Quyết Toán Thuế TNCN Người Nước Ngoài

Thuế Tổng thu nhập cá nhân (TNCN) là một phần của chi phí của người nước ngoài để sống và làm việc tại Việt Nam. Nó cần phải được quyết toán thuế trước khi người nước ngoài bỏ rời nước này. Để biết được cách quyết toán thuế thì cần phải hiểu biết các điều kiện và qui định liên quan.

1. Qui định liên quan

Để tính toán thuế TNCN ứng với người nước ngoài cần phải tuân thủ Điều 78 Pháp luật Thuế. Theo đó, nếu người nước ngoài đã làm việc trong khoảng thời gian dài, họ cần phải được tính thuế TNCN và phải quyết toán thuế trước khi ra khỏi Việt Nam.

2. Các điều kiện quy định

 • Điều kiện quy định tỷ lệ thuế
  • Từ 8 đến 16 tháng: 5%
  • Từ 17 đến 24 tháng: 10%
  • Từ 25 đến 36 tháng: 15%
  • Hơn 36 tháng: 20%
 • Thời hạn quy định
  • Thời hạn quy định là khoảng thời gian tính từ ngày làm việc cuối cùng của người nước ngoài đến ngày họ bỏ rời Việt Nam.
 • Những người được miễn thuế
  • Người được miễn thuế là những người nước ngoài đã có mức lương thấp hơn 8 triệu VND/tháng.

3. Cách thức quyết toán

Quyết toán thuế TNCN người nước ngoài được thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Xác định: Xác định tỷ lệ thuế tổng thu nhập cá nhân theo điều kiện và qui định.
 2. Hạch toán: Trích từ lương tháng, đóng thuế và nộp cho cơ quan thuế.
 3. Xác nhận: Xuất hóa đơn và nhận chứng từ để xác nhận.

4. Hướng dẫn chi tiết

Để quyết toán thuế TNCN người nước ngoài cần thực hiện các bước sau đây:

 • Bước 1: Bạn cần xác định được thời hạn của kì tính thuế. Thuế TNCN phải được tính và quyết toán trước khi bạn bỏ rời Việt Nam.
 • Bước 2: Xác định tỷ lệ thuế TNCN theo qui định trên.
 • Bước 3: Hạch toán thuế TNCN bằng cách trích từ lương tháng của bạn và đóng thuế vào cơ quan thuế.
 • Bước 4: Nếu đã hoàn tất bước 3. Nhận chứng từ từ cơ quan thuế và xuất hóa đơn để xác nhận.

5. Kết luận

Quyết toán thuế TNCN người nước ngoài là quan trọng và không thể bỏ qua. Để quyết toán thành công, con người đó cần phải tuân thủ Điều 78 Pháp luật Thuế và các điều kiện và qui định liên quan để tính toán mức thuế phù hợp và quyết toán thuế trước khi ra khỏi Việt Nam.

0838.386.486 gọi điện thoại