Quyết toán thuế khi Chia Tách Doanh Nghiệp

Thuế là một phần quan trọng trong kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Quy trình quyết toán thuế là điều quan trọng không thể bỏ qua khi có doanh nghiệp đang tách ra hoặc thống nhất. Quy trình này đòi hỏi các doanh nghiệp thực hiện một số bước cụ thể để chắc chắn rằng các tiền thuế được quyết toán đúng cách.

1. Tìm hiểu về quy trình quyết toán thuế

Khi một doanh nghiệp đang tách hoặc thống nhất, các nhà quản lý đều phải có hiểu biết về quy trình quyết toán thuế trước khi thực hiện. Để hiểu rõ quy trình quyết toán thuế, các quản trị viên cần có ý thức về các nội dung sau:

 • Các luật thuế quốc tế và đặc biệt của đất nước
 • Các yêu cầu của các tổ chức thuế quốc gia
 • Các biện pháp hạn chế tối thiểu thuế
 • Cách xác định lượng thuế phải nộp
 • Cách giải quyết các vấn đề phát sinh

2. Tổ chức dữ liệu gửi đến cơ quan thuế

Một khi các quản trị viên đã tìm hiểu về quy trình quyết toán thuế, họ cần phải tổ chức dữ liệu để gửi đến cơ quan thuế để xác nhận quyết toán thuế. Dữ liệu yêu cầu bao gồm:

 • Thông tin tổ chức thuế cùng với mã số thuế
 • Thông tin về doanh nghiệp được tách hoặc thống nhất, bao gồm tên, địa chỉ, số đăng ký doanh nghiệp và thông tin liên hệ.
 • Thông tin tài chính của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, thời gian cụ thể của quyết toán thuế và các khoản chi phí thuế liên quan.

3. Cung cấp hồ sơ quyết toán thuế

Sau khi nhận được thông tin và dữ liệu của bạn, cơ quan thuế sẽ cung cấp hồ sơ quyết toán thuế. Hồ sơ này sẽ bao gồm các mục sau:

 • Tổng số tiền thuế phải quyết toán: cơ quan thuế sẽ xác định số tiền phải quyết toán bao gồm tất cả các khoản thuế phải nộp cho các quyết định thuế và kiểm toán thuế.
 • Khoản thuế đã đóng: số tiền đã đóng trước đó của doanh nghiệp cho các lệnh thuế và các kiểm toán thuế.
 • Thời hạn để thực hiện thanh toán: thời hạn và các hình thức thanh toán được xác định của cơ quan thuế

4. Xem xét hồ sơ quyết toán thuế

Sau khi nhận được hồ sơ quyết toán thuế từ cơ quan thuế, các nhà quản trị cần giải quyết các vấn đề sau đây trước khi thực hiện quyết toán thuế:

 • Xác định xem số tiền được yêu cầu quyết toán là tối ưu hoá hay không.
 • Xem xét liệu có cần thiết để thực hiện thuế có hạn hay không.
 • Xác định có nên thực hiện thuế trực tiếp hay đại lý thuế.

5. Thực hiện quyết toán thuế

Khi đã chắc chắn rằng hồ sơ quyết toán thuế đã được xem xét chuẩn xác, các nhà quản trị có thể tiến hành thực hiện quyết toán thuế. Số tiền phải quyết toán có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Đối với số tiền nhỏ, nó có thể được thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định; đối với số tiền lớn hơn, có thể được chia thành các khoản thanh toán định kỳ.

Quy trình quyết toán thuế khi có doanh nghiệp tách ra hoặc thống nhất có thể được chia thành nhiều bước. Bước đầu tiên là tìm hiểu về quy trình quyết toán thuế, tiếp đến là tổ chức dữ liệu gửi đến cơ quan thuế, cung cấp hồ sơ quyết toán thuế, xem xét hồ sơ quyết toán thuế và cuối cùng là thực hiện quyết toán thuế. Để đảm bảo rằng quy trình quyết toán thuế diễn ra đúng cách, cần phải có hiểu biết về quy trình quyết toán thuế và các luật thuế của đất nước.

0838.386.486 gọi điện thoại