Phân tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Xây Dựng

Báo cáo tài chính của công ty xây dựng (được gọi là công ty) là một trong những công cụ phân tích quan trọng được sử dụng để đo lường khả năng kinh doanh của công ty. Việc phân tích báo cáo tài chính của công ty còn còn gọi là phân tích tài chính tích lũy và cũng có thể được sử dụng để phân tích tài chính hàng tháng, một kỳ hoặc một năm. Báo cáo tài chính là một báo cáo của công ty trong vấn đề tài chính kể đến các khả năng kinh tế, tài sản, thu nhập, nợ phải trả, lợi nhuận và chỉ số tài chính khác. Khi đã được phân tích được các thông tin trong báo cáo tài chính của công ty, chúng ta sẽ có thể cảm nhận được về sự phát triển kinh doanh của công ty.

1. Tính toán và phân tích Báo Cáo Tài Chính

Khi bắt đầu phân tích báo cáo tài chính của công ty, các chuyên gia tài chính thường sử dụng một số tính toán kỹ thuật để đánh giá trạng thái tài chính hiện tại của công ty. Các tính toán này có thể bao gồm các chỉ số như:

 • Tỷ lệ thu nhập để trả nợ (Debt: Income Ratio).
 • Tỷ lệ tài sản để thu nhập (Asset: Income Ratio).
 • Tỷ lệ lợi nhuận để thu nhập (Profit Margin).
 • Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế (Net Profit Margin).
 • Tỷ lệ lợi nhuận còn lại (Return on Equity).

Sau khi đã tính toán các chỉ số trên, chuyên gia tài chính tiến hành phân tích các thông tin báo cáo tài chính tích lũy của công ty.

2. Kết luận: Phân tích Cổ Đông và Đối Tác Kinh Doanh

Khi đã đánh giá các chỉ số phân tích tài chính, các chuyên gia tài chính lại cần phân tích kỹ lưỡng những nguồn thu nhập, tài sản và nợ phải trả của công ty. Ngoài ra, sẽ phải tư vấn thêm về cổ đông và đối tác kinh doanh của công ty. Việc này cũng cần phải được thực hiện bởi những nhân viên chuyên trong lĩnh vực tài chính và họ sẽ phân tích mô hình kinh doanh của công ty để hiểu rõ hơn về tài chính của công ty.

3. Ưu Điểm của Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Phân tích báo cáo tài chính của công ty có nhiều ưu điểm hết sức quan trọng và lợi ích:

 • Phân tích lịch sử công ty: Phân tích báo cáo tài chính của công ty sẽ giúp người ta hiểu rõ hơn về lịch sử của công ty. Người ta có thể phân tích giá trị cổ phiếu, lợi nhuận và chỉ số khác trong quá trình phát triển của công ty.
 • Xác định rủi ro: Phân tích báo cáo tài chính của công ty là cách để xác định những rủi ro liên quan đến tài chính của công ty. Việc này giúp người ta biết về nợ phải trả, tài sản và chỉ số tài chính khác để thấy khả năng kinh doanh của công ty.
 • Nhận thức đánh giá: Khi đã được phân tích đầy đủ, báo cáo tài chính của công ty có thể giúp những người tham gia trong một dự án nào đó nhận thức được về tình hình kinh doanh của công ty và đưa ra một đánh giá độc lập và tin cậy về khả năng của công ty để thực hiện những dự án trong tương lai.

4. Tài liệu để phân tích báo cáo tài chính

Khi phân tích báo cáo tài chính, người ta cần có một loạt tài liệu bao gồm các văn bản sau:

 • Báo cáo tài chính hàng tháng của công ty.
 • Số liệu tài chính hàng quý của công ty.
 • Báo cáo tài chính của công ty trong một năm.
 • Thông tin về quỹ đầu tư của công ty.
 • Báo cáo tài chính của các đối tác kinh doanh của công ty.
 • Thông tin về tài khoản, khoản mục và chỉ số tài chính khác.

Tất cả những tài liệu này có thể được lấy từ các trang web công ty có thể lấy từ các nguồn trực tuyến. Không chỉ lấy thông tin từ những nguồn này, người ta cũng cần phải liên hệ trực tiếp với chuyên gia tài chính của công ty để biết thêm thông tin chi tiết.

5. Kết luận

Vậy là sau khi phân tích đầy đủ báo cáo tài chính của công ty, người ta sẽ có được các thông tin về lợi nhuận, tài sản, nợ phải trả và các chỉ số tài chính khác. Từ đó, các chuyên gia tài chính sẽ có thể đánh giá và xác định được khả năng kinh doanh của công ty. Ngoài ra, các tài liệu cũng cần được phân tích để giúp người ta hiểu hơn về tình hình tài chính của công ty.

0838.386.486 gọi điện thoại