Quy trình thành lập doanh nghiệp: Bước để thành công

Mở một doanh nghiệp mới đòi hỏi những bước cần thiết để tạo ra một dự án thành công. Có rất nhiều vấn đề cần phải được giải quyết trong quy trình thành lập doanh nghiệp, bao gồm cần phải xác định các quyền lợi và bảo lãnh, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, quản lý tài chính và chịu đựng trách nhiệm trước pháp luật. Quá trình này cũng cần những nguồn tài chính phù hợp để hoạt động và điều hành doanh nghiệp. Sau đây là các bước để bạn có thể thành lập một doanh nghiệp.

Bước 1: Xác định chủ thể pháp luật

Để thành lập doanh nghiệp, bạn phải xác định chủ thể pháp luật sẽ chịu trách nhiệm về những thỏa thuận hoặc vấn đề pháp lý. Có rất nhiều loại chứng thực pháp luật khác nhau bạn có thể có:

 • Doanh nghiệp cổ phần: Đây là một công ty được thành lập bởi nhiều cổ đông, nó được đánh giá như một “tổ chức pháp nhân” và sở hữu bằng cổ phần. Các cổ đông phải đóng góp vốn cho công ty.
 • Doanh nghiệp thành viên: Đây là một công ty thành lập bởi các thành viên, hoạt động để hoàn thành một mục đích cụ thể. Thành viên cũng cần đóng góp tài sản vào công ty.
 • Doanh nghiệp tổ chức: Đây là một doanh nghiệp thành lập bởi một số người, mỗi người đều có trách nhiệm pháp lý. Mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động công ty.
 • Doanh nghiệp cá nhân: Người độc lập sẽ đứng là chủ thể pháp luật duy nhất cho doanh nghiệp của mình.

Bước 2: Thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Để đăng ký doanh nghiệp, bạn sẽ cần thực hiện các thủ tục và hoàn thành những biện pháp pháp lý yêu cầu. Bạn cần phải gửi một danh sách các tài liệu cần thiết bao gồm:

 • Tên công ty. Bạn cần phải tìm ra một tên thích hợp cho công ty của mình và đảm bảo rằng tên đó chưa được đăng ký bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào trong cùng một lĩnh vực.
 • Địa chỉ doanh nghiệp. Bạn phải cung cấp địa chỉ chi tiết của công ty của mình để thực hiện đăng ký doanh nghiệp.
 • Tài sản của doanh nghiệp. Bạn cần cung cấp thông tin về nguồn tài sản (nếu có) để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn được quản lý đúng cách.
 • Giấy phép hoạt động. Trong hầu hết các quốc gia, doanh nghiệp cần phải đăng ký giấy phép hoạt động và có thể được yêu cầu để nộp thuế.

Bước 3: Quản lý tài chính

Để quản lý tài chính của doanh nghiệp, bạn cần phải:

 • Xây dựng một kế hoạch tài chính. Bạn cần phải tính toán các khoản chi phí và thu nhập thực, cùng với những chi phí bất ngờ của doanh nghiệp. Bạn cũng cần phải định kỳ thanh toán các khoản nợ và đảm bảo rằng công ty của mình luôn luôn đủ vốn để hoạt động.
 • Tìm hiểu về tài chính doanh nghiệp. Bạn cần phải tìm hiểu về các nguồn tài chính phù hợp, bao gồm những nguồn tài chính nhà đầu tư, những nguồn tài chính từ nhà nước, và những loại vay dài hạn khác.
 • Quản lý các khoản vay. Bạn cần có một tài khoản ngân hàng và phải quản lý các khoản vay, để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn không bị nợ quá nhiều. Bạn cũng cần phải quản lý các khoản cho vay của doanh nghiệp, để kiểm soát những nợ nần có thể sẽ phát sinh trong tương lai.
 • Sử dụng các phương pháp quản lý tài chính. Bạn cần phải sử dụng các phương pháp đúng để quản lý tài chính của doanh nghiệp. Bạn cần phải lập các hợp đồng, ngân sách, và quy định để đảm bảo rằng tài chính của công ty của bạn luôn được quản lý hiệu quả.

Bước 4: Chịu trách nhiệm trước pháp luật

Để thành lập một doanh nghiệp thành công, bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này bao gồm:

 • Đảm bảo rằng công ty của bạn luôn luôn tuân thủ các quy định pháp luật. Bạn phải đảm bảo rằng công ty của mình luôn luôn tuân thủ những quy định pháp luật và luôn luôn làm đúng với luật pháp của quốc gia.
0838.386.486 gọi điện thoại