Quyết Toán Thuế TNDN Theo Thông Tư 133: Hướng Dẫn Chi Tiết

Quyết toán thuế tự nguyện theo thông tư số 133 là một trong những quy trình được quy định rõ sẵn trong luật thuế Việt Nam. Những người doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức đều có thể tham gia quyết toán thuế nhằm chịu trách nhiệm tự nguyện cung cấp báo cáo thuế tự nguyện và lệ phí. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ quy trình quyết toán thuế tự nguyện theo thông tư 133 cũng như các bước thực hiện quyết toán thuế.

1. Giới Thiệu Quyết Toán Thuế TNDN Theo Thông Tư 133

Quyết toán thuế tự nguyện theo thông tư 133 của Bộ Tài Chính xác định được cách thức tự nguyện quyết toán thuế tự nguyện của các cá nhân, tổ chức trong thời hạn quy định. Những người đó được yêu cầu tự nguyện quyết toán thuế tự nguyện và lệ phí theo từng thời điểm.

Thông tư 133 cũng quy định số lượng thuế tự nguyện và lệ phí được quyết toán, một số yêu cầu bảo đảm trong quy trình quyết toán thuế tự nguyện và các điều khoản cùng các quy định khác liên quan đến quyết toán thuế tự nguyện.

2. Liệt Kê Các Đối Tượng Bắt Buộc Tham Gia Quyết Toán Thuế TNDN Theo Thông Tư 133

Theo thông tư 133, có một số điều kiện để đề xuất sử dụng quyết toán thuế tự nguyện. Những điều kiện này được xem xét cho từng đối tượng cụ thể. Các đối tượng bắt buộc tham gia quyết toán thuế tự nguyện theo thông tư 133 bao gồm:

 • Doanh nghiệp: các doanh nghiệp phải đăng ký thuế và được công nhận cơ sở làm việc trong chứng minh thuế.
 • Cá nhân: các cá nhân tự ghi sổ và có tên trong danh sách doanh nghiệp.
 • Tổ chức: các tổ chức phải đăng ký quyết toán thuế tự nguyện với Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư.

Ngoài ra, các đối tượng khác cũng có thể tham gia quyết toán thuế tự nguyện theo thông tư 133 nhưng có một số điều kiện kèm theo. Do đó, bạn nên liên hệ với Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư để được hướng dẫn chi tiết hơn.

3. Các Bước Thực Hiện Quyết Toán Thuế TNDN Theo Thông Tư 133

Khi quyết toán thuế tự nguyện theo thông tư 133, người tham gia phải hoàn thành các bước sau:

 • Bước 1: Đăng ký quyết toán thuế tự nguyện.
 • Bước 2: Cập nhật thông tin quyết toán thuế tự nguyện.
 • Bước 3: Thực hiện các thủ tục quyết toán.
 • Bước 4: Cung cấp báo cáo thuế tự nguyện, báo cáo lệ phí, báo cáo tài chính hay báo cáo thuế đã quyết toán.
 • Bước 5: Trả thuế tự nguyện và lệ phí theo hạn quy định.

4. Điều Khoản Bảo Đảm Quyết Toán Thuế TNDN Theo Thông Tư 133

Để thực hiện quyết toán thuế tự nguyện theo thông tư 133, người tham gia cũng phải đảm bảo rằng họ thực hiện tốt các điều khoản bảo đảm sau:

 • Tổ chức báo cáo thuế tự nguyện và lệ phí phải được cập nhật hàng năm.
 • Tổ chức thực hiện các thủ tục quyết toán như quy định.
 • Tổ chức phải trả thuế tự nguyện và lệ phí theo hạn quy định.
 • Tổ chức phải tổ chức báo cáo tài chính, báo cáo thuế hay báo cáo lệ phí khi yêu cầu.

5. Kết Quả Quyết Toán Thuế TNDN Theo Thông Tư 133

Khi quyết toán thuế tự nguyện theo thông tư 133 thành công, người tham gia sẽ nhận được hồ sơ báo cáo thuế tự nguyện và hồ sơ lệ phí (nếu có) từ Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư. Điều này cũng có nghĩa là các đối tượng quyết toán thuế đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu quyết toán thuế tự nguyện theo thông tư 133.

Bằng cách vi phạm các điều khoản về quyết toán thuế tự nguyện theo thông tư 133 của Bộ Tài Chính, người tham gia sẽ bị trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, bạn nên chú ý cẩn thận và thực hiện đầy đủ các bước thực hiện quyết toán thuế tự nguyện và tự nguyện để tránh bị phạt.

0838.386.486 gọi điện thoại