Thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2023

Thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN là một trong những điều quan trọng nhất trong chuỗi quy trình thủ tục nộp thuế của mọi doanh nghiệp. Đây là một thời hạn quy định bởi các cơ quan thuế Việt Nam qua Thông tư số 154/2018/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong Thông tư này, Nhà nước đã quy định thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2023 cụ thể như sau:

I. Thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN

Thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN vào ngày 20 tháng 4 năm 2023 đối với người thu nhập cá nhân đã đăng ký thuế tại cơ sở sử dụng công tác knhật ký thuế.

II. Phạm vi áp dụng

Thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2023 áp dụng đối với:

 • Người thu nhập cá nhân đã đăng ký thuế tại cơ sở sử dụng công tác knhật ký thuế;
 • Doanh nghiệp đăng ký thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc từ các loại hình thu nhập khác;
 • Cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc từ các loại hình thu nhập khác;
 • Cá nhân không có thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc từ các loại hình thu nhập khác.

III. Các khoản được khấu trừ

Trong quy trình nộp quyết toán thuế TNCN năm 2023, có một số khoản được khấu trừ khi thực hiện thanh toán:

 • Khoản chi để bảo hiểm y tế và tài chính hỗ trợ cho người khuyết tật;
 • Khoản chi cho học sinh, sinh viên và người đào tạo;
 • Khoản chi để đóng góp bảo hiểm tài chính của người có thu nhập;
 • Khoản chi để đóng góp bảo hiểm xã hội;
 • Khoản chi để bảo vệ cộng đồng khỏi sự chào bán để đỡ lãng phí;
 • Khoản chi để đóng góp cho các dự án phòng, chống khủng hoảng;
 • Khoản chi để đóng góp cho tài trợ của nhà nước;
 • Khoản chi để thanh toán các khoản thuế khác;
 • Các hoạt động có tính thuế không lớn hơn mức quy định.

IV. Hình thức thanh toán

Nộp quyết toán thuế TNCN năm 2023 có thể thực hiện bằng các hình thức thanh toán sau:

 • Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt;
 • Thanh toán qua tài khoản ngân hàng;
 • Thanh toán qua dịch vụ điện tử;
 • Thanh toán qua các dịch vụ khác.

V. Hình phạt trễ hạn nộp quyết toán thuế TNCN

Nếu không nộp quyết toán thuế TNCN trong thời hạn quy định, người thu nhập cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị phạt theo quy định sau:

 • Nộp quyết toán thuế trễ hạn từ 15 đến 30 ngày sẽ bị phạt 0,05% giá trị thuế chịu phải đối với mỗi ngày trễ hạn;
 • Nộp quyết toán thuế trễ hạn từ 30 đến 90 ngày sẽ bị phạt 0,1% giá trị thuế chịu phải đối với mỗi ngày trễ hạn;
 • Nộp quyết toán thuế trễ hạn từ 90 ngày trở lên sẽ bị phạt 0,2% giá trị thuế chịu phải đối với mỗi ngày trễ hạn;
 • Vi phạm mức phạt trên, các cơ quan thuế cũng có thể thực hiện một số biện pháp khác như can thiệp, đi tới, giải quyết nhanh chóng và lập tức xử phạt.

VI. Tổng kết

Thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2023 đã được quy định rõ ràng trong Thông tư số 154/2018/TT-BTC của Nhà nước. Người thu nhập cá nhân cần nộp quyết toán trong thời gian quy định để tránh phạt các hình phạt trễ hạn. Để có thể giảm thiểu áp lực thuế, bạn cũng nên tìm hiểu về các khoản thuế được khấu trừ và các hình thức thanh toán thuế.

Cần lưu ý rằng, Thông tư số 154/2018/TT-BTC sẽ được điều chỉnh, cập nhật thường xuyên, vì vậy bạn cần luôn theo dõi các thông tin mới nhất để đảm bảo rằng bạn đã làm đúng quy định thuế của Nhà nước.

0838.386.486 gọi điện thoại