Quy định thành lập doanh nghiệp: Tất cả những gì bạn cần biết

Doanh nghiệp của bạn sẽ được thành lập theo quy định nghiêm ngặt có sẵn. Thực hiện các thủ tục theo các quy định này sẽ đảm bảo cho bạn một lần thành lập hiệu quả và an toàn. Bài viết này sẽ nói về quy định thành lập doanh nghiệp và những gì bạn cần làm để thực hiện thủ tục thành lập.

1. Chọn một hình thức doanh nghiệp

Trước khi thành lập công ty của bạn, bạn cần phải xác định hình thức doanh nghiệp phù hợp nhất với loại hình kinh doanh mà bạn muốn thực hiện. Một số hình thức doanh nghiệp phổ biến nhất bao gồm:

  • Công ty liên doanh: có ít nhất hai người có trách nhiệm phù hợp với hợp đồng doanh nghiệp và có trách nhiệm xã hội tương ứng; trách nhiệm phải được xác định ở bên trong ghi chứng khoán.
  • Công ty cổ phần một thành viên: được thành lập bởi một người duy nhất, với trách nhiệm về phần lớn của công ty. Tất cả số tiền liên quan đến công ty sẽ thuộc về người đơn thân này.
  • Công ty cổ phần nhiều thành viên: có nhiều thành viên chia sẻ trách nhiệm về việc thuận lợi hơn. Trách nhiệm của các cổ đông sẽ được ghi trong ghi chứng khoán.
  • Tổ chức chứng khoán công bố: hợp đồng tổ chức chứng khoán của công ty sẽ được công bố và dược đăng tải trên các trang web hàng đầu.

2.

0838.386.486 gọi điện thoại