Thủ tục đăng ký thành lập Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp hay còn được gọi là công ty cổ phần là một cấu trúc pháp luật quy định những quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người kinh doanh đối với vốn đầu tư. Việc đăng ký thành lập Doanh Nghiệp là bước đầu tiên của quá trình khởi nghiệp mà bất cứ ai mong muốn thành công trong kinh doanh phải làm. Để họ có thể thành lập Doanh Nghiệp một cách hợp lệ, họ phải tuân thủ các thủ tục và quy định cho phép.

1. Quyền lợi được hưởng khi đăng ký thành lập Doanh Nghiệp

Đăng ký thành lập Doanh Nghiệp có những quyền lợi sau:

 • Quyền được sở hữu vốn đầu tư và truyền động tài sản.
 • Quyền được sử dụng và bán các sản phẩm và dịch vụ của bạn trên phố đầy với những điều khoản hợp lệ.
 • Quyền được lấy tiền emprunt từ những nhà đầu tư phù hợp và tạo ra các tài liệu để bảo đảm điều này.
 • Quyền được giao dịch với các bên liên quan.
 • Quyền được sử dụng nguồn nhân lực và phát triển nguồn lực môi trường cho Doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện đăng ký thành lập Doanh Nghiệp

Thực hiện các bước sau để đăng ký thành lập Doanh Nghiệp:

 • Tổ chức bộ máy: Bạn cần tổ chức một bộ máy riêng biệt cho Doanh Nghiệp mà bạn sắp thành lập. Bộ máy sẽ bao gồm các chi tiết như các vấn đề quyền lợi của các đối tác, mục đích, nội quy, quyền hạn của các quản trị viên và thành viên.
 • Đăng ký tên thương hiệu: Sau khi tổ chức bộ máy, bạn có thể đăng ký đăng nhập tên thương hiệu cho Doanh Nghiệp. Tên thương hiệu sẽ là nhãn hiệu của Doanh Nghiệp, tại sao mọi người sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Đăng ký thông tin Doanh nghiệp: Sau khi đăng ký tên thương hiệu, bạn cần đăng ký thông tin Doanh nghiệp với cơ quan thuế. Thông tin này sẽ bao gồm tên công ty, địa chỉ, ngày thành lập, số điện thoại và email, địa chỉ website của Doanh nghiệp.
 • Xác nhận tài chính: Bạn cũng cần phải xác định nguồn cung cấp vốn có thể để tham gia vào việc thành lập công ty cổ phần. Điều này cũng có thể khách hàng của bạn có thể mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn bằng các khoản vay hoặc bằng vốn đầu tư của họ.
 • Gửi văn bản cần thiết: Bạn cần phải chuẩn bị và gửi các văn bản cần thiết cho cơ quan thuế. Điều này bao gồm cả biên bản đồng ý về Bộ máy, Điều lệ công ty cổ phần và bản đăng ký của Doanh nghiệp. Phải đảm bảo rằng dữ liệu này là chính xác.
 • Lấy giấy phép kinh doanh: Sau khi hoàn tất tất cả các bước trên, bạn cần phải đi tới cơ quan thuế để yêu cầu lấy giấy phép kinh doanh. Giấy phép này sẽ rất hữu ích trong việc thực hiện các pas giao dịch với cơ quan thuế hoặc bên liên quan.

3. Những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình đăng ký thành lập Doanh Nghiệp

 • Chọn tên thương hiệu: Chọn được một tên thương hiệu phù hợp có thể là một thách thức khá lớn. Tên thương hiệu phải độc nhất và mạnh mẽ để khách hàng có thể nhớ được nó. Ngoài ra, tên thương hiệu phải phù hợp với nội dung chiến lược kinh doanh của bạn.
 • Hội nhập pháp luật: Người kinh doanh cần tuân thủ các quy trình cụ thể của cơ quan thuế để đảm bảo tính hợp lệ của Doanh nghiệp. Và các vấn đề liên quan đến phân quyền, trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan cũng cần thiết thực hiện.
 • Nguồn vốn hạn chế: Cung cấp vốn để tham gia vào hoạt động kinh doanh cũng có thể là một vấn đề lớn cần được giải quyết. Vì vậy, bạn cần tham gia vào những cách tìm lực vốn từ các nhà đầu tư và bên liên quan.

Kết luận

Đăng ký thành lập Doanh Nghiệp là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh của bạn. Các bước để đăng ký thành lập Doanh Nghiệp bao gồm tổ chức bộ máy, đăng ký tên thương hiệu, đăng ký thông tin Doanh nghiệp, xác nhận tài chính và gửi văn bản cần thiết, lấy giấy phép kinh doanh.

0838.386.486 gọi điện thoại