Thời gian quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Mỗi kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một thời kỳ trả tiền thuế bị định kỳ và thời gian quyết toán thuế này có thể thay đổi theo quy định của luật thuế. Tuy nhiên, tất cả chủ sở hữu của các doanh nghiệp phải làm đúng với quy định để trả đủ thuế và tránh bị phạt. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về thời gian quyết toán thuế TNDN cụ thể.

1. Ngày quyết toán thuế TNDN

Thời gian quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thường được xác định trong một khoảng thời gian cụ thể. Ngày quyết toán thuế TNDN có thể là:

 • Ngày 5 của tháng tiếp theo sau tháng quyết toán.
 • Ngày 10 của tháng tiếp theo sau tháng quyết toán.
 • Ngày 15 của tháng tiếp theo sau tháng quyết toán.
 • Ngày 20 của tháng tiếp theo sau tháng quyết toán.
 • Ngày 25 của tháng tiếp theo sau tháng quyết toán.

Ngày quyết toán thuế TNDN sẽ được xác định bởi các cơ quan thuế tùy thuộc vào lịch sử trả thuế của các doanh nghiệp. Để biết rõ hơn về ngày quyết toán thuế TNDN của bạn, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế trong khu vực của bạn.

2. Hạn đóng thuế TNDN

Khi các doanh nghiệp trả thuế TNDN, họ cần lưu ý đến hạn đóng thuế của mình. Theo quy định, các doanh nghiệp phải trả các khoản thuế TNDN trong vòng 45 ngày từ ngày quyết toán. Nếu cảnh báo đã được gửi đến doanh nghiệp trên thời gian xác định, thì hạn đóng thuế sẽ bị gia hạn đến ngày cuối cùng của tháng trong khoảng thời gian trên.

3. Lỗi trả thuế TNDN

Tại một số trường hợp, có thể xảy ra sự chậm trễ, sai sót trong quy trình trả thuế TNDN. Khi đó, các doanh nghiệp cần xem xét các biện pháp sau để đảm bảo việc trả thuế TNDN đúng hạn:

 • Gửi thông báo đến cơ quan thuế để thông báo rằng bạn sẽ trả tiền trễ.
 • Tự chăm sóc việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.
 • Điều chỉnh thông tin đã đăng ký trong bộ khai thuế.
 • Tìm hiểu các khoản thuế mới của tỉnh và điều chỉnh bộ khai thuế.
 • Tìm hiểu và tuân thủ đúng thủ tục quy định bởi cơ quan thuế.

4. Phạt đối với việc trả thuế TNDN trễ

Nếu bạn trả thuế TNDN trễ, bạn có thể bị phạt. Số tiền phạt tùy thuộc vào lượng tiền bị trễ và thời gian trễ. Phạt sẽ được tính trên cả tổng số tiền thuế và lãi suất. Ngoài ra, phạt còn bao gồm cả vi phạm pháp luật thuế.

5. Hướng dẫn trả thuế TNDN

Để trả thuế TNDN, các doanh nghiệp cần làm theo các bước sau:

 • Chuẩn bị các tài liệu yêu cầu.
 • Tạo bộ khai thuế TNDN và điền đầy đủ thông tin.
 • Chọn kiểu trả tiền thuế và nhập mục đích chi tiêu.
 • Hình thành giao dịch trả thuế và lưu lại.
 • Gửi bộ khai thuế và các tài liệu cần thiết cho cơ quan thuế.

Kết luận

Với thông tin trên, chúng ta đã hiểu rõ về thời gian quyết toán thuế TNDN, sự hạn chế trong việc trả thuế và biện pháp để tránh bị phạt do trả thuế trễ. Việc tuân thủ chính sách thuế của cơ quan thuế là rất quan trọng để giữ mối quan hệ hợp lý và bền vững. Do đó, các doanh nghiệp cần lưu ý đến thời gian trả thuế và luôn tuân thủ đúng quy định của luật thuế.

0838.386.486 gọi điện thoại