Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Luật – Mở Rộng Dịch Vụ Luật

Mở rộng công ty luật là một bước phải đi trong việc tăng độc lập và tài năng của một công ty luật. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mở rộng và phát triển dịch vụ luật của công ty luật cũng như cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn để giải quyết các câu hỏi của họ. Mở rộng dịch vụ có nghĩa là phải thành lập chi nhánh công ty luật. Đây là việc bạn phải có thể làm để mở rộng công ty luật của mình và cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ luật hơn.

1. Dịch vụ cung cấp bởi chi nhánh công ty luật

Dịch vụ cung cấp bởi một chi nhánh công ty luật bao gồm:

 • Pháp lý tài sản: Tư vấn khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản.
 • Tham vấn đầu tư: Tư vấn khách hàng về luật đầu tư, doanh nghiệp và Tài chính quốc tế.
 • Luật thương mại: Tư vấn khách hàng về luật thương mại, pháp lý thị trường, quản lý mối quan hệ khách hàng và bán hàng.
 • Pháp lý đầu tư: Tư vấn khách hàng về các vấn đề liên quan đến Luật Đầu Tư, tư vấn về hoạt động đầu tư, tài chính, pháp lý và quản lý.
 • Luật hợp đồng: Tư vấn khách hàng về luật hợp đồng, thiết lập quy trình hợp đồng, thực hiện các cam kết luật hợp đồng và giải quyết các công bố luật hợp đồng.

Các dịch vụ này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức khi tìm kiếm một công ty luật để giải quyết các vấn đề pháp lý của họ.

2. Phân tích thị trường trước khi thành lập chi nhánh công ty luật

Trước khi bắt đầu thành lập một chi nhánh công ty luật, cần làm các bước sau đây để phân tích thị trường:

 • Tìm hiểu về cạnh tranh: Tìm hiểu về các công ty luật hiện có trên thị trường và các dịch vụ của họ, bao gồm các giải pháp tài chính, pháp lý, luật thương mại và luật hợp đồng.
 • Tìm hiểu về nhu cầu khách hàng: Khám phá nhu cầu của khách hàng hiện có và các vấn đề pháp lý mà họ đang gặp phải để xác định xem có những dịch vụ nào phù hợp với chi nhánh của công ty luật.
 • Tìm kiếm thông tin về người sử dụng dịch vụ luật: Khám phá thông tin về khách hàng tiềm năng của công ty luật để tìm ra những dịch vụ luật phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

3. Quy trình thành lập chi nhánh công ty luật

Khi đã có đủ tài liệu và thông tin cần thiết, việc thành lập một chi nhánh công ty luật bao gồm các bước sau:

 • Định nghĩa mục tiêu: Định nghĩa mục tiêu của công ty luật và các dịch vụ cần cung cấp bởi chi nhánh.
 • Xác định quy trình đăng ký: Xác định các quy trình được yêu cầu trong việc thành lập một chi nhánh công ty luật phù hợp với luật hiện hành.
 • Xây dựng thương hiệu: Xây dựng thương hiệu của chi nhánh bằng cách phát triển thương hiệu, tạo kế hoạch marketing và thiết kế logo.
 • Thiết lập hệ thống: Thiết lập hệ thống văn phòng, kế toán và quản trị dữ liệu của chi nhánh.
 • Tuyển dụng nhân sự: Tìm kiếm nhân sự để phục vụ cho chi nhánh, bao gồm các luật sư, kế toán và nhân viên hỗ trợ khách hàng.

4. Giải pháp bảo vệ người sử dụng dịch vụ luật của chi nhánh

Việc cung cấp dịch vụ luật của chi nhánh cần được bảo vệ bằng các giải pháp sau đây:

 • Duy trì chất lượng: Luật sư và tất cả nhân viên của chi nhánh phải duy trì mức độ chất lượng cao để thực hiện đúng thời hạn và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
 • Uỷ quyền cho nhân sự: Luật sư và nhân viên của chi nhánh phải có đầy đủ uỷ quyền để thực hiện các dịch vụ của chi nhánh. Nhân viên phải được đào tạo thường xuyên về pháp luật và luật miễn dịch.
 • Cung cấp tài liệu hỗ trợ: Chi nhánh cần cung cấp các tài liệu hỗ trợ để giúp khách hàng hiểu rõ và thực hiện các dịch vụ của chi nhánh.
 • Kiểm soát bảo mật: Yêu cầu chặng mật khẩu đăng nhập của mọi người sử dụng dịch vụ luật của chi nhánh, bao gồm cả khách hàng và nhân viên.

5.

0838.386.486 gọi điện thoại