So sánh Đại lý Thuế và Dịch Vụ Kế Toán

Đại lý thuế và các dịch vụ kế toán là cặp đôi không thể xa lạ gọi. Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty để đảm bảo rằng bạn làm đúng các định luật thuế và cấp phép, thì cả hai sẽ là cách tuyệt vời để làm việc với nhau. Tuy nhiên, cũng có một số khác biệt giữa hai dịch vụ này. Dưới đây là những điều sẽ giúp bạn tìm hiểu về sự khác biệt giữa một đại lý thuế và dịch vụ kế toán.

Tổng quan

Đại lý thuế thường là một cá nhân hoặc một công ty đã được trang bị kiến thức chuyên sâu về các luật thuế để giúp họ cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho các cửa hàng. Các dịch vụ kế toán thì thực sự phù hợp phù hợp với các cửa hàng có nhiều các lý lịch thuế và kế toán cần phải theo dõi.

Định luật Thuế

Một đại lý thuế có thể giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, bao gồm một số giải pháp cấu trúc thuế hợp lý, hoặc lĩnh vực pháp lý khác nhau. Ở một bên, một dịch vụ kế toán sẽ làm nhiệm vụ nghiên cứu các luật thuế hiện hành, cập nhật các biểu mẫu thuế và tải các biểu mẫu thuế về máy.

Các Khách Hàng

Một đại lý thuế thường chủ yếu cung cấp dịch vụ cho những khách hàng lớn hơn, thường là các công ty có một lượng lớn khách hàng. Trong khi dịch vụ kế toán thường cần cung cấp dịch vụ tốt hơn cho những công ty nhỏ hơn.

Kiến thức Về Thuế

Một đại lý thuế phải có kiến thức về thuế về các luật hiện hành và các thị trường tiềm năng tuỳ theo luật định năm nào. Còn một dịch vụ kế toán thì phải có kiến thức về luật kế toán, các luật thuế và các hệ thống kế toán.

Tư Vấn Thường Xuyên

Đại lý thuế có thể tư vấn thường xuyên với các khách hàng để đảm bảo rằng họ tuân thủ luật thuế, cũng như để cung cấp tài liệu chứng từ, tham khảo xác nhận và cập nhật. Còn một dịch vụ kế toán sẽ thường làm các công việc hàng ngày, như kê khai thuế, kiểm soát kế toán và kế toán cá nhân.

Chứng Chỉ

Để thực hiện các nghiệp vụ thuế và kế toán, bạn cần phải có các chứng chỉ từ cùng một tổ chức hoặc có chứng chỉ kế toán do một chuyên gia thuế đã công nhận. Những người cung cấp dịch vụ thuế và kế toán cũng cần phải là một đại lý thuế công chứng.

Kết Luận

Như bạn có thể thấy, từ các thẻ in đậm bên trên, có một số khác biệt lớn giữa đại lý thuế và dịch vụ kế toán. Một đại lý thuế sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho khách hàng của họ, trong khi một dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán và cấp phép có kiến thức.

0838.386.486 gọi điện thoại