Thủ tục thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty là quá trình phức tạp, bao gồm các bước chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành các bước để thành lập một công ty. Từ bước đầu tiên là phát triển những ý tưởng đến các bước cuối cùng là thực hiện các thủ tục nghiệp vụ để đăng ký luật, thủ tục thành lập công ty cần được thực hiện một cách kĩ càng. Để giúp bạn trong việc hiểu rõ về thủ tục thành lập công ty, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về một số bước cơ bản và khó khăn mà bạn có thể gặp phải trong quá trình thành lập công ty.

Tổng quan về thủ tục thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty có thể được chia thành các bước sau:

 • Chuẩn bị: bước đầu tiên của quá trình thành lập công ty là bạn cần phải chọn một tên phù hợp với công ty của bạn, xác định địa chỉ đăng ký, xác định các loại hình tài sản và kiểm tra luật pháp hiện hành.
 • Đăng ký luật pháp: sau khi đã hoàn thành các bước chuẩn bị, bạn cần đăng ký luật pháp của công ty của bạn. Bạn có thể làm điều này trực tuyến hoặc thông qua các cơ quan chính phủ địa phương.
 • Thực hiện các thủ tục nghiệp vụ: trong bước này, bạn cần thực hiện các thủ tục nghiệp vụ khác nhau để hoàn tất thủ tục thành lập công ty của mình, bao gồm đăng ký ngân hàng, thiết lập tài khoản ngân hàng, liên lạc với các cơ quan thuế và cấp phép có liên quan.
 • Hoàn thành thành lập công ty: sau khi thực hiền xong các thủ tục nghiệp vụ xong, bạn sẽ nhận được một bằng chứng của các cơ quan chính phủ để xác nhận rằng công ty của bạn đã được thành lập và sẵn sàng để bắt đầu hoạt động.

Kiểm tra luật pháp hiện hành

Kiểm tra luật pháp cực kỳ quan trong trong khi bắt đầu thành lập một công ty mới. Các luật pháp có thể bao gồm những thủ tục đăng kí, các loại hình tài sản và các yêu cầu về tài chính. Bạn có thể tham khảo các luật pháp hiện hành của cơ quan chính phủ địa phương để biết cụ thể các luật pháp và các yêu cầu mà bạn cần tuân thủ để hoàn thành thủ tục thành lập công ty.

Các thủ tục thành lập công ty khó khăn

Các thủ tục thành lập công ty có thể sẽ gặp khó khăn và tốn kém thời gian, đặc biệt khi thực hiện các thủ tục nghiệp vụ. Những thủ tục nghiệp vụ cụ thể có thể bao gồm những điều sau:

 • Đăng ký ngân hàng: bạn cần mở một tài khoản ngân hàng để lưu trữ tiền. Bạn cũng cần phải cung cấp thông tin về tài khoản và các khoản thanh toán cho cơ quan chính phủ.
 • Chuẩn bị hồ sơ: bạn cần chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến công ty của bạn, bao gồm những thông tin như nội dung các quyết định đầy đủ, biên bản bổ sung và đơn đăng ký công ty.
 • Thiết lập tài khoản ngân
  hàng:
  bạn phải thực hiện các thủ tục xác nhận và thiết lập một tài khoản ngân hàng cho công ty của bạn, để đảm bảo rằng các khoản thuế và cổ phần của bạn được lưu trữ an toàn và đảm bảo rằng các khoản thanh toán được thực hiện đúng thời hạn.
 • Liên lạc với các cơ quan thuế: Khoản thuế là một phần quan trọng của thủ tục thành lập công ty. Bạn cần phải liên lạc với các cơ quan thuế địa phương để đăng ký công ty của bạn và đảm bảo rằng công ty của bạn hoàn thành các thủ tục thuế quan trọng nhất.
 • Cấp phép có liên quan: bạn cũng cần phải xin cấp phép có liên quan đến công ty của bạn từ các cơ quan chính phủ để đảm bảo rằng công ty của bạn hoạt động trong phạm vi luật pháp hiện hành.

Với việc thực hiện các bước trên, bạn sẽ được trợ giúp trong việc thành lập công ty của mình. Việc làm này có thể mất thời gian và có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục nghiệp vụ, nhưng nó là một phần không thể thiếu của quá trình thành lập công ty.

0838.386.486 gọi điện thoại