Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2020

Thủ tục thành lập công ty cổ phần (joint-stock company) 2020 là một quá trình phức tạp, bao gồm nhiều bước trước khi công ty cổ phần của bạn chấp nhận. Từ có đủ những nền tảng cơ bản, đến thực hiện các thủ tục cần thiết, tất cả đều hết sức quan trọng. Mục tiêu của bài viết này là cung cấp một số thông tin cơ bản về thủ tục thành lập công ty cổ phần 2020, giúp cho bạn có thể dễ dàng hoàn thành quy trình tạo lợi thế của mình.

Các Bước Cần Thực Hiện Để Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Do việc thành lập một công ty cổ phần nhằm nhằm thay đổi cấu trúc của vốn đầu tư bằng cách tạo các cổ phiếu giao dịch, thì các bước thực hiện cần thiêt bao gồm:

  • Tổ chức họp đồng cổ đông: Những người đến từ các nhà đầu tư, các nhà sản xuất hay doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sẽ kí kết hợp đồng, thành lập đội ngũ quản lý và có mục tiêu phù hợp với nhu cầu của tập thể.
  • Phát hành cổ phiếu: Họp đồng cổ đông sẽ chấp thuận số tiền cần thiết để tạo ra một vốn điều lệ, cũng như công bố những điều khoản về việc phát hành cổ phiếu của công ty.
  • Gửi thông tin cho Cục Đăng ký Doanh Nghiệp (DER): Một khi quy trình phát hành được hoàn thành, thông tin liên quan đến Công ty sẽ được gửi đến Cục Đăng ký Doanh Nghiệp (DER) để xác nhận rằng công ty đã hoàn thành việc thành lập.
  • Đăng ký thuế và nhận lệnh nhận tài sản: Sau khi các bước trên đã được hoàn thành, công ty cổ phần sẽ được yêu cầu đăng ký thuế và đăng ký nhận tài sản. Tất cả các giao dịch được thực hiện qua việc này sẽ được lưu giữ trong trạng thái chính thức.
  • Cấp phép hoạt động: Sau khi các bước dang ký hoàn tất, các cơ quan liên quan sẽ cấp phép cho công ty mới để bắt đầu hoạt động.

Lưu Ý: Thông Tin Cơ Bản Cần Có Trước Khi Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Trước khi bắt đầu quy trình thành lập công ty cổ phần, bạn đều phải hoàn thành một số thông tin cần thiết cho công việc. Tất cả thông tin này sẽ được sử dụng trong quy trình phát hành cổ phiếu, bao gồm:

  • Tên công ty: Tên của công ty sẽ được xác định trước, nhằm tạo ra một công ty có tên riêng.
  • Địa điểm của công ty: Địa điểm ứng dụng về thành lập công ty sẽ được tạo ra để ghi nhận địa chỉ công ty mới.
  • Vốn điều lệ: Tổng vốn điều lệ của công ty sẽ được xác định như là một phần không thể thiếu của thủ tục phát hành cổ phiếu.
  • Thành viên ban lãnh động: Tổ chức sẽ cần phải chọn ra một số thành viên ban lãnh động để trực tiếp quản lý và đề ra ý tưởng cho công ty.
  • Đại diện luật sư: Tổ chức sẽ cần thêm một đại diện luật sư để hỗ trợ trong quy trình thành lập và một số mục liên quan khác.

Tổng Kết

Với các thông tin cơ bản về thủ tục thành lập công ty cổ phần 2020 đã được cung cấp trong bài viết này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện. Tuy nhiên, khi bắt đầu quy trình thành lập một công ty cổ phần, bạn sẽ cần đến sự hỗ trợ của một luật sư chuyên nghiệp để đảm bảo bạn có thể dễ dàng thành công trong quy trình.

0838.386.486 gọi điện thoại