Tất tần tật về các thủ tục kế toán khi thành lập công ty

Khi thành lập công ty, các công ty sẽ phải hoàn tất các thủ tục kế toán để xin thực hiện các hoạt động doanh nghiệp hợp pháp và tránh các rủi ro pháp lý, tài chính và đầu tư. Tại sao lại cần phải hoàn thành các thủ tục kế toán? Chính là vì, các thủ tục kế toán là gì và những thủ tục nào phải được hoàn tất để thành lập công ty là các câu hỏi mà có thể gặp phải khi bắt đầu một doanh nghiệp mới. Ở đây, chúng ta sẽ tóm tắt lại các thủ tục kế toán cần thiết khi thành lập công ty.

1. Khảo sát thị trường trước khi thành lập công ty

Để thành lập công ty thành công, cần phải hiểu được thị trường, phân tích và định hướng hoạt động của công ty. Chúng ta cần phải khảo sát thị trường, đặt biệt là các đối thủ, để có được phân tích đầy đủ về những nhu cầu của khách hàng, quy trình kinh doanh, kỹ thuật và các yếu tố cạnh tranh khác của thị trường.

2. Tạo ra ý tưởng của công ty

Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục khảo sát thị trường, bạn cần phải xây dựng ý tưởng của công ty. Trong việc này, bạn cần phải tạo ra điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực kinh doanh, quy trong hình thành của công ty, các dịch vụ của công ty sẽ cung cấp, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các mục tiêu trung bình và dài hạn.

3. Xây dựng kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính là bước quan trọng khi thành lập công ty cảu bạn. Bạn cần phải xem xét các yếu tố như định hướng đầu tư, lãi suất vay, quản lý tài chính, chi phí tổng hợp và cách hợp nhất kỹ thuật đầu tư vào các dự án. Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét các hội nhập tài chính, kết nối, các loại vốn đầu tư và các dự án tài chính có thể áp dụng cho công ty của bạn.

4. Tổ chức và lập các tài liệu cần thiết

Các doanh nghiệp mới phải tổ chức các tài liệu pháp lý và tài liệu kế toán cần thiết. Bạn cần phải khởi tạo và hoàn thành các tài liệu sau đó mới có thể điều chỉnh các thông tin đó như:

  • Tập tin chính sách quản lý: Các tập tin chứa các điều khoản và quy định của công ty, cũng như các văn bản cảnh báo riêng biệt.
  • Tài liệu kế toán: Bao gồm các giấy tờ liên quan đến lịch sử tài chính của công ty, dữ liệu trên hoá đơn và các giấy tờ tài chính khác.
  • Tài liệu hợp đồng: Gồm tất cả các hợp đồng mà công ty và các khách hàng của họ đã ký.
  • Tài liệu tạm ứng: Tài liệu chứa các thông tin về các giao dịch tạm ứng đã thực hiện bởi công ty.

5. Thiết lập hệ thống kế toán

Cuối cùng, bạn cũng phải thiết lập hệ thống kế toán để hỗ trợ việc kiểm soát tài chính của công ty. Điều này bao gồm việc định nghĩa các chính sách kiểm soát, ghi chép và lập báo cáo tài chính của công ty. Các thủ tục kế toán cần thiết bao gồm: điều chỉnh tài sản và các khoản phải thu, kế toán nợ phải thu, tài sản và các khoản phải trả, kế toán nợ phải trả, đầu tư trực tiếp, quản lý chất lượng dữ liệu và các báo cáo tài chính.

Như vậy, có thể thấy, các thủ tục kế toán là rất quan trọng để thành lập một công ty hợp pháp. Những thủ tục này giúp lập công ty của bạn đạt được thành công và phát triển dồi dào trong tương lai.

0838.386.486 gọi điện thoại