Thủ tục Thành lập Công ty TNHH 1 Thành Viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên là một trong những hành động hợp pháp ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh của bạn trong tương lai. Do đó, việc hiểu rõ thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên để tránh bị phạt hay bị từ chối là rất cần thiết. Để hoàn thành công việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên, bạn cần thực hiện một số bước sau đây:

Tổ chức hội đồng thành lập

Thành lập một công ty thì bạn sẽ phải tổ chức hội đồng thành lập, trong đó mỗi thành viên hội đồng thành lập sẽ là giữ hộ chiếu của công ty. Tại hội đồng thành lập, các thành viên sẽ thảo luận và thỏa thuận về tên công ty, địa chỉ công ty, vốn đầu tư, định mức của công ty, quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên… Sau khi thỏa đã đủ các yêu cầu, tất cả các thành viên sẽ ký kết giấy đồng ý.

Kiểm tra tên công ty

Sau khi tổ chức hội đồng thành lập, các thành viên sẽ phải tiến hành kiểm tra tên công ty, bằng cách đăng ký trực tuyến hoặc thông qua văn phòng của sở kế hoạch đầu tư của tỉnh/thành phố.

Đệ trình hồ sơ

Sau khi đã xác nhận tên công ty, các thành viên sẽ phải đệ trình các hồ sơ cần thiết cho việc thành lập công ty:

 • Giấy đồng ý thành lập công ty;
 • Giấy ấp thân của công ty;
 • Giấy ủy quyền;
 • Giấy xác nhận địa chỉ công ty;
 • Giấy đăng ký tài khoản ngân hàng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Bản sao yêu cầu ủy quyền;
 • Giấy ấp thân của một số đối tượng của công ty;
 • Giấy yêu cầu ký kết hợp đồng;
 • Bản sao biểu mẫu vốn đầu tư;
 • Hợp đồng lao động;
 • Chứng nhận hoạt động của công ty.

Làm thủ tục đăng ký công ty

Sau khi hoàn thành các bản sao cho các hồ sơ phải được đệ trình, cần phải thực hiện các thủ tục đăng ký công ty bằng cách điền đầy đủ các thông tin và gửi các hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục này. Công ty sẽ nhận được một số chứng thư sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký công ty, bao gồm chứng thư đăng ký kinh doanhsố đăng ký thuế.

Làm thủ tục cấp giấy phép

Cuối cùng, công ty sẽ phải làm thủ tục cấp giấy phép. Các thủ tục này có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của công ty. Ngoài ra, công ty còn cần đăng ký dịch vụ thuế, đăng ký thủ tục cấp visa nếu có các nhân viên nước ngoài. Bạn cũng nên trình lãnh đạo của công ty đi họp mặt để tìm hiểu thêm về thủ tục.

Tổng kết

Để thành lập công ty TNHH 1 thành viên thành công, việc hiểu rõ các thủ tục và hành động là rất cần thiết. Bạn nên cố gắng làm thủ tục nhanh chóng và chính xác, để tránh bị từ chối hay bị phạt. Hãy tìm hiểu thêm thông tin về công ty TNHH 1 thành viên trên Internet hoặc tài liệu cung cấp, để đảm bảo rằng bạn hoàn thành thủ tục chính xác.

0838.386.486 gọi điện thoại