Quy định về Đăng ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể

Việc đăng ký kinh doanh hộ cá thể là một hoạt động không thể thiếu trong việc xây dựng các hoạt động ăn theo luật pháp của đất nước. Những quy định cụ thể về địa điểm kinh doanh, luật áp dụng, khoản thuế và hạn chế kinh tế sẽ được áp dụng để quản lý hoạt động kinh doanh hợp pháp của cá thể. Bên dưới đây là những tiêu đề cần lưu ý khi đăng ký Kinh doanh hộ cá thể:

1.Yêu cầu cơ bản

Khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể, các hộ cá thể cần chuẩn bị các giấy tờ cơ bản như:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Thỏa thuận kinh doanh cùng các bên liên quan;
 • Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất;
 • Văn bản đăng ký thông tin đối với hộ địa phương.

2.Quyền lợi của hộ cá thể

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể cho phép hộ cá thể được tham gia các hoạt động kinh doanh hợp pháp được bảo vệ bởi luật pháp và được hưởng các quyền lợi đặc biệt như:

 • Vì trợ cấp hợp pháp: Hộ cá thể sẽ được hưởng những trợ cấp hợp pháp để hỗ trợ kinh doanh;
 • Cạnh tranh lợi thế cốt lõi: Hộ cá thể sẽ được ưu tiên hợp tác với các đối tác kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi;
 • Vay 1 cấp: Hộ cá thể sẽ được hỗ trợ vay 1 cấp với lãi suất thấp;
 • Giải pháp tín dụng dành cho hộ cá thể: Hộ cá thể sẽ được hưởng các giải pháp tín dụng đặc biệt dành cho hộ cá thể;
 • Thương mại công lập: Hộ cá thể sẽ được hưởng các quyền lợi từ thương mại công lập.

3.Trách nhiệm của hộ cá thể

Khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hộ cá thể phải chịu trách nhiệm với những nội dung sau:

 • Thực hiện nghiêm túc những thi hành pháp luật: Hộ cá thể phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các tổ chức liên quan;
 • Giữ bí mật thông tin doanh nghiệp: Hộ cá thể phải giữ bí mật các thông tin doanh nghiệp bao gồm cả thông tin kinh doanh, hợp đồng, tài liệu và thông tin tham gia kinh doanh;
 • Chịu trách nhiệm khi thi hành hoạt động kinh doanh: Hộ cá thể phải chịu trách nhiệm về tính chất, số lượng và cơ sở vật chất khi thi hành hoạt động kinh doanh;
 • Chấp hành các quy định về thuế: Hộ cá thể phải chấp hành nghiêm túc các quy định về thuế của đất nước.

4.Hạn chế kinh doanh

Khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể, các hộ cá thể có thể bị hạn chế hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực như:

 • Tài sản quốc gia và địa phương: Hộ cá thể không được tham gia hoạt động kinh doanh sử dụng các tài sản quốc gia và địa phương;
 • Quy tắc bảo mật quốc gia: Hộ cá thể không được tham gia hoạt động kinh doanh vi phạm quy tắc bảo mật quốc gia;
 • Cấm kinh doanh theo luật pháp: Hộ cá thể không được tham gia các hoạt động kinh doanh bị cấm theo luật pháp;
 • Cấm sử dụng tài sản cho kinh doanh: Hộ cá thể không được sử dụng tài sản của nước ngoài hay của tổ chức hay cá nhân khác để thi hành hoạt động kinh doanh;
 • Vi phạm tội phạm: Hộ cá thể không được tham gia hoạt động kinh doanh vi phạm tội phạm.

5.Khoản thuế

Khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể, các hộ cá thể cần đóng các khoản thuế như:

 • Thuế TNCN: Hộ cá thể phải đóng thuế Tổng thu nhập cá nhân để thu hồi các khoản thu nhập đã được chi trả;
 • Thuế thu nhập cá nhân TNDN: Hộ cá thể phải đóng thuế thu nhập cá nhân Tổng Doanh Thu Nhập để thu hồi các khoản thu nhập đã được chi trả;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Hộ cá thể phải đóng thuế thu nhập Doanh Nghiệp để thu hồi các khoản thu nhập đã được chi trả;
 • Thuế phát sinh: Hộ cá thể cũng cần đóng thuế phát sinh để thu hồi các khoản thu nhập đã được chi trả.

Từ các tiêu đề trên, mọi hộ cá thể tham gia hoạt động kinh doanh hợp pháp sẽ được hưởng các quyền lợi, cũng như phải chịu trách nhiệm và chấp hành các quy định về thuế và hạn chế kinh doanh.

0838.386.486 gọi điện thoại