Thủ tục thành lập công ty thám tử

Thành lập một công ty thám tử là một trong những tác vụ hết sức phức tạp, yêu cầu một nền kiến thức chi tiết cũng như các luật pháp cốt lõi. Tuy nhiên, những thủ tục cần thiết để thành lập công ty thám tử cũng không hề khó khăn. Với sự dịch vụ của các nhà luật, việc thực hiện các thủ tục càng trở nên dễ dàng hơn nữa.

Các khoản phí cần phải trả

Để thành lập một công ty thám tử, các thành viên cùng chia sẻ một số khoản chi phí cần phải trả. Để tính các loại phí cho việc thành lập công ty, bạn cần cân nhắc một số yếu tố sau đây:

 • Khoản phí nhận dạng định danh: Đây là mức phí thực hiện để hoàn tất thủ tục nhận dạng địa chỉ của công ty và chứng thực mọi thông tin liên quan đến công ty.
 • Khoản phí đăng ký thành lập: Các thành viên cần thanh toán cho khoản phí này để đăng ký thành lập công ty.
 • Khoản phí tạm ứng: Đây là một khoản phí cần phải trả khi thành lập một công ty thám tử. Nó được sử dụng để giữ lại các tài sản của công ty.
 • Khoản phí trung gian: Đây là khoản phí cần phải trả để hoàn thành việc thực hiện các thủ tục thành lập công ty thám tử.
 • Khoản phí văn bản: Trong thủ tục thành lập công ty thám tử còn cần một số chi phí văn bản để lưu trữ tài liệu.

Các yếu tố cần cân nhắc

Khi thành lập một công ty thám tử, các nhà đầu tư cần cân nhắc các yếu tố sau đây:

 • Ý định kinh doanh: Các nhà đầu tư luôn phải có ý định rõ ràng về hoạt động kinh doanh, từ đó định hướng sự phát triển công ty theo hướng đích thực.
 • Thời gian và chi phí: Trước khi thành lập công ty thám tử, các nhà đầu tư cần phải xác định được thời gian và chi phí cần thông qua để hoàn tất quá trình thành lập.
 • Quyền lợi và nghĩa vụ: Các quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên là một thứ mà các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi thành lập công ty thám tử.
 • Nhà cung cấp dịch vụ: Việc tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ có uy tín là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi thành lập công ty thám tử.
 • Hợp đồng của thành viên: Việc có một hợp đồng giữa các thành viên sẽ giúp bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư ngay cả trong trường hợp xảy ra các nghịch thảo liên quan đến sự sở hữu của công ty.

Các kỹ năng cần có

Để thành công trong lĩnh vực thám tử, các nhà đầu tư cần có một số kỹ năng cụ thể:

 • Kỹ năng tư vấn: Chúng ta cần có thể tư vấn các khách hàng về các loại dịch vụ thám tử và các lĩnh vực liên quan.
 • Kỹ năng thu thập thông tin: Khả năng tổng hợp các thông tin liên quan đến vụ án và nguồn thông tin khác là một trong những kỹ năng thiết yếu cần có.
 • Kỹ năng phân tích: Cần có khả năng phân tích thông tin, xác định các thông tin không cần thiết và các chi tiết hữu ích khác.
 • Kỹ năng giao tiếp và hòa nhã: Khả năng giao tiếp và hòa nhã là những yếu tố hỗ trợ thành công trong lĩnh vực thám tử.
 • Kỹ năng điều tra: Các nhà thám tử cần có một trình độ cao trong việc điều tra các thông tin, các lý lịch và các cơ sở lý luận khác.

Kết luận

Với các thủ tục đã được nêu trên, hoàn thành thủ tục thành lập công ty thám tử sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để thành công trong lĩnh vực thám tử, các nhà đầu tư cần có những kỹ năng cụ thể và đặc biệt của lĩnh vực thám tử, cùng với một ý định kinh doanh thực sự.

0838.386.486 gọi điện thoại