Thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH

Thành lập một Công ty TNHH là việc không đơn giản dễ dàng và đòi hỏi nhiều công sức và thời gian để hoàn thành các thủ tục. Do vậy, để tránh mọi tranh chấp pháp lý và tốn thời gian, một điều quan trọng nhất là phải hiểu nội dung và thủ tục để thành lập Công ty TNHH. Bài viết này sẽ là một hướng dẫn cơ bản về các thủ tục nhằm giúp bạn tránh mọi tranh chấp pháp lý khi thành lập Công ty.

1. Bước đầu tiên: Chọn tên Công ty

Cố vấn pháp lý đề nghị bạn chọn đầy đủ các ký tự ký hiệu của Công ty, bao gồm cả các ký tự chữ, số và một số ký tự đặc biệt như các biểu tượng, ví dụ như ($/€/₹). Tên Công ty của bạn không thể trùng với tên của một Công ty khác trong cùng một nước hoặc nhiều nước. Tên Công ty của các bạn cũng không được sử dụng các từ khoá không phù hợp với pháp lý, chẳng hạn như viên sĩ, bộ y tế, trung tâm quản lý, v.v…

2. Bước tiếp theo: Đăng ký Công ty

Tiếp theo bước chọn tên Công ty, hai tổ chức pháp lý liên quan tới các thủ tục cấp phép của Công ty là Cục Quản lý Thương mại và Sở Quản lý Tài chính. Bạn có thể tham khảo các hình thức đăng ký khác nhau theo từng tình huống cụ thể. Trước khi đăng ký, bạn cần phải cung cấp một số thông tin nhất định bao gồm:

  • Thủ tục đăng ký kinh doanh: Mô tả về thủ tục đăng ký kinh doanh của cá nhân hoặc tổ chức;
  • Tên Công ty: Tên Công ty bạn đã chọn với số đăng ký kinh doanh;
  • Địa chỉ: Địa chỉ của Công ty bạn;
  • Sản phẩm/ Dịch vụ: tóm tắt về sản phẩm hoặc dịch vụ mà Công ty của bạn sẽ cung cấp;
  • Những vấn đề khác: vấn đề liên quan, bao gồm tên và thông tin của các đối tác và người sở hữu Công ty.

3. Bước tiếp theo: Vật chất

Khi đã đi hết các bước trên, bạn có thể đã sẵn sàng để bắt đầu thực hiện một số thủ tục vật chất. Cụ thể, bạn cần phải:

  • Xây dựng hồ sơ: Hồ sơ của Công ty sẽ bao gồm các tài liệu sau: biên bản thành lập Công ty, biên bản đề nghị lựa chọn cơ cấu tổ chức thành lập Công ty, một bản sao của quyết định thành lập Công ty, một bản sao của giấy chứng nhận thành lập Công ty, sổ ghi chép kế hoạch tài chính, v.v…
  • Đăng ký thuế: Bạn cần phải đăng ký thuế cho Công ty để có quyền kinh doanh hợp lý. Để đăng ký thuế, bạn cần cung cấp một số thông tin như tên Công ty, địa chỉ Công ty, loại hình kinh doanh của Công ty, tên và thông tin đăng ký thuế của các đối tác và người sở hữu Công ty, v.v…
  • Đăng ký tổ chức BHXH: Bạn cũng cần phải đăng ký tổ chức bảo hiểm xã hội cho Công ty của mình. Để thực hiện thủ tục, bạn cần cung cấp một số thông tin như tên Công ty, địa chỉ Công ty, tên và thông tin đăng ký thuế của các đối tác và người sở hữu Công ty, v.v…

4. Bước cuối cùng: Thực hiện đợt trình bày và lưu lại

Để hoàn thành các thủ tục thành lập Công ty TNHH, bạn cần phải thực hiện đợt trình bày và lưu lại các tài liệu thành lập Công ty ở cục quản lý thương mại và sở quản lý tài chính. Việc này không hề đơn giản và đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Do đó, bạn nên để một cố vấn pháp lý chuyên sâu thực hiện công việc này.

Điều gì bạn nên nhớ

Thực hiện các thủ tục thành lập Công ty TNHH có thể được nhiều bước khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể được an toàn hơn khi bạn hiểu rõ các bước thực hiện và làm theo hướng dẫn của một cố vấn pháp lý chuyên sâu trong quá trình thực hiện. Điều này sẽ giúp bạn tránh mọi tranh chấp pháp lý, làm cho quá trình thành lập Công ty TNHH của bạn trở nên đơn giản hơn.

0838.386.486 gọi điện thoại