thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp luôn phải đóng thuế trên số thu nhập của mình nhưng việc làm gì khi đến thời hạn quyết toán thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp có thể gây trở ngại cho những ai chưa biết. Thực tế, những nghĩa vụ thuế là một trong những kế hoạch kinh doanh cơ bản và quan trọng nhất. Để tăng cường hiểu biết của bạn về việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đây là một bài viết nói rõ về thời hạn quyết toán thuế và các nghĩa vụ liên quan.

Giới thiệu thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật thuế, doanh nghiệp có trách nhiệm phải đóng thuế trên số thu nhập của họ trong khoảng thời gian quy định. Aby thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định là 15 ngày kể từ ngày sau khi thuế thu nhập được xác định. Việc giữ thời hạn quyết toán thuế này là hết sức quan trọng và ngoại lệ bị áp dụng cho những nhà kinh doanh không thực hiện thời hạn quyết toán thuế đó.

Quy trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được chia làm ba bước chính:

  • Bước 1: Xác định thu nhập của doanh nghiệp.
  • Bước 2: Tính toán số thuế thu nhập cần đóng.
  • Bước 3: Gửi đơn quyết toán thuế đến cơ quan thuế để trả thuế.

Nghĩa vụ trong thời hạn quyết toán thuế

Trong khoảng thời gian quy định, doanh nghiệp có một vài nghĩa vụ phải trả thuế thu nhập của mình một cách đủ thời hạn. Doanh nghiệp cần phải làm theo các nghĩa vụ cụ thể sau đây:

  • Xác định: Doanh nghiệp phải xác định được số thu nhập để tính toán số thuế thu nhập cần đóng.
  • Thanh toán: Doanh nghiệp cần phải thanh toán số tiền thuế thu nhập còn nợ của họ trong thời hạn quy định.
  • Gửi đơn: Doanh nghiệp cũng cần phải gửi đơn quyết toán thuế (TTDN) đến cơ quan thuế để trả thuế.

Hình phạt khi không thực hiện thời hạn quyết toán thuế

Nếu doanh nghiệp không thực hiện thời hạn quyết toán thuế của họ, sẽ bị hạn chế trong việc dùng hoặc rút hoạt động của họ. Doanh nghiệp còn có thể bị áp dụng các hình phạt như:

  • Khoản phạt: Doanh nghiệp sẽ bị phạt với mức phí khối lượng thuế đã trễ trả còn có thể lên đến 5% mỗi tháng.
  • Cảnh cáo: Cơ quan thuế sẽ cảnh cáo công ty về việc không thực hiện thời hạn quyết toán thuế.
  • Kiểm soát: Doanh nghiệp có thể bị kiểm soát thêm từ cơ quan thuế.

Kết luận

Từ đây, chúng ta có thể nhận ra rằng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một yêu cầu pháp luật quan trọng. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng thời hạn quy định, cũng như các nghĩa vụ khác, họ sẽ bị phạt. Vì vậy, hãy luôn giữ kỷ luật và trường hợp cần thiết hãy liên hệ với cơ quan thuế để nhận được hướng dẫn đúng và nhanh chóng nhất.

0838.386.486 gọi điện thoại