Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133 Cuối Năm 2020

Thông tư 133 về báo cáo tài chính của các công ty cung cấp thống kê bền vững cho tài chính của các công ty vào cuối năm 2020. Thông tư này chỉ ra rằng các công ty cần chuẩn bị và cung cấp thông tin báo cáo sổ sách kế toán và các thống kê kỹ thuật khác tới Bộ Tài Chính theo chuẩn quốc tế của Việt Nam. Thông tư này bao gồm các yêu cầu sau đây về cách tính toán thống kê tài chính của các công ty.

1. Thống Kê Tài Chính Gốc

Thống kê tài chính gốc cần bao gồm các thống kê sau:

  • Mục đích của báo cáo tài chính : Báo cáo tài chính được sử dụng để đo lường tài chính của công ty và để điều chỉnh các hoạt động quản lý.
  • Lợi nhuận : Công ty cần cung cấp báo cáo lợi nhuận, phân bổ lợi nhuận và lãi cơ sở.
  • Tài khoản chi phí : Để thể hiện các khoản chi phí của công ty, cần cung cấp báo cáo chi tiết về các tài khoản chi phí.
  • Tài sản : Để đo lường giá trị của công ty, báo cáo tài sản phải được cung cấp đầy đủ và chi tiết.
  • Vốn đầu tư : Công ty cần cung cấp thông tin về vốn đầu tư của công ty vào các đối tượng khác nhau.

2. Đánh Giá Thống Kê

Khi cung cấp các thống kê trên, các công ty cần đánh giá các thông tin tài chính và thống kê này. Đánh giá này cần bao gồm các thông tin sau đây:

  • Nguồn vốn : Để đánh giá tài chính của công ty, cần đánh giá vốn đầu tư trong từng năm.
  • Tỷ lệ lãi suất : Tỷ lệ tài sản cho các đối tượng cần được đánh giá xem liệu có thể vận động nguồn vốn đầu tư này hay không.
  • Công nợ : Cần phải đánh giá tình hình công nợ của công ty để đo lường và điều chỉnh để cải thiện tình hình lưu chuyển của công ty.
  • Tỷ lệ lãi suất : Tỷ lệ lãi suất quan trọng nhất trong việc đánh giá độ bền vững của một công ty, cần đánh giá các tỷ lệ lãi suất để có được kết luận về độ bền vững của công ty.

3. Ưu Điểm Thống Kê Tài Chính Theo Thông Tư 133

Thông tư 133 cung cấp một khung chuẩn cho các công ty cung cấp thông tin tài chính của mình. Với các thông tin trên, các công ty có thể cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và có thể cung cấp thông tin chính xác về lợi nhuận của chúng trong từng năm.

4. Nhược Điểm Thống Kê Tài Chính Theo Thông Tư 133

Một số nhược điểm của thông tư 133 đó là cần nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị các thống kê tài chính cần thiết. Ngoài ra, còn có thể có những sai sót trong thống kê của công ty do thiếu kinh nghiệm và kiến thức về tài chính.

5. Kết Luận

Như vậy, thông tư 133 về báo cáo tài chính của các công ty đem lại rất nhiều lợi ích cho truyền thông tài chính của các công ty. Đó là những nguồn thông tin đáng tin cậy và thống kê chính xác về tài chính của các công ty. Nó cũng tạo điều kiện cho các công ty điều chỉnh các hoạt động quản lý để cải thiện tình hình tài chính và phân phối lợi nhuận của công ty.

0838.386.486 gọi điện thoại