Thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH

Việc đăng ký thành lập Công ty TNHH là một hành động cần thiết và hợp pháp. Để thành lập một Công ty TNHH, cần phải thực hiện các bước chuẩn bị và điều hành theo thủ tục đăng ký thành lập. Thủ tục này sẽ giúp không chỉ đảm bảo rằng Công ty TNHH của bạn được thành lập theo đúng luật, mà còn cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về cách thành lập và quản lý Công ty TNHH.

1. Chuẩn bị để thành lập Công ty TNHH

Trước khi bắt đầu thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH, bạn phải xác định và đảm bảo rằng bạn có đủ các yêu cầu và các tài liệu liên quan cần thiết.

 • Tài sản số lượng cụ thể: Bạn cần phải có một số lượng tài sản ở hình thức tiền mặt hoặc bằng cách khác để đầu tư vào Công ty TNHH của mình.
 • Giấy phép kinh doanh: Giấy phép kinh doanh là giấy phép do cơ quan chức năng cấp phát. Nó là bằng chứng rằng Công ty TNHH của bạn đã được chấp nhận và phê duyệt để hoạt động. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp các giấy phép khác cho Công ty của mình như giấy phép thuế, giấy phép xuất nhập khẩu và giấy phép an toàn lao động.
 • Tài liệu hợp lệ: Bạn sẽ cần có một số tài liệu hợp lệ, bao gồm tài liệu để đăng ký Công ty, Điều lệ Công ty, Nội quy Công ty, giấy phép kinh doanh và bản ghi nhớ Quỹ Đầu Tư.
 • Thông tin về các cổ đông: Bạn cần tổ chức thông tin về các cổ đông – bao gồm tên, địa chỉ, số CMND và số dư tiền góp của mỗi cổ đông.

2. Thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH

Sau khi bạn đã chuẩn bị đủ các tài liệu và thông tin liên quan, bạn có thể bắt đầu thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH.

 • Đầu tiên, bạn sẽ cần đến cửa hàng cung cấp hàng để xin phép thành lập Công ty TNHH. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu để đăng ký Công ty của mình.
 • Sau đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra các tài liệu đã cung cấp bởi bạn. Bạn cũng cần phải cung cấp bằng cách khác nhằm chứng minh rằng bạn đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và yêu cầu.
 • Bạn sẽ được yêu cầu đẩy tới cơ quan chức năng một bản đăng ký của Công ty TNHH của bạn và các tài liệu đi kèm – bao gồm dấu vết của các cổ đông và các quỹ đầu tư.
 • Sau khi các tài liệu được xét duyệt thông qua, bạn sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh để chứng minh rằng Công ty TNHH của bạn đã được phê duyệt và đã được thành lập.

3. Quy trình quản lý sau đăng ký Công ty TNHH

Sau khi thành lập Công ty TNHH, bạn có thể bắt đầu tiến hành nghiệp vụ kinh doanh. Để giữ cho Công ty được quản lý tốt, bạn cần phải tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng tương ứng và thực hiện các quy trình quản lý đã quy định:

 • Kiểm tra hàng năm: Bạn nên thực hiện công việc kiểm tra hàng năm để đảm bảo rằng Công ty vẫn tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng và đảm bảo được hoạt động bền vững. Bạn cũng nên đẩy cập nhật các thay đổi làm đổi các luật, điều lệ và quy định của Công ty đến cơ quan chức năng.
 • Tạm dừng hoạt động: Nếu bạn quyết định tạm dừng hoạt động của Công ty, bạn sẽ phải thực hiện các thủ tục để xác nhận cho cơ quan chức năng của Công ty.
 • Gia hạn hoạt động: Bạn cũng nên thực hiện các thủ tục để gia hạn thời gian hoạt động của Công ty, bao gồm cả việc cập nhật thông tin về địa chỉ và thông tin liên quan của các cổ đông.

4. Kết luận

Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH chính là một phần quan trọng và cần thiết khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc tuân thủ các quy trình quản lý sau khi đăng ký Công ty TNHH cũng rất quan trọng vì nó sẽ giúp bạn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng và đảm bảo rằng Công ty của bạn hoạt động hợp lý và mạnh mẽ.

0838.386.486 gọi điện thoại