Quyết Toán Thuế Doanh Nghiệp Mới Thành Lập

Quyết toán thuế là một phần của quy trình thuế doanh nghiệp mới thành lập. Đây là quy trình quan trọng giúp tính toán và hoàn trả thuế từ hoạt động kinh doanh trước đó của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cập nhật và giải thích các quy định và quy trình quyết toán thuế của doanh nghiệp mới thành lập.

1. Lý do quyết toán thuế

Khi một doanh nghiệp mới đã thành lập, tổ chức phải hoàn trả thuế đã nộp vào các nhà nước. Trong các năm đầu, tổ chức phải hoàn trả thuế trên tất cả các doanh thu và thuế truy thu trong kỳ tài chính. Các khoản phải trả của tổ chức sẽ được liệt kê trong báo cáo thuế.

2. Quy trình quyết toán thuế

Quy trình quyết toán thuế của doanh nghiệp mới thành lập là như sau:

 • Bước 1: Tổ chức sẽ tạo báo cáo thuế và bổ sung các thông tin đề cập đến việc hoàn trả thuế.
 • Bước 2: Sau đó, tổ chức sẽ gửi báo cáo thuế và các thông tin cần thiết cho cơ quan thuế.
 • Bước 3: Cơ quan thuế sẽ đánh giá và cấp phép quyết toán thuế cho tổ chức.
 • Bước 4: Đối với các trường hợp bị từ chối, tổ chức phải điều chỉnh hoặc chấp hành các yêu cầu của cơ quan thuế trước khi được phép quyết toán thuế.

3. Quy định quyết toán thuế

Để được quyết toán thuế, các doanh nghiệp mới thành lập phải tuân thủ theo những quy định của cơ quan thuế. Để đảm bảo điều kiện cho việc quyết toán thuế, tổ chức cần phải tuân thủ các quy định sau:

 • Thanh toán đầy đủ: Tổ chức phải thanh toán đầy đủ các khoản thuế đã nộp vào các nhà nước trong báo cáo thuế.
 • Tổng hợp chính xác: Thông tin của báo cáo thuế của tổ chức phải được tổng hợp chính xác và đúng thời hạn.
 • Xác minh tự động: Tổ chức phải hoàn thành xác minh tự động (AVT) theo yêu cầu của cơ quan thuế để hoàn thành quy trình quyết toán thuế.
 • Xác nhận cam kết: Tổ chức cũng cần xác nhận cam kết của tổ chức về mọi thông tin và doanh thu trong báo cáo thuế.

4. Ưu và Nhược điểm của quyết toán thuế

Ưu điểm của quyết toán thuế:

 • Giúp các doanh nghiệp miễn thuế ít hơn.
 • Giúp doanh nghiệp có thể hoàn trả thuế chính xác mà không bị tính kém.
 • Giúp ngắn hạn thời gian trả thuế.

Nhược điểm của quyết toán thuế:

 • Việc tuân thủ các qui định của cơ quan thuế có thể rất phức tạp.
 • Có thể xảy ra các lỗi khi nộp báo cáo thuế trong quá trình quyết toán.
 • Việc xác minh tự động có thể mất thời gian và tiền bạc.

5. Kết luận

Tổng kết, quyết toán thuế của doanh nghiệp mới thành lập là một phần của quy trình thuế. Việc tuân thủ đúng các quy định và quy trình của cơ quan thuế giúp tổ chức giảm thiểu số tiền phải trả và giảm thời gian sử dụng cho việc thanh toán thuế. Các tổ chức nên áp dụng các kỹ thuật quản lý thuế, kiểm soát thuế và quản lý kỹ thuật của cơ quan thuế để đảm bảo quyết toán thuế thành công.

0838.386.486 gọi điện thoại