Mở công ty trọn gói: hướng dẫn cụ thể

Mở một công ty là một nhiệm vụ đòi hỏi bạn phải có nhiều khả năng, cũng như biết rõ các chính sách và quy trình mà bạn sẽ phải tuân theo. Việc mở công ty trọn gói là một công việc thời gian và lựa chọn các lựa chọn quảng cáo và lập kế hoạch kinh doanh hợp lý là hai trong những thành phần quan trọng nhất của một doanh nghiệp thành công. Bài viết này sẽ giới thiệu một số bước để mở công ty trọn gói, giúp bạn đảm bảo bạn đã sẵn sàng trước khi thiết lập công ty của bạn.

1. Chọn địa điểm

Trước tiên, bạn cần tìm cửa hàng của bạn. Địa điểm của bạn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu bạn cần để thiết lập một hệ thống vận hành đáp ứng sự cần thiết, và lựa chọn địa điểm của bạn cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đầu tư. Bạn cần nên xét xem tầm nhìn cho công ty của mình.

  • Cần xem xét việc lựa chọn địa điểm hợp lý. Địa điểm của bạn phải cung cấp một cách tốt nhất cho cửa hàng của bạn, bạn có thể lựa chọn một địa điểm trong một khu vực thu hút nhiều khách hàng hoặc văn phòng chủ đề. Tùy thuộc vào mục đích của công ty của bạn bạn có thể lựa chọn địa điểm phù hợp.
  • Xem xét lại tiền bạc và các chi phí. Bạn cần xem xét kỹ lưỡng trước khi lựa chọn địa điểm, bao gồm những chi phí khoản thuê nhà hàng, giải phóng công trình ít nhất, trang bị cơ bản của văn phòng, vv.
  • Xem xét tính tiềm năng. Bạn cũng nên xem xét việc mở rộng dịch vụ của bạn vào tương lai nếu cần thiết. Điều này sẽ tạo ra một trải nghiệm khách hàng tốt hơn và cũng sẽ giúp bạn cải thiện khả năng đầu tư của công ty của bạn.

2. Chọn kiểu công ty

Khi đã quyết định địa điểm hoặc khởi nghiệp, bạn phải xác định kiểu công ty. Trừ vụ phát sinh trong một số trường hợp nhất định (ví dụ như khởi nghiệp với sự hỗ trợ của các công ty cổ phần chuyên môn của bạn), chuyên môn bạn chọn cho công ty của mình sẽ thật sự ảnh hưởng đến tính pháp lý của công ty của bạn.

  • Kiểu công ty độc lập. Kiểu công ty độc lập là lựa chọn phổ biến nhất khi khởi nghiệp. Tuy nhiên, những công ty này không có nhiều biện pháp phòng ngừa tính pháp lý như những công ty kiểu khác; bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tối đa cho công ty của mình.
  • Công ty cổ phần. Công ty cổ phần là một kiểu công ty rất phổ biến. Nó cung cấp nhiều biện pháp phòng ngừa tính pháp lý, tức là bạn sẽ chịu trách nhiệm hợp pháp trong một mức độ nhất định. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thành lập một công ty cổ phần, bạn sẽ phải trả một khoản tiền lớn.
  • Công ty liên doanh. Công ty liên doanh là một loại hình doanh nghiệp được thành lập bởi hai hoặc nhiều cá nhân hoặc tổ chức. Các cá nhân hoặc tổ chức này sẽ chia sẻ quyền lợi và nghĩa vụ cũng như rủi ro hợp pháp.

3. Thành lập các hồ sơ hợp lý

Tại thời điểm này, bạn cần thành lập tất cả các tài liệu hợp lý và cấp phép cần thiết để đảm bảo rằng công ty đang hoạt động trong phạm vi pháp luật. Đây bao gồm các biện pháp như đăng ký số đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (số EIN), đăng ký để sử dụng bất động sản phù hợp, mua bảo hiểm giữ cho nhân viên và đăng ký các hợp đồng bảo hiểm cho công ty của bạn.

  • Số đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (EIN).EIN là số thuế của công ty của bạn và sẽ là một trong những kiểu tài liệu được yêu cầu để thành lập công ty của bạn. Bạn có thể yêu cầu EIN của mình từ Sở thuế của bang/nhà nước hoặc trực tuyến.
  • Đăng ký bất động sản. Bạn cần đăng ký văn phòng của mình với một số tỉnh/thành phố cụ thể có thể. Tài liệu hợp pháp này sẽ định rõ các điều khoản, miễn trừ, và thông tin bảo mật liên quan đến sử dụng bất động sản của bạn.
  • Các chứng chỉ, điều khoản và điều kiện.
0838.386.486 gọi điện thoại