.
 • Tạo Nhãn hiệu: Bạn cần phải xây dựng một nhãn hiệu mạnh mẽ và nổi tiếng để khách hàng có thể nhớ được công ty của bạn.
0838.386.486 gọi điện thoại