Thời gian khai thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Việt Nam không có hạn chế về thời gian để các công dân khai thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, họ cần phải có một số kỹ năng bắt buộc và chắc chắn rằng họ đã hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn. Khai thuế thu nhập cá nhân là việc tự nguyện của công dân, vì vậy họ cần phải được tự điều chỉnh và hoàn thành các yêu cầu khai thuế trong thời gian quy định.

Các yêu cầu khai thuế

Các công dân cần làm theo các yêu cầu sau đây nếu họ muốn khai thuế thu nhập cá nhân:

  • Bản khai thuế: Người đó phải sử dụng một trong ba loại thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có sẵn.
  • Bằng chứng: Người đều cần có bằng chứng của ngân hàng và/hoặc các tài liệu khác như phiếu ghi nợ, hoặc bằng chứng kinh tế.
  • Hồ sơ khác: Người đều cần có bằng chứng của đối tác kinh doanh, công ty có trách nhiệm hữu hạn, hoặc các tài liệu hợp pháp khác.

Thời hạn khai thuế

Các công dân phải hoàn thành bản khai thuế trong thời gian gốc tính từ ngày hoàn thành bản khai. Thuế thu nhập cá nhân phải được khai trước 15 tháng sau khi kết thúc hợp đồng lao động. Trong trường hợp của những công việc tạm thời, các công dân cần khai thuế trong thời gian từ 7 đến 15 tháng từ khi hoàn thành bản khai thuế.

Tuy nhiên, trong trường hợp các công dân không thể hoàn thành bản khai trong thời hạn quy định, họ có thể đề nghị gia hạn thời hạn khai thuế thu nhập cá nhân bằng cách gửi một đơn xin gia hạn đến cơ quan thuế.

Tính phí thừa

Nếu các công dân không hoàn thành bản khai trong thời hạn quy định, họ có thể phải chịu thêm phí thừa. Phí này có thể được tính theo giá trị của thuế thu nhập cá nhân tối đa đã nộp trừ các khoản thuế khác phát sinh trong quá trình khai thuế.

Đề xuất

Để tránh việc phải chịu phí thừa, các công dân nên hoàn thành hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định. Họ có thể truy cập trang web của Cục Thuế để tìm thêm thông tin và gửi đơn xin gia hạn khai thuế từ xa. Điều này sẽ giúp họ tránh việc phải thừa thuế và các phí khác có thể phát sinh.

Để khai thuế thu nhập cá nhân ổn định, các công dân cũng nên học cách sử dụng một số công cụ khai thuế, nhất là các phần mềm khai thuế hỗ trợ tối ưu hóa trả thuế. Phần mềm này cũng sẽ giúp họ tiêu tối ưu thu nhập và thoải mái hơn khi khai thuế.

0838.386.486 gọi điện thoại