Thu Nhập Dưới 9 Triệu Cần Được Quyết Toán Thuế

Đối với những người có thu nhập năm nhỏ hơn 9 triệu đồng, việc quyết toán thuế là bắt buộc. Thuế phải được quyết toán hàng năm cho cả thu nhập của người có vốn đầu tư và thu nhập của người không có vốn đầu tư. Việc quyết toán thuế cũng có thể áp dụng cho những người có thu nhập thấp hơn 9 triệu để tránh một số lỗ hổng thuế. Việc quyết toán thuế dưới 9 triệu bao gồm những yếu tố sau đây:

Quy Định Thu Đóng Thuế TNCN

Trước khi quyết toán thuế, cần phải hiểu rõ về quy định thu đóng thuế TNCN. Các quy định này sẽ giảm thuế của bạn và giúp bạn tránh được một số lỗ hổng có thể xảy ra. Những quy định này bao gồm:

 • Quyền lợi thực hiện được tính thuế
 • Thế chấp hay sử dụng những mặt hàng giảm thu nhập có thể áp dụng cho những người có thu nhập thấp hơn 9 triệu
 • Các sự nghiệp của gia đình, đầu tư bất động sản, mức thu nhập hiện tại đều có thể ảnh hưởng đến việc quyết toán thuế
 • Thuế ưu đãi doanh nghiệp có thể áp dụng trong trường hợp cụ thể

Phí Qúyết Toán Thuế

Phí quyết toán thuế là một trong những yếu tố khác quan trọng trong việc quyết toán thuế. Thuế này sẽ được tính dựa trên tổng số tiền quy định phải trả trong bảng thuế. Phí quyết toán thuế năm 2021 sẽ tuân thủ những nội dung sau:

 • Tỷ lệ thuế: Từ 0-9 triệu, là 5%.
 • Khấu trừ thuế trả trước: Trong trường hợp nhất định, số tiền được khấu trừ trong bảng thuế là 3%.
 • Phí quyết toán thuế của đối tượng: Phí quyết toán thuế là bằng 0.03% của số tiền quy định được trả.

Tài Liệu Cần Có Khi Quyết Toán Thuế

Các tài liệu cần có khi quyết toán thuế năm nhỏ hơn 9 triệu cho bảng thuế:

 • Chứng minh thu nhập và các hóa đơn
 • Hồ sơ chi tiết báo cáo tình hình thu nhập của bạn
 • Chứng minh các loại quả, thuế hoặc thuế trả trước đã thanh toán
 • Chứng minh xuất nhập khẩu, nếu có
 • Các bằng chứng về đầu tư, đầu tư bất động sản, tài sản và tài sản trong nước của bạn

Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Dưới 9 Triệu

Việc quyết toán thuế dưới 9 triệu đồng bao gồm các bước sau:

 • Tạo tài khoản TNCN.
 • Đọc nghiêm tục các quy định thu đóng thuế TNCN và biết rõ những quyền lợi thực hiện được tính thuế có thể áp dụng đối với bạn.
 • Tính toán phí quyết toán thuế dựa trên tổng số tiền đã quy định.
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết theo yêu cầu trước khi quyết toán thuế.
 • Kiểm tra lại để đảm bảo hết các thông tin về thu nhập và các tài liệu cần thiết đã đúng.
 • Gửi tài liệu quyết toán thuế và thanh toán.

Việc quyết toán thuế dưới 9 triệu đồng không những giúp bạn giảm thuế mà còn giúp bạn tránh được lỗ hổng thuế. Do đó, bạn cần phải hiểu rõ các quy định và các thông tin cần thiết trước khi quyết toán thuế.

0838.386.486 gọi điện thoại