Thủ tục Thành lập Công ty Mới tại Việt Nam

Tạo ra một công ty mới là một cách để nâng cao năng lượng kinh doanh của bạn và xây dựng thương hiệu của bạn trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, việc thành lập một công ty mới có thể được xem như một điều quan trọng lắm cần phải được làm theo các thủ tục cụ thể để đảm bảo quá trình thành lập được thực hiện một cách hiệu quả. Đôi khi việc thủ tục Thành lập Công ty Mới tại Việt Nam có thể gặp phải khó khăn trong quá trình biến đổi. Vì vậy, để tránh làm rối tung hoàn công, sau đây là một hướng dẫn chi tiết về Việc Thực hiện Thủ tục Thành lập Công ty Mới tại Việt Nam.

I. Khởi động các thủ tục

Thực hiện các thủ tục thành lập công ty mới tại Việt Nam bắt đầu bằng việc đăng ký tên công ty và lựa chọn kiểu công ty mà bạn muốn thành lập. Sau đó, bạn sẽ cần đổi tên công ty nếu tên bạn lựa chọn đã được sử dụng. Bạn cũng cần phải xác nhận rằng số lượng cổ đông của công ty là hợp lý. Để làm điều này, cần lập hợp đồng đầu tư và quy định về hoa hồng của cổ đông và phần trăm cổ phần sở hữu.

II. Tổ chức Công ty

Sau khi ký hợp đồng đầu tư, bạn cần tổ chức công ty với các thành viên management, bao gồm một quản trị viên, một thành viên quản lý hoặc thành viên điều hành, các ủy ban của một vài thành viên của công ty, và các hội đồng cổ đông. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến vấn đề này, bạn có thể sử dụng các dịch vụ của một quỹ đầu tư hoặc các dịch vụ của luật sư. Về mặt pháp lý, cần có một hợp đồng về đại diện, một hợp đồng về lao động và một hợp đồng giữ chức quản trị.

III. Hồ sơ

Quá trình thành lập công ty mới cũng cần có hồ sơ thăm viếng, các hồ sơ đăng ký thương hiệu và một hồ sơ giấy phép kinh doanh. Các hồ sơ này được yêu cầu cho các loại hình kinh doanh khác nhau và phụ thuộc vào những gì bạn muốn kinh doanh. Các hồ sơ bắt buộc cũng bao gồm một hồ sơ đăng ký thuế, công bố tài chính, báo cáo ngân hàng cũng như hồ sơ chuyển vốn cho các cổ đông.

IV. Hợp đồng

Việc thành lập một công ty mới Đồng thời cần một hợp đồng việc làm, đại diện hợp đồng, hợp đồng về đấu giá, hợp đồng kinh doanh, hợp đồng hợp tác, cũng như hợp đồng môn phí. Giống như trong nhiều trường hợp khác, bạn sẽ cần sự giúp đỡ của một luật sư có kinh nghiệm để đảm bảo rằng các hợp đồng luôn được lập ra một cách đúng pháp.

V. Quyền lợi của lao động

Khi sử dụng lao động, nó cũng đòi hỏi một số quyền lợi, bao gồm cả xử lý chính thức cho nhân viên và đảm bảo rằng nhân viên có thể được bảo vệ theo luật sử dụng lao động của quốc gia. Để làm điều này cần có một số bảo hiểm và hợp đồng lao động. Việc xử lý này thường đòi hỏi một mức phí để được tham gia vào các hợp đồng bảo hiểm của các công ty.

VI. Cấp phát lại

Khi tất cả các văn bản đã được xử lý, bạn cần kích hoạt các quyền lợi của công ty bằng cách đăng ký cho công ty trở thành thành viên của các hội đồng điều hành cho các lĩnh vực kinh doanh của bạn. Bạn cũng cần phải cung cấp tài liệu cho các cơ quan cấp phép của quốc gia của bạn để tạo ra một văn bản xác nhận công bố rằng công ty của bạn được thành lập và sẵn sàng để bắt đầu vào cuộc chơi.

Để thành lập công ty mới, việc làm quan trọng nhất là khởi động các thủ tục Thành lập Công ty Mới tại Việt Nam. Việc này yêu cầu lập hợp đồng để xác định cổ đông của mỗi công ty, tổ chức công ty với các thành viên quản lý và tổ chức các hồ sơ và hợp đồng pháp lý cần thiết. Cuối cùng, bạn cũng cần cung cấp một văn bản xác nhận cho các cơ quan chức năng để xác nhận công ty của bạn được thành lập và sẵn sàng để khởi động kinh doanh.

0838.386.486 gọi điện thoại