Thành lập Công ty Lữ Hành Việt và Thủ Tục Để Thành Lập Nó

Khi thành lập một công ty du lịch lữ hành, bạn sẽ cần phải làm việc với nhiều thủ tục pháp lý và thực hiện một số bước quan trọng trong quá trình thành lập công ty. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu các bước cần thiết để thành lập một công ty du lịch lữ hành tại Việt Nam.

Chứng nhận Thành Lập Công Ty

Để thành lập công ty du lịch lữ hành, bạn cần có một chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty. Bạn cần phải cung cấp đầy đủ thông tin về công ty của mình, bao gồm tên công ty, địa chỉ, mục đích sử dụng chứng nhận, số lượng cổ đông, quy mô của công ty, và mức tài sản cố định. Bạn cũng phải cung cấp hồ sơ sổ sách của công ty và giấy phép kinh doanh.

Định Danh Lữ Hành

Sau khi có chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn cần phải điền vào một biểu mẫu để xác định các tài khoản ngân hàng của công ty, địa chỉ của văn phòng lữ hành, và mức lương của nhân viên. Các tài liệu này giúp bạn tự xác định quyền lợi lương, các hoa hồng, và lương thưởng.

Thực Hiện Thủ Tục Đăng Ký

Để thực hiện đăng ký công ty du lịch lữ hành, bạn cần chuyển tiền cho bộ phận thuế và để nộp các loại thuế cũng như cung cấp các loại tài liệu cần thiết. Ngoài ra, bạn cũng cần cung cấp một số những tài liệu khác như bảng lương, Giấy đề nghị thành lập công ty, Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, Giấy Khế ước với công ty cố vấn kinh doanh, Bảng cân đối kế toán và Hợp đồng quản lý.

Thu Hồi Khoản Đầu Tư

Khi việc đăng ký hoàn tất, bạn cần phải thu hồi các khoản đầu tư ban đầu bao gồm các tài khoản của các cổ đông, tài sản doanh nghiệp và lương của các nhân viên. Để thu hồi khoản đầu tư, bạn phải hợp thời điểm chỉnh sửa các khoản đầu tư và trao quyền quản trị cổ đông cho bên thứ ba. Tài liệu về thu hồi khoản đầu tư cũng sẽ được gửi cho bộ phận thuế.

Hoạt Động Thường Xuyên

Sau khi công ty du lịch lữ hành đã được thành lập, bạn có thể bắt đầu hoạt động của mình. Để tiếp tục hoạt động thường xuyên, bạn cần phải thực hiện một số công việc như cập nhật trang web công ty, viết báo cáo và bảng lương thường xuyên, liên lạc với các đối tác ngoại giao và bảo vệ thông tin của khách hàng.

Kết Luận

Thành lập một công ty du lịch lữ hành tại Việt Nam yêu cầu sự trung thành và thực hiện đầy đủ các bước quan trọng trên. Việc thực hiện các thủ tục này giúp bạn đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của công ty của bạn trong các hoạt động kinh doanh.

0838.386.486 gọi điện thoại