Lệ Phí Đăng Ký Hộ Kinh Doanh 2019

Mỗi năm hàng ngàn cá nhân và doanh nghiệp đều phải thanh toán Lệ Phí Đăng Ký Hộ Kinh Doanh (LPDKHD) nhằm bảo vệ và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của họ. Lệ phí đóng góp vào quỹ của sở kinh doanh và có thể được tận dụng để đưa ra các quyền lợi và dịch vụ cho người tham gia kinh doanh.

Năm 2019, có rất nhiều thay đổi đối với các quy tắc và biện pháp liên quan đến việc đóng Lệ Phí Đăng Ký Hộ Kinh Doanh. Để hiểu rõ hơn những thay đổi đó, bài viết này sẽ giới thiệu các tiêu đề sau.

1. Lịch trình thanh toán

Lịch trình thanh toán của Lệ Phí Đăng Ký Hộ Kinh Doanh năm 2019 quy định rằng những nhà kinh doanh đang hoạt động trước tháng 5 sẽ phải thanh toán trước ngày 30 tháng 6 cùng năm. Trong khi đó, những nhà kinh doanh bắt đầu hoạt động trong năm 2019 sẽ phải thanh toán trong một thời gian 45 ngày sau khi bắt đầu.

2. Giá trị lệ phí

Giá trị lệ phí đăng ký hộ kinh doanh ở mức tối thiểu 25.000 đồngtối đa 100.000 đồng cho mỗi năm. Tuy nhiên, một số tỉnh có thể có các lệ phí đăng ký khác nhau và nhóm nhỏ hơn. Ngoài ra, những nhà kinh doanh phải chịu trách nhiệm đóng lệ phí năm này trước ngày thanh toán để tránh bị tính phạt.

3. Địa phương hóa lệ phí

Trong năm 2019, Cơ quan Lệ Phí Đăng Ký Hộ Kinh Doanh sẽ địa phương hóa lệ phí cho những nhà kinh doanh nhỏ. Điều này có nghĩa là các nhà kinh doanh thuộc lĩnh vực dịch vụ có thể thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh dựa trên doanh thu thực tế của họ mà không phải theo mức lệ phí quy định.

4. Quyền lợi và dịch vụ

Ngoài thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh, những nhà kinh doanh sẽ nhận được những quyền lợi và dịch vụ sau đây sau khi hoàn tất thanh toán lệ phí:

  • Hoàn tiền thuế mua sắm từ các địa phương.
  • Vay cho các doanh nghiệp nhỏ với lãi suất ưu đãi.
  • Được tận dụng tài nguyên của sở kinh doanh để tổ chức các sự kiện quảng bá miễn phí.
  • Hỗ trợ hoàn thành các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
  • Hỗ trợ đào tạo các lĩnh vực kinh doanh.

5. Phạt lệ phí

Những nhà kinh doanh không thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn quy định sẽ bị phạt. Trong năm 2019, những nhà kinh doanh bị phạt sẽ bị tính phạt như sau:

  • Từ 1 đến 6 tháng – 15.000 đồng.
  • Từ 7 đến 12 tháng – 20.000 đồng.
  • Hơn 12 tháng – 25.000 đồng.

Do vậy, các nhà kinh doanh nên thực hiện thanh toán trong thời gian quy định để tránh bị tính phạt. Thực hiện thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh cũng có tác dụng tốt là đảm bảo các nhà kinh doanh sạch sẽ, đồng thời giúp các nhà kinh doanh nhận được các quyền lợi và dịch vụ tốt hơn.

0838.386.486 gọi điện thoại