thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh

Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Chi Nhánh

1. Mục Đích

Để thành lập một chi nhánh của công ty, bạn cần phải tuân thủ nguyên tắc và các thủ tục cụ thể. Điều này giúp bạn tránh được việc chịu trách nhiệm pháp lý hơn và đảm bảo rằng chi nhánh của bạn tuân thủ các luật và quy định hiện hành.

2. Quy trình Đăng Ký

Các bước thủ tục đăng ký thành lập một chi nhánh của công ty cụ thể bao gồm:

 • Bước 1: Xây dựng quy mô của chi nhánh:
  • Xác định mục đích thành lập chi nhánh.
  • Xác định vị trí và địa điểm của chi nhánh.
  • Xác định quy tắc kinh doanh của chi nhánh.
  • Xây dựng đội ngũ của chi nhánh.
 • Bước 2: Đăng ký và xin giấy phép thành lập:
  • Hồ sơ đăng ký của bạn phải bao gồm tên công ty, địa chỉ, tên giám đốc,
   địa chỉ của chi nhánh, số lượng cổ đông, giá trị cổ phần và bản sao của quyết định của Hội đồng điều hành về thành lập chi nhánh của công ty.
  • Các công ty cần phải đề nghị các nhà đầu tư tham gia vào chi nhánh để xem xét đăng ký.
  • Nếu yêu cầu đều hoàn thành, bạn có thể yêu cầu một giấy phép thành lập bằng cách liên hệ với Cơ quan Quản lý Quốc gia.
 • Bước 3: Đặt cược vốn ra đời:
  • Đối với một chi nhánh, số tiền vốn cần đặt cược phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nghề nghiệp, vị trí và hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn thành lập một công ty công nghệ, bạn có thể cần phải tích lũy nhiều nguồn tài chính hơn so với một chi nhánh kinh doanh dịch vụ.
  • Ngoài ra, bạn cũng cần phải xây dựng một kế hoạch tài chính lâu dài để đảm bảo rằng có đủ vốn cho hoạt động của chi nhánh.
 • Bước 4: Khai báo thuế:
  • Sau khi thành lập chi nhánh, bạn cần phải thông báo cho Đơn vị Thuế về số tiền vốn của chi nhánh và các loại thuế khác cần phải đóng thuế.
  • Thuế phải được đăng ký và đóng theo tiêu chuẩn vàao thời gian cố định.

3. Nhận Xét

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh là một quy trình phức tạp. Những thủ tục pháp luật quan trọng phải được đảm bảo rằng được tuân thủ, và bạn cần phải có đủ kinh nghiệm và quyền lực để đảm bảo rằng quy trình được thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Với đủ những bước trên, bạn có thể thành lập một chi nhánh thành công và đứng lợi trong mọi hoạt động kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng thị trường có thể luôn thay đổi, và bạn cần phải cập nhật các thông tin mới nhất để đảm bảo chi nhánh của bạn được xem xét và phê chuẩn theo các quy tắc hiện hành.

0838.386.486 gọi điện thoại